Renungan

Friday, August 28, 2009

Safar di bulan Ramadhan

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yg berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dicurahkan Allah s.w.t. atas junjungan dan penghulu kita Sayyidina Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yg mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah Azza Wajalla..

Amma Ba'du,

Islam memberi rukhsah (keringanan) bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa, dengan syarat dia harus menggantikannya dengan puasa pada hari-hari lain sesudah Ramadhan. Allah s.w.t. berfirman :

"Maka jika di antra kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka wajiblah baginya puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain"
(Al-Baqarah:184)

Para ahli fiqh sepakat bahawa yang dibolehkan berbuka puasa ialah safar yang jauh, tetapi mereka berbeza pendapat tentang jaraknya.

Imam Abu Hanifah r.a. dan lain-lain berpendapat bahawa perjalanan yang ditempuh tiga hari tiga malam berjalan kaki atau sejauh dua puluh empat farsakh atau lebih kurang 120 kilometer, boleh bagi pelakunya untuk berbuka puasa.

Adapun pada Imam Syaf'ie r.a. dan Imam Ahmad r.a. berpendapat boleh berbuka bagi mereka yang melakukan perjalanan sejauh lebih kurang 80 kilometer atau perjalanan dua hari dua malam.

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari r.a. , bahawa Ibnu Umar r.a. dan Ibnu Abbas r.anhuma kadangkala berpuasa dan kadangkala berbuka pada perjalanan 80 kilometer.

Dan juga jumhur ulama r.anhum berpendapat bahawa boleh berpuasa atau tidak berpuasa bagi musafir.Mana yang lebih baik?

Imam Abu hanifah r.a., Imam Malik r.a., dan Imam Syaf'ie r.a. berpendapat, bagi yang kuat lebih baik baginya untuk tetap puasa dan bagi yang lemah baik baginya untuk berbuka. Alasan bagi yang pertama adalah firman Allah s.w.t. :

"Dan puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (al-Baqarah:184)

Alasan bagi yang kedua adalah firman Allah s.w.t.:

"Allah mengkehendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu"
(al-Baqarah:185)

Adapun Imam Ahmad bin Hambal r.a. berpendapat, lebih baik berbuka puasa dengan alasan bahawa rukhsah (keringanan) Allah s.w.t. harus diutamakan sebagaimana Allah s.w.t. menyukai apabila perintah-perintahNya dijalankan. Pendapat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab r.a. ialah:

"Yang lebih baik ialah yang ringan antara keduanya. Apabila puasa itu tidak berat baginya dan kelak apabila membayar hutang puasanya akan mengalami kesukaran, maka puasa dalam safar adalah lebih afdhal"

Adapun pendapat Imam Al-Syaukani r.a. , bila tetap puasa dalam perjalanan terasa berat atau khuatir kalau tetap puasa akan menimbulkan riya' atau ujub bagi dirinya, maka lebih baik ia berbuka puasa.

Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Alah Tempatkan junjunagn kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin )Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia dan sangat mengasihi akan Umat Nabi Muhammad s.a.w. .

Dan kepada Allah s.w.t. jua kita dikembalikan, Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui .Segala puji hanya bagi Allah s.w.t.

Jazakallah Khairan Kathira....(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Monday, August 24, 2009

SEJAHTERA KE ATAS MU (YA RASULULLAH)

SEJAHTERA KE ATAS MU WAHAI PERHIASAN PARA ANBIYA'SEJAHTERA KE ATAS MU WAHAI SECERDIK-CERDIK MANUSIASEJAHTERA ATAS MU WAHAI YANG PALING BERTAQWASEJAHTERA ATAS MU WAHAI SESUCI SUCI MANUSIASEJAHTERA ATAS MU WAHAI SEBAIK-BAIK MANUSIASEJAHTERA ATAS MU WAHAI BULAN PURNAMA YANG SEMPURNASEJAHTERA ATAS MU WAHAI CAHAYA PENYULUH KEGELAPANSEJAHTERA ATAS MU WAHAI YANG MENJADI IDAMANSEJAHTERA ATAS MU WAHAI YANGMEMILIKI MUKJIZAT YANG MELEMAHKANSEJAHTERA ATAS MU WAHAI YANG MEMPUNYAI KETERANGAN
P/S Terjemah kepada Qasidah As-Salamu'alaika

Wednesday, August 19, 2009

Kesederhanaan Ikhwanul Muslimin

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yg berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dicurahkan Allah s.w.t. atas junjungan dan penghulu kita Sayyidina Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yg mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah Azza Wajalla..

Amma Ba'du,

Saudara yang dimuliakan, ketahuilah bahawa Ikhwanul Muslimin adalah sebuah jemaah Islamiyyah yang sangat sederhana. Adapun tindakan segelintir yang ekstrim kemudian menyandarkan fahaman eksrimnya kepada Ikhwanul Muslimin tidaklah dapat mengubah dasar-dasar ikhwan itu sendiri yang telah lama diajarkan oleh Imam Asy-Syahid Hassan Al-Banna rah. . Imam Hassan Al-Banna rah. menulis di dalam Risalatul l-Ta'lim dan Majmu'tu-Rasail hal 271:

"Kami tidak mengkafirkan seorang Islam yang membuat pengakuan dua kalimah syahadah dan beramal mengikut ketetapannya, menunaikan solat fardhu, dengan apa-apap pendapat dan maksiat yang dilakukannya, melainkan apabila dia membuat pengakuan dengan kalimah kekufuran atau mengingkari sesuatu yang diketahui secara dharuri daripada ajaran agama atau mendusta Al-Quran secara berterangan atau mentafsirkannya secara yang langsung tidak mengikut kaedah bahasa Arab atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak boleh difahami melainkan kekufuran"

Demikian juga mereka tidak mengkafirkan masyarakat dengan sebab tidak menegakkan sistem Islam dan banyak aspek kehidupannya. Bahkan dilihatnya fenomena ini sebagai penghayatan Islam yang kurang atau tidak sempurna. Kekurangan yang tidak termasuk dalam kekufuran atau jahiliah.(Lihat Da'watuna Fi Thauri Jadid, dalam Majmu'atu L-Rasail hal120 -121)

Kesederhanaan Ikhwan dapat dilihat dengan jelas dalam pendiriannya terhadap nasional (wataniyyah) dan nasionalisme (qaumiyyah) yang ditolak oleh sesetengah pihak sebagai pemikiran barat. Tetapi Imam Hassan Al-Banna rah. mengajak kita melihat istilah itu dari segi maksud dan pengertiannya terlebih dahulu. jika maksud dan tujuannya selari dengan semangat politik dan kemasyarakatan Islam, ia boleh diterima dan jika tidak selari dengan Islam, ia tidak boleh diterima dan ditolak.

Menurut Imam Hassan Al-Banna rah., memang benar ikatan akidah itu, di kalangan orang-orang Islam, merupakan ikatan darah dan bumi,, dan ikatan kebangsaan itu cair di hadapan fikrah persaudaraan Islam yang ditanam dalam jiwa seluruh mereka yang menjadi pengikutnya, tetapi kebangsaan (Wataniyyah) itu suatu kekuatan dan tenaga yang menggerakkan umat dengan penuh semangat yang membantunya untuk mengahadapi cabaran musuh, jika inilah yang dimaksudkan dengan kebangsaan (wataniyyah) maka Islam mendukungnya, bahkan menganggapnya sebagahagian daripada pemikiran politiknya.

Hanya Islam mengingatkan supaya perbatasannya tidak terhad kepada kawasan tertentu yang sempit iaitu di mana seseorang itu dilahirkan sahaja. Daerah Islam berkembang mengikut untaian fasa-fasa perkembangannya daripada yang lebih khusus kepada yang khas dan daripada yang am kepada yang lebih umum. Sekiranya kebangsaan (wataniyyah) itu bermaksud mencintai bumi ini, menyayanginya, rindu kepadanya dan prihatin terhadapnya, maka ini adalah suatu yang tersemat di dalam fitrah kejiwaan manusia secara semulajadi di suatu pihak dan di suruh oleh Islam di pihak yang lain. (Da'watuna dlm Ibid hal. 17)

Sempena Bulan Ramadhan Al-Mubarak ini dan kemudiannya Hari Merdeka, marilah kita bersama-sama berazam untuk mempertingkatkan lagi amal soleh kepada Allah s.w.t. danberusaha sedaya mungkin untuk melakukan apa-apa kebaikan keranaDalam sebuah Hadis yang bermaksud "Allah s.w.t. menyembunyikan keredhaan-Nya pada mana-mana kebaikan , supaya kamu tidak memandang ringan pada kebaikan, Dan Allah s.w.t. menyembunyikan kemurkaan-Nya pada mana-mana kejahatan supaya kamu tidak memandang ringan pada kejahatan".

Dan pada 31 Ogos ini, kita juga akan menyambut Hari Kemerdekaan . Sambutlah dengan semangat kebangsaan sepertimana yang disebutkan oleh Imam Hassan Al-Banna rah. iaitu dengan mencintai tanah air ini, menyayanginya, serta rindu dan prihatin kepadanya. Semoga Allah s.w.t. mengampuni dosa faqir yang hina lagi kurang ini dan juga saudara-saudara Islamku yang lain..

Ya Allah, Ikatkan hati kami, Jauhkan perselisihan antara kami

Ya Allah, Ampuni kami , Rahmati kami, Kasihani kami.

Ya Alla, Sesungguhnya kami sentiasa menganiaya diri kami, menzalimi diri kami, Demi Kebesaran-Mu, demi Keagungan-Mu, Demi Sifat Maha Pengampun-Mu, Maafkan kami, Ampuni dosa kami.

Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Junjungan ,dan kekasih kami Sayyidina Muhammad s.a.w.

Ya Allah , pertemukan kami dengan baginda di telaga Kauthar dan seterusnya di dalam syurga.

Ya Allah , Jangan pisahkan hati kami dari mengingati-Mu..Ampuni kami Ya Allah kerana kecintaan kami terhadapmu sangat tidak setimpal dengan kecintaan-Mu terhadap kami..

Ya Allah, Tempatkan Sayyid kami, Muhammad s.a.w. di tempat yang terpuji sepertimana yang kau janjikan...Amin

Segala puji hanya bagi-Mu Ya Allah, Tiada Tuhan melainkan-Mu, Maha Suci -Mu dari berhajat kepada makhluk, Malah sekalian yang ada ini berhajat kepada-Mu, Ya Rabbal A'lamin...

Monday, August 17, 2009

Orang yang tidak dikenali

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yg berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dicurahkan Allah s.w.t. atas junjungan dan penghulu kita Sayyidina Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yg mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah Azza Wajalla..

Amma Ba'du,

Adapun kemudian daripada itu, faqir ingin mengutarakan masalah kritikan dan teguran serta nasihat yg diberi kepada orang yg tidak dikenali kepada kita. Ada baiknya faqir mulakan dengan Firman Allah s.w.t. yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasiq membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan”[al-Hujurat: 6.]

Menurut tafsiran Imam Ibn Kathir rah., berasaskan ayat ini, Allah s.w.t. sebenarnya mengarahkan umat Islam supaya menyemak segala bentuk berita yang datang dengan mendapatkan kepastian terlebih dahulu supaya kita tidak terlibat dalam pendustaan, atau pun tidak tersalah menyebarkan apa-apa maklumat dusta. Majoriti ulama’ hadis pula berpandangan bahawa ayat ini telah digunakan sebagai asas untuk tidak boleh menerima hadis tanpa menyemak terlebih dahulu. Para ulama’ juga berpendapat, sama ada berita itu berupa hadis Rasulullah s.a.w. ataupun apa jua berita, ia tidak boleh diterima, apa lagi disampaikan kepada orang lain, kerana kemungkinan sumber mesej itu adalah orang yang fasiq, tanpa disemak terlebih dahulu kandungannya sama ada benar atau tidak.


Bagi orang yg tidak dikenali, harus bagaimana kita akan menghukum berita yg disampaikannya sebagai sahih, kerana dia merupakan seorang yg majhul (tidak dikenali). Di dalam Ilmu hadis , Al-Jarh wa Ta'dil, diantara yg menyebabkan satu2 hadis itu menjadi dhaif adalah kerana di dalamnya terdapat perawi yang Majhul (tidak dikenali), Maka berita yg disampaikan atau apa perkara yg sampai kepada kita harus diselidiki dari mana asalnya. Tindakan tidak memperkenalkan diri sebelum memberi pendapat adalah satu tindakan "baling batu sembunyi tangan" yg agak mengecewakan.

Faqir sangat meraikan pandangan sesiapapun, sama ada kenal ataupun tidak, tetapi suka faqir ingatkan bahawa kaedah yg digunakan oleh Ulama Ulama r.anhum dalam menghukum sesuatu berita atau Hadis bukanlah terhad pada masalah-masalah agama sahaja , tetapi dalam segala urusan yg lain. Sepatutnya kita menerapkan kaedah ini semasa kita memberi sesuatu pendapat atau mengkritik sesuatu cadangan pihak lain. Tidak adil sekiranya orang yg mengkritik mengenali orang yg dikritik tetapi orang yang dikritik tidak mengenali yg mengkritik.

Imam As-Syafi'e rah. pernah berkata lebih kurg maksudnya "Jangan kamu berasa jelek terhadapku sekiranya kau menegurku dikhalayak ramai tetapi aku tidak menghiraukan teguranmu". Adapun kritikan saudara di shoutbox tanpa memperkenalkan diri adalah satu bentuk teguran di hadapan khalayak ramai kerana semua org menyaksikan tulisan saudara dan dalam masa sama saudara mengelak dari memperkenalkan diri, adilkah bagi yg dikritik??? Dan pembincangan panjang lebar dengan orang yg tidak mahu memperknalkan diri hanya satu pembaziran masa kerana orang ini penakut (minta maaf) dan tidak berani mengambil risiko atas pendapat dan kritikan yg dia utarakan, hanya keseronokan berada di lembah "selamat" krn tiap2 apa yg dilontarkan tiada siapa yg boleh menghukumnya.

Beginikah sikap mahasiswa??? sesungguhnya setiap manusia kecuali para Anbiya' dan Raul a.s. tidak maksum dan kerap melakukan kesilapan, Mahasiswa yg proaktif dan inovatif adalah mereka yg sanggup bertanggungjawab atas kata-kata mereka, bukan dengan gaya pengecut dan bacul menggunakan nama samaran dan sebagainya. Bertanggungjawablah wahai mahasiswa. Kesalahan merupakan perkara biasa, dari situlah kita banyak mempelajari pengajaran berguna dan menjadikan kita lebih berani dalam mengutarakan isu dengan lebih matang.

Ibnu Abbas r.a. pada suatu petang selepas solat Asar, beliau mengadakan majlis Ilmu, memberi tazkirah dan peringatan2 yg penting. Sehingga majlis itu berlarut dari asar sehingga ke hampir masuk Isyak, maka tiba2 seorang bangun dan berkata "As-Solah, As-Solah, As-Solah" (Maknanya dia nak tegur Ibnu Abbas r.anhu sebab belum sembahyang Maghrib lagi). Ibnu Abbas membalas "Tiada Mak bagimu, apakah Kau nak mengajar aku Sunnah Nabi s.a.w.?" "Sesungguhnya aku menyaksikan Nabi s.a.w. berbuat seperti apa yg aku buat ini" (Iaitu menjamakkan Maghrib dengan Isyak kerana ada Majlis Ilmu). Adab sangat penting dalam memberi pendapat wahai saudara. Perkenalkanlah diri, takder sesaper nak marah , jadilah insan yg lebih bertanggungjawab.

Akhir kalam, faqir ingin nukilkan petikan dari kitab Bidayatul Hidayah bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rah. yg telah diterjemahkan oleh Syaikh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Maliki. Kitab dalam simpanan faqir. Pada m/s 161, semoga menjadi renungan bersama

Fasal Kelima

Ceraian Pertama
Adab-Adab Dengan Orang Yg Tidak Dikenali

1 Jangan Engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong.

2. Jangan Engkau mendengar perkataan mereka yang jahat-jahat

3. jangan Engkau hiraukan perkataan mereka yg menjahatkanmu

4. Hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka.

5.Hendaklah Engkau memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang mungkar dengan cara yg lemah lembut kalau mereka bersedia menerima
perkataanmu.

Perhatikan pada adab kelima, maka janganlah saudara merasa jengkel sekiranya ada org tidak bersedia menerima perkataanmu jika saudara tidak memperkenalkan diri. Salam Ukhwah dari ana. Terus terang , faqir sgt ingin berjumpa dengan saudara anoying yg byk melontarkan idea2 , semoga dengan perjumpaan itu, faqir harap ukhwah semakin kukuh dan apapun jua perkara dapat diselesaikan dengan suasana aman dan harmoni..


Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Alah Tempatkan junjunagn kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin )Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia dan sangat mengasihi akan Umat Nabi Muhammad s.a.w. .

Dan kepada Allah s.w.t. jua kita dikembalikan, Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui .Segala puji hanya bagi Allah s.w.t.

Jazakallah Khairan Kathira....(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Saturday, August 15, 2009

Syaikh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani


Imam al-Qadhi Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Muhammad Nashiruddin an-Nabhani dilahirkan pada tahun 12g5H / 1849M di Ijzim, Palestine. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang amat mementingkan urusan dan ilmu agama. Ayahandanya adalah seorang ulama sholeh yang hafal al-Quran. Di antara wirid ayahandanya tersebut adalah mengkhatamkan al-Quran 3 kali khatam setiap minggu.

Di bawah asuhan ayahandanya, beliau telah menghafal al-Quran dengan baik. Dalam usia 17 tahun, beliau dihantar oleh ayahandanya ke Mesir untuk meneruskan pengajian di Universiti al-Azhar asy-Syarif yang masyhur. Di Mesir beliau belajar dengan ramai ulama terkemuka, antaranya Syaikhul Masyaikh Ustadzul Asaatidzah al-'Allaamah Syaikh Ibrahim as-Saqaa asy-Syafi`i, al-'Allaamah Syaikh Sayyid Muhammad ad-Damanhuri asy-Syafi`i, al-'Allaamah Syaikh Ibrahim az-Zurru al-Khalili asy-Syafi`i, al-'Allaamah Syaikh Ahmad al-Ajhuri adh-Dharir asy-Syafi`i, al-'Allaamah Syaikh Hasan al-'Adawi al-Maliki, al-'Allaamah Syaikh Sayyid 'Abdul Hadi Naja al-Ibyari, Syaikhul Azhar al-'Allaamah Syaikh Syamsuddin Muhammad al-Anbabi asy-Syafi`i, al-'Allaamah Syaikh 'Abdur Rahman asy-Syarbini asy-Syafi`i, al-'Allaamah Syaikh 'Abdul Qadir ar-Raafi`ie al-Hanafi ath-Tharablusi, al-'Allaamah Syaikh Yusuf al-Barqawi al-Hanbali dan ramai lagi untuk disenaraikan. Setelah tamat pengajian di al-Azhar dalam bidang Syariah, beliau kembali ke Ijzim. Di samping berdakwah dan mengajar, beliau tetap belajar kepada para ulama yang ada di merata tempat, antaranya dengan Syaikh Mahmud Effendi Hamzah.

Sepanjang kariernya, Syaikh Yusuf pernah menjawat jawatan-jawatan seperti Qadhi Besar atau Ketua Hakim di Ladhiqiyya, Palestine, Ketua Hakim bagi al-Quds, Palestine dan akhirnya menjadi Ketua Hakim Beirut, Lubnan sehinggalah bersara. Setelah bersara beliau menumpukan sepenuh masanya untuk beribadah dan menetap lama di negeri kekasihnya, Junjungan Nabi SAW, Kota Madinah al-Munawwarah. Dalam kesibukannya, beliau masih sempat untuk menulis dan karya tulisannya yang ilmiah dan berbobot amatlah banyak meliputi berbagai bidang ilmu termasuklah ilmu hadits, sirah Junjungan Nabi SAW, ilmu sanad dan tafsir. Daripada karangannya yang banyak itu, disenaraikan di sini 50 karya beliau seperti berikut:-
 1. الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير
 2. منتخب الصحيحين
 3. وسائل الأصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه و سلم
 4. افضل الصلوات على سيد السادات صلى الله عليه و سلم
 5. الأحاديث الأربعين في وجوب طاعة أمير المؤمنين
 6. النظم البديع في مولد الشفيع صلى الله عليه و سلم
 7. الهمزية الألفية (طيبة الغراء) في مدح سيد الأنبياء
 8. الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين
 9. الأحاديث الأربعين في أمثال أفصح العالمين
 10. قصيدة سعادة المعاد في موازنة بانت سعاد
 11. مثال نعله الشريف صلى الله عليه و سلم
 12. حجة الله على العالمين
 13. سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين صلى الله عليه و سلم
 14. السابقات الجياد في مدح سيد العباد صلى الله عليه و سلم
 15. خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام
 16. هادي المريد إلى طرق الأسانيد
 17. الفضائل المحمدية
 18. الورد الشافي على الأدعية و الأذكار النبوية
 19. المزدوجة الغراء في الإستغاثة بأسماء الله الحسنى
 20. نجوم المهتدين في معجزاته صلى الله عليه و سلم
 21. إرشاد الحيارى
 22. جامع الثناء على الله
 23. مفرج الكروب
 24. حزب الإستغاثات
 25. أحسان الوسائل في نظم أسماء النبي الكامل
 26. البرهان المسدد في إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم
 27. دليل التجار إلى أخلاق أخيار
 28. المجموعة النبهانية في المدائح النبوية
 29. سبيل النجاة في حب في الله و البغض في الله
 30. القصيدة الرائية الكبرى
 31. الرائية الصغرى في ذم البدعة و مدح السنة الغراء
 32. جواهر البحار في فضائل النبي المختار صلى الله عليه و سلم
 33. تهذيب النفوس
 34. إتخاف المسلم
 35. جامع كرامات الأولياء
 36. العقود اللؤلؤية
 37. الدلالات الواضحات
 38. رياض الجنة في أذكار الكتاب و السنة
 39. الشرف المؤبد لآل محمد صلى الله عليه و سلم
 40. الأنوار المحمدية
 41. تفسير قرة العين
 42. شواهد الحق
 43. الأساليب البديعة في فضل الصحابة و إقناع الشيعة
 44. حسن الشرعية في مشروعية صلاة الظهر بعد الجمعة
 45. تنبيه الأفكار
 46. الرحمة المهداة في فضل الصلاة
 47. الأربعين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه و سلم
 48. الصلوات الألفية في الكمالات المحمدية
 49. البشائر الإيمانية في المبشرات المنامية
 50. الأسماء فيما لسيدنا محمد من الأسماء
Syaikh Yusuf juga terkenal dengan kuat beribadah dan ramai yang menyatakan bahawa beliau termasuk dalam kalangan wali Allah yang diberikan berbagai karamah. Kecintaan beliau kepada Junjungan Nabi SAW tidak boleh disangkal lagi, kerana beliau sungguh-sungguh mengamalkan sunnah-sunnah baginda serta sentiasalah beliau menyebut-nyebut akan Junjungan Nabi SAW pada lisannya dan dalam karangannya baik berupa sholawat maupun berbagai syair-syair pujian kepada Junjungan Nabi SAW. Manusia menyaksikan pada wajah beliau terpancar cahaya kesholehan. Syaikh Yusuf wafat di Beirut pada awal Ramadhan 1350H / 1932M setelah menghabiskan umurnya dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT dan rasulNya SAW. Rahmat Allah ke atas beliau sentiasa dan moga ditempatkan dalam syurga yang penuh kenikmatan di samping kekasihnya Junjungan Nabi SAW. .... al-Fatihah.

Diambil dari : http://bahrusshofa.blogspot.com (^_^) (Semoga Allah membalas penulis ini dengan kebaikan)

Friday, August 14, 2009

Junjungan Mulia

Junjungan Mulia
(nyanyian Al-Mizan)

( 1 )
Tercipta satu lembaran sejarah
Di tanah suci Kota Mekah
Hari yang mulia penuh syahadah
Bermulalah sebuah kisah

( 2 )
Malam isnin subuh yang indah
Dua belas rabiul'awal yang cerah
Dua puluh april tahun gajah
Lahirlah zuriat dan syahadah

Abdullah nama bapanya
Siti Aminah ibunya
Riang gembira menyambutnya
Lahirnya putra yang utama

( ulang 1 & 2 )

Muhammad nama diberi
Gelaran yang terpuji
Nikmat Illahi sama disyukuri
Terima putra yang berbakti

( ulang 1 & 2 )

Keadaan yatim anak mulia
Lahirnya bawa cahaya
Alam derita jadi gembira
Terima junjungan mulia

Tuesday, August 11, 2009

Method dalam Dakwah yg perlu ditekankan

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya , malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dilimpahkan Allah s.w.t. atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah s.w.t.. Dan mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Ya Allah Ampuni kami, Kasihani kami, Rahmatilah kami..Amin

Amma Ba'du,

Adapun kemudian daripada itu, faqir ingin berkongsi dengan saudara berkenaan method atau cara dakwah yg perlu diambil perhatian walau siapapun kita. Sungguh hari ini kita dapat menyaksikan sesetengah pihak menggunakan method merendahkan atau menyindir serta memperlekehkan sesuatu perkara untuk menerangkan sesuatu hukum, apakah ini cara dakwah Nabi Muhammad s.a.w.??? Kalaupun benar hukum yg disebut itu, tetapi menggunakan cara menyindir, merendahkan lebih2 lagi tidak disandarkan dengan bukti akan tuduhan yg dilemparkan itu merupakan suatu perkara yg tidak diajar Nabi Muhammad s.a.w. . Kononnya ada org cakap "nasib baik anak saya minum air jampi ni, dapat A", perkataan ini tidak lain hanya mahu merendah dan memperli masayarakat awam Melayu Islam. Di mana dalil orang yg bercakap seperti ini?..Siapakah yg bercakap seperti ini?...Nampaknya orang ini sendiri tidak berpegang kepada dalil dalam mengemukakan setiap alasan, hanyalah keseronokan mencela dan merendahkan masyarakat Malaysia.

Adalah sangat mencengangkan apabila mengatakan haram semata-mata tidak dibuat oleh Nabi s.a.w., ini menunjukkan orang ini tidak mengetahui kaedah -kaedah usul fiqh yg disepakati ulama salaf dan khlaf. Tersebut di dalam kitab Al-Bayan Lima Yusghil Azhan karangan Al-Alim Al-Allamah Syaikh Prof Dr. Ali Jum'ah (Mufti Mesir) telah tersebut : "Telah sepakat para ulama salaf dan khalaf , timur dan barat bahawa apa2 yg tidak dibuat oleh Nabi s.a.w. bukanlah boleh dijadikan dalil secara bersendirian dalam menetapkan apa2 hukum hakam". Berkata Al-Hafizh Syaikh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari rah. "Tidak ada pengharaman melainkan pelarangan yg diiringi dengan janji seksaan bagi mereka yg melakukannya" dan lagi katanya "Apa yg boleh difahamkan dari apa2 yg tidak dibuat oleh Nabi s.a.w., adalah keharusan meninggalkan perkara itu, bukan perkara itu haram ". Sila lah saudara lihat sendiri mana2 kitab usul fiqh bermula dari Al-Umm sampai lah kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu bg Syaikh Wahbah az-Zuhaily, Tidak adapun di antara cara mengistinbatkan hukum adalah apa2 yg tidak dibuat Nabi s.a.w. , maka itu adalah haram jika dibuat. TAKDER SAMA SEKALI. Kalaupun Nabi s.a.w. tidak menyuruh , tetapi Nabi s.a.w. tidak pula melarang, maka Nabi s.a.w. tinggalkan pada kita dua perkara , Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan hukum dan dalam riwayat Muslim , Nabi s.a.w. tinggalkan Al-Quran dan keturunannya. Lihatlah mereka yg menentang Wahabi ini, kebanyakan mereka dari keturunan Rasulullah s.a.w. .

Lihatlah Sabda nabi s.a.w. dalam riwayat Muslim dalam bab Iman , daftar No. Hadis ke- 31

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata , telah bersabda Rasulullah s.a.w. "Penduduk Yaman telah datang , mereka lebih halus hatinya. Iman ada pada orang Yaman , Fikih ada pada orang Yaman, dan Hikmah ada pada orang Yaman"

Lihatlah Imam Al-Syaukani rah. (Yaman), Lihatlah Al-Hafizh Habib Umar , Lihatlah Habib Ali Al-Jufri , dan ramai lagi para ulama Yaman yg sgt cantik budi pekerti dan berdakwah tanpa mencela atau merendah rendahkan org jahil dengan rekaan cerita yg sumber pun tidak diketahui, method dakwah atas dasar cinta, bukan atas dasar nak memperlekeh org lain. Insya -Allah , ana akan bawakan dalil sekiranya diperlukan oleh mereka yg masih tidak menerima air jampi penerang hati ini boleh hukumnya, dan tidak salah selagi tidak melanggar syariat Islam. Di dalam ceramah Al-Fadhil Ustaz Subki Al-Hafiz dan Al-Fadhil Ustaz Rifqi Mydin di masjid faqir satu ketika dahulu, telah dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Rifqi bahawa air jampi untuk penerang hati ini boleh kerana yg dikatakan Al-Quran itu penyembuh bukan sahaja menyembuhkan penyakit fizikal, tetapi juga penyakit hati. Mengatakan bahawa kalau ada air penerang hati, dah lama Nabi s.a.w. bagi kat Abu Thalib. Kenyataan seperti ini tidak layak dikeluarkan melainkan dari orang bodoh dan hati diselubungi kekerasan dan kejumudan. Adapun Nabi s.a.w. , pada hampir2 kematian Abu Thalib, Nabi s.a.w. telah buat satu perkara yg lebih afdhal dari air penerang hati, iaitu doa Nabi s.a.w. sendiri, Doa siapakah yg lebih makbul dari doa Nabi s.a.w.???? Tetapi Abu Thalib masih tidak bertaubat , adakah saudara nak kata lepas ni jangan doa, sebab even Nabi s.a.w doa pun xjalan, lagi lah kita ni !!!??? Sungguh bodoh melayan orang seperti ini, yg tidak mahu bertolak ansur dengan saudara sesama sendiri, malah terus berpegang dengan Syaikh2 Wahabi yg Qaul mereka tidak terpakai pada mazhab Syafi'e, iaitu mazhabnya majoriti Umat Islam Malaysia, Ini bukan Arab Saudi. Maka berlapang dadalah.

Kemudian , hasil kajian saintifik telah menunjukkan bahawa air yg dijampi dengan ayat-ayat Al-Quran itu berubah menjadi molekul-molekul yg sgt cantik, dan telah berkata para doktor bahawa sekiranya meminum air seperti ini, InsyaAllah akan bertambah cergas dan cerdas. Adapun air penerang hati hanyalah salah satu dari berbagai bagai ikhtiar yg selagi mana tidak bercanggah dengan syarak ,tidak mengapa. Sama juga dengan berdoa, sekiranya kita tak belajar, adakah kita mahu bermimpi untuk berjaya???Jadi adakah Doa diharamkan kerana nak berjaya mesti dengan berusaha????Sungguh bodoh org yg berpendapat seperti ini. Berlapang dadalah, cukup cukuplah dengan kenyataan kontroversi yg di ada-adakan itu.

Selawat dan salam moga dilimpahkan Allah s.w.t.. atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan junjungan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin)

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Dan Allah jua yang Maha Mengetahui lagi memberi petunjuk.

Jazakallah Khairan Kathira. (^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Monday, August 10, 2009

kedangkalan pemikiran mereka yg menyerang air jampi

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya , malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dilimpahkan Allah s.w.t. atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah s.w.t.. Dan mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Ya Allah Ampuni kami, Kasihani kami, Rahmatilah kami..Amin

Amma Ba'du,

Adapun kemudian daripada itu, faqir ingin menimbulkan isu air jampi yang kononnya disebutkan oeh sesetengah pihak sebagai khurafat dan menyeleweng dari ajaran Islam sebenar. Sungguh pendapat sebegini hasil dari tuduhan melulu kepada masyarakat Islam khususnya di Malaysia dan tidak berpegang pun kepada kaedah -kaedah Islam yg disepakati Para Ulama iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijmak dan Qias. Cukup bagi ana bawakan jawapan dari Darussyifa'online yg dikelolakan oleh Al-Fadhil Dato' Prof Dr. Haron Din (Semoga Allah s.w.t. membalas beliau dengan Kebaikan). Sebenarnya sgt banyak dalil yg boleh dikemukakan, tetap cukuplah jawapan dari persatuan ini yg diiktiraf seluruh Malaysia akan keilmuan perubatan Islam mereka. Maka ana lampirkan jawapan di sini, bagi yg tidak mahu percaya , bolehlah lawat sendiri http://www.darussyifa.org/modules.php?name=News&file=print&sid=19

Soalan

Ada bomoh di tempat saya mengubati pesakit atau yang berhajat sesuatu, ditolongi dengan jampi mantera menggunakan bahasa Jawa. Saya orang Jawa asli yang tinggal di Parit Jawa, tetapi saya sendiri tidak faham apa dibaca dukun tersebut. Apakah pengubatan secara ini boleh diterima pakai dan tidak mendatangkan sesuatu yang berlawanan dengan syarak?

MOHAMMAD BIN JUSOH
Pant Jawa, Johor


Jawapan

Mengubati penyakit atau menolong seseorang yang memerlukan pertolongan sehingga ter­tunai hajatnya, lebih-lebih lagi boleh membantu meng­ikhtiarkan kesembuhan pesakit yang bermasalah adalah pekerjaan mulia. Ia menjadi lebih mulia jika dilakukannya semata-mata kerana Allah SWT, meng­harapkan pahala pada hari akhirat dan tidak membe­bankan pesakit.

Amalan perubatan de­ngan menggunakan doa ataupun bacaan ayat memang salah satu daripada cabang rawatan yang dia­kui syarak sebagai amalan mulia. Pergi ke hospital atau menemui perawat pakar juga digalakkan Islam, kerana itu juga salah satu daripada cabang rawatan yang disebut oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang banyak.

Merujuk khusus kepada persoalan saudara iaitu soal jampi. Menjampi pesakit disebut dalam bahasa Arab se­bagai ruqyah. Ruqyah adalah dibenarkan. Malah kadang-­kadang amat digalakkan.

Rasulullah s.a.w. pernah sakit, suatu ketika Jibril diturunkan untuk memberi tawaran menjampikan baginda, lalu Jibril menjampi Nabi. Ianya disebut sebagai Ruqyatu Jibril.

Adapun menjampi seseo­rang itu dengan menggu­nakan bahasa khusus seperti Jawa, atau bahasa Mendiling, Inggeris dan Sepanyol diha­ruskan syarak dengan syarat, bacaan itu diketahui makna­nya dan ia tidak ada sebarang petanda kesyirikan terhadap Allah SWT. Jangan ada sebarang taf­siran yang boleh membawa syirik.

Oleh yang demikian jika lirik, seni kata atau bacaan yang disebut oleh dukun itu tidak diketahui maknanya, jika seperti saudara seorang berketurunan Jawa tidak memahami jampi yang dibaca dalam bahasa Jawa. Tetapi mungkin seperti disebut orang bahawa Jawa ada dua bahasa, iaitu bahasa kasar dan bahasa halus. Biasanya bahasa Jawa halus jarang diketahui orang.

Saya sendiri sememang­nya tidak memahami bahasa Jawa sama ada kasar ataupun halus. Sekiranya anda tidak faham bahasa tersebut, tetapi orang yang membacanya faham dan makna bacaan itu tidak ada sebarang petanda menuju kepada syirik, maka dia boleh berbuat demikian.
Tetapi jika dukun itu sendiri tidak faham dan tidak tahu apa yang diminta, maka tidak boleh digunakan perubatan dengan bahasa tersebut.

Daripada ayat al-Quran, Allah berfirman (mafhum­nya) : “Dan Kami turunkan
dengan beransur-ansur dari al-Quran, ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat kepadanya; dan al­-Quran tidak menambah kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian jua.” (Surah al-Isra’ , ayat 82)

Ada enam kali sebutan syifa’ atau kesembuhan dalam al-Quran. Ada begitu banyak hadis yang menyebutkan tentang kesembuhan penyakit melalui rawatan pembacaan ayat-ayat al-Quran dan doa.

Oleh itu maka ulama ber­sependapat (ijmak), bahawa mengikhtiarkan kesembuhan penyakit dengan menggu­nakan kaedah bacaan dan doa serta air adalah diharus­kan, kadang-kadang digalak­kan, sekiranya memenuhi tiga syarat yang utama iaitu:

Pertama, menggunakan pembacaan ayat-ayat al-Qur­an dan as-Sunnah atau ruq­yah dalam bahasa Arab yang diketahui maknanya tidak bertentangan dengan syarak.

Kedua, boleh mengguna­kan bacaan selain daripada yang pertama, dengan apa jua bahasa, tetapi mestilah difahami maknanya dan tidak ada sebarang percang­gahan dengan syarak.

Ketiga, hendaklah yang merawat mengiktikadkan bahawa penyembuh sebe­narnya adalah Allah SWT sahaja. Pengubat hanyalah berikhtiar.

Oleh itu saya suka menje­laskan, jika sudah ternyata al-­Quranlah bacaan utama sebagai penawar terbaik, as-Sunnah (al-Hadis) adalah yang terbaik selain al-Quran, maka mengapakah kita tidak menggunakan bacaan ini sebagai rawatan?

Kita harus membebaskan diri daripada yang kurang baik, lebih-lebih lagi jika ia boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah SWT.

WalLah hu a’lam.

(Petikan dari Harakah Bil.1336)

Maka sgt jelek sekali perbuatan orang yg menghukum air jampi ini sebagai khurafat atau sesat secara mutlak, perkataan menyindir dan merendah rendahkan umat Islam kononnya masyarakat Islam di Malaysia meyakini dengan air jampi ini boleh memberi kejayaan yg hakiki. Kata-kata ini tidak lebih hanyalah fitnah melulu dan langsung tidak disandarkan pada dalil, kalau benar sekalipun, di mana buktinya Syeikh? Cakap main sebarang sahaja, siapa yg berkeyakinan begitu Syaikh?Tunjukkan pada kami supaya kami ajarkan mereka keyakinan yg sebenarnya TANPA MERENDAHKAN ATAU MEYESATKAN MEREKA. Apakah semuanya berkeyakinan sebegitu?.. Sebagai Umat Islam, sangkaan kita kepada saudara Islam yg lain adalah kita sama2 meyakini bahawa yg menghidup dan mematikan , memberi munafaat dan mudharat itu hanya lah Allah Azza Wajalla Jalla Jalaluuh SWT. Maka, apabila kamu melihat saudara kamu mintak tolong kepada doktor untuk menyembuhkan penyakit yg dihidapinya, dia sebnarnya telah mengiktikadkan bahawa yg menyembuhkan hanyalah Allah s.w.t., adapun mohon pertolongan daripada doktor hanyalah majaz aqli (keharusan pada akal). Sungguh, kecintaan kepada sesama umat Islam semakin pudar sehingga mudah kita menghukum sesat orang yg tidak sependapat dengan kita. Ya Allah, jauhkan kami dari orang yg membenci Umat Nabi Muhammad s.a.w. Amin

Selawat dan salam moga dilimpahkan Allah s.w.t.. atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan junjungan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin)

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Dan Allah jua yang Maha Mengetahui lagi memberi petunjuk.

Jazakallah Khairan Kathira. (^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)


Saturday, August 8, 2009

Penetapan awal dan akhir puasa Ramadhan

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya , malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dilimpahkan Allah s.w.t. atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah s.w.t.. Dan mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Ya Allah Ampuni kami, Kasihani kami, Rahmatilah kami..Amin

Amma Ba'du,

Adapun kemudian daripada itu, faqir ingin mengajak saudara pembaca yang dimuliakan berkenaan masalah penetapan awal dan akhir puasa Ramadhan. Faqir nukilkan daripada kitab "Fiqh Tradisionalis" karangan Kiyai Haji Muhyiddin Abdusshomad (Semoga Allah s.w.t. membalas beliau dengan kebaikan) dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) ,Persatuan Ulama terbesar di Indonesia, cetakan yang kelima, di mana apabila masuk ke cetakan keenam, dialih bahasa ke bahasa Arab untuk dihantar ke Universiti Al-Azhar bagi tujuan pengiktirafan, yang kemudiannya dibalas oleh Uni. Al-Azhar dengan sepucuk surat rasmi ditandatangani oleh Syeikhul Azhar mengiktiraf akan buku ini. Perlu diketahui bahawa Nahdlatul Ulama adalah persatuan ulama yang diiktiraf secara rasmi oleh Universiti Al-Azhar.Tersebut di dalam kitab ini:

Ada dua cara yang disepakati oleh Jumhur Ulama untuk menentukan awal dan akhir puasa. Yakni dengan melihat bulan atau menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Al-Syarbashi, seorang dosen di Universiti Al-Azhar "Termasuk hal yang disepakati dikalangan jumhur bahawa penetapan awal Ramadhan ini dilakukan dengan salah satu dari sua cara. Pertama, melihat hilal bulan Ramadhan, bila tidak ada yang menghalangi pandangan, seperti mendung, awan,asap, debu atau yang lainnya. Cara yang kedua adalah dengan menggenapkan bulan Sya'ban sebanyak tiga puluh hari. Ini dilakukan jika ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk melihat hilal pada malam ke tiga puluh kerana ada mendung, awan, atau yang lainnya"(Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah, Juz 4, Hal 35).

Kesimpulan ini diperoleh daripada Hadis Nabi s.a.w.

"Berpuasalah kalian apabila telah melihat bulan, dan berbukalah(tidak berpuasa) kalian apabila telah melihat anak bulan. Namun jika pandangannya terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu sampai tiga puluh hari" (Shahih Al-Bukhari, Daftar Hadis No. ke- 1776)

Oleh kerana itu, seseorang itu dilarang memulai puasa ataupun mengakhiri puasa sebelum ada Ru'yah. Rasulullah s.a.w. bersabda :

"Dari Abdullah bin Umar r.a. , bahawa satu ketika Rasulullah s.a.w. bercerita tentang bulan Ramadhan. Nabi s.a.w. bersabda "Janganlah kalian berpuasa sehingga kamu sekalian melihat bulan, janganlah berbuka (tidak berpuasa) sampai kamu melihat bulan. Namun jika pandanganmu tertutup mendung , maka perkirakanlah jumlah harinya "" (Shahih Al-Bukhari, Daftar No hadis ke - 1773)

Bukti -bukti di atas menunjukkan bahawa untuk menentukan awal dan akhir puasa, Ru'yah hilal merupakan cara yang diajarkan Nabi Muhammad s.a.w. . Bagi kelompok yang menggunakan hisab, mereka berdalilkan hadis ini:

"Dari Ibn Umar r.a., dari Nabi s.a.w., bahawa baginda bersabda " kami adalah umat yang tidak dapat menulis dan menghitung . Satu bulan itu seperti ini, seperti ini ". Maksudnya satu saat berjumlah dua puluh sembilan dan pada waktu lain mencapai tiga puluh hari." (Shahih Al-Bukhari, Daftar No. Hadis ke- 1780)

Hadis ini dijadikan dasar bagi mereka yang menggunakan hisab untuk melemahkan pendapat yang memakai ru'yah. Hadis ini menjadi bukti bahawa Nabi s.a.w. menggunakan ru'yah dalam keadaan terpaksa , sebab umat baginda tidak dapat menulis , mambaca serta melakukan hisab. Melihat kondisi umat yang seperti itu, maka Nabi s.a.w. menggunakan ru'yah untuk menentukan awal dan akhir puasa. Ini dilakukan untuk memudahkan umatnya agar mereka tidak menemui kesulitan ketika akan memulai dan mengakhiri puasanya. Atas dasar ini, menurut mereka, penggunaan ru'yah sudah tidak relevan lagi, kerana sekarang sudah banyak ahli hisab. Dan juga fasilitas yang mencukupi , sehingga tidak sulit untuk menggunakan hisab.

Manjawab keraguan ini, kita harus kembali pada sejarah. Apakah benar semua sahabat Nabi s.a.w. tidak dapat membaca dan menulis ?.Dan apakah pada masa Nabi s.a.w. tidak ada ahli ilmu hisab, sehingga harus menggunakan ru'yah?

Jawapannya tidak, kerana ada beberapa sahabat Nabi s.a.w. belajar tulis menulis untuk dijadikan jurutulis bagi Nabi s.a.w. seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib kwh. , Sayyidina Utsman bin Affan r.a., Sayyidina Ubay bin Ka'ab r.a., Sayyidina Zaid bin Tsabit r.a. , Sayyidina Muawiyah r.a. , dan lainnya. Oleh kerana itu, yang dimaksud dalam hadis ini adalah majoriti sahabat, bukan keseluruhan sahabat.

Selain itu, di negara Arab, jauh sebelum Rasulullah s.a.w. di utus, telah ada tempat untuk mempelajari ilmu hisab. Lima ratus tahun seelum Nabi Isa a.s. lahir, seorang filosof yang bernama Phitagoras yang hidup pada abad 6 sebelum Masihi telah membangun suatu lembaga pendidikan khusus yang mengajarkan tentang ilmu hisab. Bahkan sebahagian pakar mengatakan ilmu hisab merupakan ilmu tertua di dunia, kerana ada sebelum terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh a.s. . Ini menunjukkan bahawa ilmu hisab telah ada sebelum zaman nabi s.a.w. . Dan di antara sahabat Nabi s.a.w., telah ada yang mahir menggunakan ilmu hisab seperti Sayyidina Ibnu Abbas r.a.

Dengan alsan inilah , maka keraguan tersebut telah dapat dibantah. Dari itu, penetapan awal dan akhir Ramadhan adalah dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Selesai petikan kitab.

Sebagai penambahan, telah ijmak dari kalangan Imam kempat-empat Mazhab bahawa memulai dan mengakhiri bulan Puasa itu dengan Ru'yah hilal.

Selawat dan salam moga dilimpahkan Allah s.w.t.. atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan junjungan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin)

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Dan Allah jua yang Maha Mengetahui lagi memberi petunjuk.

Jazakallah Khairan Kathira. (^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Wednesday, August 5, 2009

Kepentingan diri atau orang lain

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada ada Ia berhajat kepadanya, malah selainnya lah yg berhajat kepadanya , Selawat dan salam moga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan junjungan kami di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia lagi tinggi makam mereka di sisi Allah s.w.t.. Dan mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat..Ya Allah Ampuni kami, Rahmati kami, Kasihanilah kami..Amin

Amma Ba'du,

Pada dasarnya, manusia lebih mengutamakan kepentingan diri.Semua perkara yang bagus akan kita berikan kepada diri kita dahulu. Ketika ancaman datang, perbuatan menyelamatkan diri juga adalah sebahagian daripada sifat dasar itu.

Tetapi sekiranya perkara ini berterusan dan menjadi amalan tingkah laku sendiri, maka inilah yang dipanggil safety player iaitu orang yang selalu mengutamakan keselamatan dirinya sendiri sahaja. Sekiranya penerapan nilai-nilai Islam , adat istiadat dan sistem asuhan yang betul, tentu akan menghasilkan tingkah laku yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain dari dirinya sendiri.Ternyata tidak ada kolerasi yang positif di antara pangkat, wang ringgit mahupun taraf pendidikan dengan kesediaan seseorang untuk berkorban demi orang lain. Pengorbanan yang dilakukan itu lebih dipengaruhi oleh hati yang sanggup mengutamakan orang lain. Bukankah Allah s.w.t. Maha Kaya, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan Maha Mengasihi. Tidak ada satu perbuatan baik mahupun buruk yang dilakukan manusia di dunia ini tanpa pengetahuan-Nya. Orang yang melakukan pengorbanan terhadap manusia yang lain tentu akan memperolehi pahala dan ganjaran daripada Allah Azza Wajalla.

Kata -kata hikmah ini mungkin boleh dijadikan renungan bersama :

"Sekiranya anda ingin menempuh perjalanan yang jauh dengan cepat, ringankanlah beban anda.
Tinggalkan segala rasa iri hati, cemburu, ketidakrelaan memaafkan orang lain , sikap mementingkan diri dan ketakutan"

Sudahkah kita bersedia untuk memberikan "payung terjun" kita kepada orang yang lebih memerlukannya?

Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yg terpuji sepertimana yg Kaujanjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang sangat kasih mereka kepada Umat Nabi s.a.w.

Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui, Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam.

Jazakallah Khairan Kathira..(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Saturday, August 1, 2009

Perkongsian Ilmu

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada ada Ia berhajat kepadanya, malah selainnya lah yg berhajat kepadanya , Selawat dan salam moga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan junjungan kami di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia lagi tinggi makam mereka di sisi Allah s.w.t.. Dan mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat..Ya Allah Ampuni kami, Rahmati kami, Kasihanilah kami..Amin

Amma Ba'du,

Adapun kemudian daripada itu, inilah satu petikan pada membicarakan iktikad yg putus (jazam) bagi akidah Islam ditulis padanya di dalam kitab kifayatil mubtadi wairsyadil muhtad dikarang akan dia oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Arief Al-Rabbani Al-Syaikh Daud bin Al-Syaikh Wan Abdullah Al-Fathani rah. . Diterbitkan akan kitab ini oleh Maktabah wa Matba'ah Khazanah Al-Fathaniah iaitu hak milik Al-Fadhil Allahyarham Tuan Guru Haji Wan Saghir Bin Haji Wan Abdullah tahun 1420 H bersamaan 1999 M.

Tersebut pada mukadimah kitab:

(wa ba'du) Maka ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat bahawa mengenal akan Allah s.w.t. itu awal yang wajib atas segala orang mukallaf iaitu orang yg berakal baligh sama ada laki2 atau perempuan , sama ada merdeka atau sahaya , maka tiada diterima Allah s.w.t. akan ibadat itu melainkan ia mengetahui akan Allah dahulu seperti sabda Nabi s.a.w. "pertama yang dituntut pada agama itu mengenal Allah", (yakni) awal yg dituntut atas tiap2 orang yg mukallaf itu mengenal Allah Ta'ala, maka makna mengenal Allah Ta'ala itu iaitu mengenal akan barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan barang mustahil bagi Allah Ta'ala dan barang yang harus bagi Allah Ta'ala sekira-kira dapat ia membezakan yang qadim dgn yg muhdas(baru), maka iaitu hendaklah ia mengetahui akan Alah Ta'ala itu Tuhan serta diiktikadkannya dengan iktikad yg putus(jazam) bahawa adalah Allah Ta'ala Maujud(wujud). Dan wajib kekalnya , tiada baginya permulaaan dan tiada baginya kesudahannya.(Lagi bersalahan) dengan segala yang baharu maka tiadalah Zat-Nya berjirim yg mengambil tempat dan tiada kecil dan tiada besar kerana keduanya itu sifat jirim dan tiada pula mengambil tempat dan tiada mengambil zaman dan tiada berpihak(berarah) dan berupa dan tiada boleh difikirkan adanya dengan bicara akal kita . Maka tiap2 yang engkau dapat memfikirkan itu maka Allah Ta'ala itu bersalahan daripadanya.

Lagi berdiri dengan sendirinya (ertinya) tiada berkehendak kepada zat yang lainnya kerana Ia yang menjadikan sekalian alam ini. Lagi esa pada Zat-Nya dan Esa pada sifat-Nya , tiada ia menerima disukukan tiada ada sifat-Nya pula berbilang-bilang dan tiada pula ada seumpama-Nya pada bandingnya pada zat-Nya dan sifat-Nya dan lagi Esa pada Af'al-Nya (Perbuatan-Nya) Tiada seorang yang dapat menjadikan suatu perbuatan barang perbuatan ada Ia. Lagi adalah Zat-Nya bersifat Hidup ,maka adalah hidup-Nya itu tiada diakatakan dengan Ruh dan dengan Nyawa kerana keduanya (ruh dan nyawa ) itu hukumnya mati jua. (Dan lagi ada Ia bersifat dengan A'lim) yakni mengetahui Ia akan segala yg Maujudat dan Ma'dumat lagi meliputi Ilmu-Nya itu akan barang yang tersembunyi di dalam tujuh petala langit dan petala bumi dan barang didalam keduanya. Dan ketahui pula akan barang yang dilintas oleh hati dan berkelip oleh mata dan barang yang tersmbunyi di dalam dada dengan Ilmu-Nya yang satu akan yang telah dan lagi akan datang dengan tiada bercerai dan berfikir dan tiada dengan berlajar dan tiada dengan usaha." Untuk lebih lanjut saudara yg faqir muliakan bolehlah merujuk sendiri kepada kitab yg telah faqir sebutkan di awal bicara tadi.

Insya-Allah, semoga Allah s.w.t. sentiasa menempatkan kita di dalam Iktikad yg sahih kepada-Nya...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati kami, Kasihanilah kami...Amin
Belajar lah, bertalaqqi lah dengan guru dan ulama yg benar sanad keilmuannya lagi mengikut mereka itu majoriti umat Islam dari dulu sampai sekarang dan ramai manusia tidak menyalahkan ilmunya walau ke mana dia pergi. Sesungguhnya Ilmu itu agama, maka lihatlah dari mana ilmu itu kamu ambil" (Imam Ibnu Sirrin rah.)

Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Alah Tempatkan junjunagn kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin )Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia dan sangat mengasihi akan Umat Nabi Muhammad s.a.w. .

Dan kepada Allah s.w.t. jua kita dikembalikan, Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui .Segala puji hanya bagi Allah s.w.t.

Jazakallah Khairan Kathira (^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)