Renungan

Sunday, January 31, 2010

Rindu Akhirat....INGATLAH INSAN
AKAN TIBANYA
SETIAP JIWA
TERIMA PEMBALASAN
NIKMAT SYURGA
DAN JUGA NERAKA
MASIHKAN KITA
TERUS TERLENA


SETIAP JIWA
PASTI MERASA
KEMATIAN DI MANA SAHAJA

INSAFLAH UMAT
WAHAI SAUDARA
KEINDAHAN DUNIA
NIKMAT SEMENTARA


ALLAHU ALLAH
PIMPINLAH KAMI
MENUJUI AKHIRAT DI SANA
SESUNGGUHNYA
KAMI TAK TERDAYA
MELAWAN ARUS DERAS DUNIA


USAH TERBURU
MENGEJAR DUNIA
JANGAN LUPA
SIAPA SEBENARNYA
DIRI KITA
SEBAGAI HAMBA
SETIAP AMALAN JANGAN DIPERSIA


AYUH MUSLIMIN JUGA MUSLIMAT
ISLAM DIJULANG PELUSUK DUNIA
USAH DIGERUNI MUSUH DI SANA
SYAHID ADALAH GANJARAN ISTIMEWA

Saturday, January 30, 2010

Tabaqat Murid-Murid Imam Abu Hasan Al-Asya'ari R.A

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Adapun kemudian daripada itu, fakir ingin berkongsi dengan saudara akan buku Seminar Pemurnian Akidah 2008 anjuran Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan jabatn Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Pada halaman ke-111:

Tabaqat Murid-Murid Al-Imam Al-Akbar Abu Hasan Al-Asya'ari R.A:

Tabaqah pertama:

- Al-Imam Abu Al-Hasan Abd Aziz bin Muhammad bin Ishak Al-Tabari r.anhu (Ahli Tafsir)

- Al-Imam Muhammad bin Khafif Al-Syairazi r.anhu (Imam Mazhab Syafi'e)

- Al-Imam Zahir bin Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Sarkhasi r.anhu (Muhaddith)

Tabaqah kedua :

- Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani r.anhu

- Al-imam Muhammad bin hasan bin Farouk r.anhu

- Al-Imam Abu Abdillah Al-hakim Al-Naisaburi r.anhu

Tabaqah ketiga:

- Al-Imam Al-Juwaini Al-Naisaburi r.anhu

Tabaqah keempat:

- Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi r.anhu

- Al-Imam Abu Qasim Al-Qusyairi Al-Naisaburi r.anhu

-Al-Imam Abu Ishak Al-Syairazi Al-Fairuzabadi Al-Syafi'e r.anhu

- Al-Imam Al-Haramain Yusuf Al-juwaini Abu Al-Ma'ali r.anhu

Tabaqah kelima:

- Al-Imam Al-Hujjah Al-Islam Abu Hamid Al-Ghazali r.anhu

Mereka disebut sebagai tokoh-tokoh terbilang (abraz al-fursan)

Kethuilah kiranya Ya Saudaraku , bahawa terlalu banyak persaksian para Ulama r.anhum terhadap kebenaran golongan Asya'irah, sebahagiannya:

1. Kitab Ithaf Sadat Al-muttaqin oleh Al-Imam Al-Hafizh Murtadha Al-Zabidi r.anhu (Kitab syarah Ihya' Ulum Al-Din karangan Al-Imam Al-Ghazali r.anhu)

"Apabila disebutkan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan faham Asya'ari dan faham Abu Mansur Al-Maturidi". (hal:6 Jilid:2)

2. Kitab Risalah Al-Mu'awanah wa al Muzaharah oleh Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Abdullah 'Alawy Al-Haddad r.anhu (pengasas ratib Al-Haddad).

"Kebenaran itu jelas terpancar pada golongan yang dikenali sebagai Asya'irah" (hal:41)

3. Kitab Al-bayan oleh Al-fadhilatus Sayaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah HafizahUllah (Mufti Mesir)

"Akidah Nabi SAW dan para sahabat adalah akidah Asya'irah" (hal:138).

4. Al-Allamah Syaikh Prof. Dr. Said Ramadhan Al-Buty r.anhu dalam khutbahnya yang dipaparkan di laman web beliau yang bertajuk "Asya'irah wal al-maturidiah"

"Siapakah Asya'irah dan maturidiah? Mereka adalah lisan yang menterjemahkan "Akidah Sawad Al-Azhim" (majoriti ulama) dan Rasul SAW memerintahkan umatnya agar berpegang dengan pegangan majoriti"

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Friday, January 29, 2010

Mari Belajar Kitab siri 2 !!!!!Hari nie !! (Sabtu)
Kumpul di Shell KTC
Pukul 6.30 PTG
Surau 2 Tingkat, Kempas
Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razib
Kitab Matan Faridah
Karangan Al-Alim Al-Allamah Syaikh Wan Ahmad Bin Muhammad Zain Al-Fathani
Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah

Muslimin dan Muslimat Dijemput Hadir

Sebarang Pertanyaan : 013-7926630

Wednesday, January 27, 2010

Matan Aqidah Mursyidah

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,


Sebelum memanjangkan kalam, Fakir mengucapkan takziah kepada PMIUTM di atas kejadian yang berlaku di BOMI baru-baru ini. Bersabarlah, sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang bersabar. Ketahuilah, semakin banyak ujian dan dugaan dihadapi, semakin manis pulak perjuangan dirasai. Maka , bersyukurlah kepada Allah SWT atas kemanisan yang dikurniakan oleh-Nya...Alhamdulillah

Al-Imam Syaikh Fakhruddin Abu Manshur 'Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Hasan yang terkenal dengan Ibnu Asakir (Wafat 620 H) dalam risalah Asy-Syaikh Fakhruddin Ibnu Asakir atau Al-Aqidah Al-Mursyidah berkata :

"Ketahuilah, semoga kami dan engkau diberi petunjuk oleh Allah, Sesungguhnya wajib ke atas setiap mukallaf (baligh, berakal dan telah sampai kepadanya dakwah Islam) agar mengetahui bahawasanya Allah 'Azza Wajalla Maha Esa pada kekuasaan-Nya.

Allah telah menciptakan alam seluruhnya baik alam atas mahupun alam bawah, arasy, kursi,tujuh petala langit dan di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya.

Semua makhluk tunduk pada kekuasaan-Nya, tidak bergerak satu zarah pun kecuali dengan keizinan-nya, tiada yang bersama-nya sebagai pentadbir kepada makhlukNyadan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan.

(Allah) Maha Hidup, Maha Kekal, tidak mengantuk dan tidak pula tidur, Maha Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyta, tidak tersembunyi bagiNya sesuatupun di bumi dan langit.

Dia Maha Mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, dan tidak lah gugur dedaunan kecuali Dia mengetahuinya, dan tidak ada habbah (biji) dalam kegelapan di bumi ini (perut bumi) sama ada yang basah mahupun yang kering kecuali semua itu sudah tercatat di dalam Lauh Al-Mahfuz.

Ilmunya meliputi segala sesuatu, Maha Mengetahui jumlah dan bilangan segala sesuatu, maha melakukan apa yang dikehendaki.

bagiNya kekuasaan dan kekayaan (tidak memerlukan kepada segala sesuatu), bagi-Nya kekuatan dan keberkekalan, bagi-Nya ketetapan dan kepastian, dan bagiNya Asma' al Husna (nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah).

Tiada yang dapat menolak apa yang ditetapkan, tiada yang dapat mengahalang apa yang diberikan. Dia berbuat pada kerajaan-nya apa yang dikehendaki, dan Dia menetukan pada makhluk-Nya apa yang dikehendaki.

Dia tidak mengharapkan pahala (balasan kebaikan) dan tidak takut pada seksaan (balsan keburukan). Tidak ada hak ke atas-Nya (yang wajib dilaksanakan), tidak ada (aturan) hukum ke atas-Nya. Setiap nikmat dariNya adalah anugerah dan setiap nikmah (ujian/bala) adalah keadilan dariNya. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan (ditentukan) bahkan merekalah (hamba-hambanya) yang akan ditanya (dipertanggungjawabkan).

Allah ada sebelum terciptanya makhluk. Tiada bagiNya sebelum (tanpa permulaan) dan selepas (kekal abadi), bukan berada di arah atas, bawah, kanan, kiri, depan mahupun belakang (Allah Maha Suci dari berada di satu tempat atau di semua tempat)
Allah bukanlah kesuluruhan dan bukan pula sebahagian dari suatu (Allah bukan jisim).

Tidak boleh dikatakan bila adanya Allah atau di mana tempatNya atau bagaimana keadaan-Nya. Dia ada tanpa tempat, Dia mencipta makhluk dan mengatur masa (waktu), tidak terikat dengan masa dan tidak ditetapkan bagiNya tempat.

Dia tidak disibukkan oleh satu urusan dari urusan-urusan yang lain. Dia tidak boleh digambarkan dengan bayangan , tidak terjangkau dek akal, tidak boleh dibayangkan dalam hati, tidak boleh diserupakan dengan sesuatupun dan tidak boleh diimaginasikan.

Dia tidak boleh dibayangkan oleh akal, tidak terjangkau oleh sangkaan dan pemikiran kerana Firman Allah SWT "Dia Tidak Menyerupai Sesuatupun dari Makhluk-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Tuesday, January 26, 2010

Tauhid !!

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,


Dalam kesibukan kita sehari-hari dengan kehidupan dan keperluan dunia yang sementara ini, kealpaan dan kelalaian kita terhadap perkara akhirat semakin bertambah serius. Dan lebih parah lagi kelalaian dari mengamalkan ilmu Tauhid. Di akhir zaman ini, antara sindrom-sindromnya adalah memandang remeh perkara yang penting dan memandang penting perkara yang remeh. Sikap mengambil mudah terhadap kepentingan mempelajari ilmu tauhid adalah satu tanda kurangnya kesedaran terhadap perkara yang perlu diutamakan sekali.

Perjuangan yang bukan didasarkan atas akidah Ahli Sunnah wal Jama'ah adalah perjuangan yang sementara dan bermusim. Pada waktu-waktu tertentu sahaja ia akan berkokok dan kemudiannya diam membisu seribu bahasa. Adapun perjuangan atas Akidah Ahli Sunnah wal Jama'ah, maka sehingga ketibaan Izrail sahajalah akan memisahkan pejuang dari perjuangannya.

Banyak juga golongan yang berjuang tetapi tidak didasarkan atas landasan akidah yang benar, mengambil contoh Qadiani. Mereka mendakwa mereka Islam, berserban, jubah dan berjanggut kemudian mengangkat Al-Quran mendakwa bahawa mereka berpegang dengan dalil-dalil di dalam Kitab yang Mulia itu apabila mengangkat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi...Na'uzubillah. Mereka juga bersemangat waja , malah segala kritikan dan cercaan yang menimpa mereka, mereka menganggap itu hanyalah ujian dalam berjuang.

Demikian juga Revolusi Iran yang berlaku pada tahun 60 - 70 an. Ayatollah Al-Khomenei melaung-laungkan bahawa musuh kita hanyalah Amerika dan Israel. Maka dengan laungan dan semboyan yang manis di mulut ini, tidak kurang remaja-remaja di Tanah Melayu yang bersemangat juang mengikut tanpa menyedari bahwa akidah yang dipegang mereka bukan akidah Ahli Sunnah wal Jama'ah. Akhirnya, Tuk-Tuk Guru mengarang kitab menjelaskan kesesatan Syiah, fatwa-fatwa dibuat untuk memberi penjelasan yang sejelasnya tentang firqah sesat ini. Maka jangan lah saudara fikir, jika sesuatu fahaman itu tidak diwartakan sebagai menyimpang atau sesat, terus saudara buat kesimpulan bahawa fahaman itu betul. Kerana, ianya mungkin BELUM lagi diwartakan sebagai menyimpang.

Dan banyak lagi fahaman yang menyimpang yang dianuti oleh pengikutnya yang begitu hebat semangat juangnya. Barisan Pembebasan Harimau Tamil Eelam yg berpusat di Sri Lanka satu masa dahulu bertanggungjawab dalam pengeboman berani mati yang mengorbankan Mahatma Ghandi. Berjuanglah dengan keyakinan atas kebenaran, bukan berjuang dengan keyakinan yang salah.

Maka timbul persoalan, bagaimana mahu menjaga dengan bersungguh-sungguh akan iman dan agama ini ? Selama fakir mempelajari kitab seperti Kitab Matan Faridah, Irsyadul Ibad Ila Sabilil Rasyad, Akidah An-Najin, Tuhfatur Raghibin, Tuhfatul Murid, Umm Al-Barahin, Syarah Matan Jauharah, Usul Al-Tauhid, Fathul Majid, Tijanud Darari A'la Risalatil Bajuri, dan banyak lagi selalunya pada awal-awal kitab sentiasa memberi peringatan kepada pembaca supaya sentiasa menjaga Iman dan Agama jangan sampai tergelincir. Maka ketahuilah saudaraku yang dimuliakan, bahawa untuk menjaga iman dan agamamu tak dapat tidak mesti dengan ILMU. Tidak akan dapat menjaga satu orang itu akan iman dan agamanya sekiranya dia jahil akan Tuhan yang Disembah.

Maka, apakah akidah Ahli Sunnah wal Jama'ah?

Ketahuilah kiranya ya Saudaraku bahawa di dalam kitab Ithaf Sadda Al-Muttaqin Syarah Ihya' Ulumuddin karangan Al-Imam Murtadha Az-Zabidi r.anhu ada menyebut:

"Jika dikatakan Ahlussunnah wal Jama’ah, maka yang dimaksud adalah al-Asy’ariyyah dan al-Maturidiyyah ". (Al-Ithaf Syarah li Ihya Ulumuddin, juz 2 hlm 6)


Tetapi alangkah sedihnya hati ini, bila melihat sungguh ramai Umat Islam hari ini istimewa lagi yang mendakwa diri sebagai pejuang Islam langsung tidak tahu even nama Asy'ariyyah dan Maturidiah sekalipun.

Bagaimana saudara menjaga dan memelihara Iman dan Agama ?

Kata Sayyidil Ulama Il-Hijjaz (penghulu para ulama Tanah Hijjaz) Al-Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Banteni Al-Tanari Al-Jawi Al-Makki r.anhu di dalam kitabnya Mirqat As-Su'ud li-tashdiq li-Syarhi Sullamu At-Taufiq:

"Barangsiapa tidak mengetahui satu-satu kejahatan, dia akan terjerumus ke dalam kejahatan itu"

Renungkanlah

Telah berkata Al-Imam Ibnu Hajar al‐Asqalani R.anhu di dalam kitabnya Fathul Bari,

Barangsiapa yang sibuk dengan perkara wajib berbanding sunat, maka dia dimaafkan. Dan barang siapa yang sibuk dengan perkara yang sunat berbanding wajib, maka dia terpedaya”.

JANGAN TUAN-TUAN SESEKALI MEMPERLEKEHKAN ILMU TAUHID. MENGANGGAP DIRI SUDAH SEMPURNA ILMU TAUHID SEHINGGA TIDAK PERLU BELAJAR ADALAH TANDA KEJAHILAN ATAS SUATU ILMU YANG PALING MULIA DI SISI ALLAH

Apalah yang ada pada perjuangan sekiranya akidah sesat!!!! Bukankah kita sendiri telah membaca dan mengetahui bahwa Sayyidina Umar Al-Khattab R.anhu menangis apabila melihat para rahib dan paderi berhempas pulas beribadat dan buat bermacam kebajikan dengan sangkaaan mereka akan berjaya di alam kemudian....

Marilah saudaraku !!!! Dunia semakin menuju penghujungnya, langit dan bumi ini semakin melabuhkan tirainya dan tanda-tanda itu semakin kerap kelihatan, gempa bumi semakin banyak terjadi... Ketahuilah sebesar-besar fitnah adalah FITNAH AKIDAH, kerana dengan fitnah ini, seorang yang asalnya Muslim boleh keluar menjadi Kafir sepantas anak panah keluar dari busurnya. Dan , itulah tujuan hakiki Syaithan dan Iblis Laknatullah, iaitu menyeret sama Bani Adam ke dalam Neraka buat selama-lamanya.

Jagalah Iman dan Agamamu dengan Ilmu tauhid yang diajarkan sejak zaman Salafussoleh, bukan Ilmu yang terputus dan diragui. Hari ini, kebenaran semakin samar-samar, hanya dengan Ilmu yang benar sahajalah manusia akan dapat membezakan mana yang bathil dan yang haq.

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

* Di saat banyak blogger UTM nie busy ngn PRK, biarlah fakir yang jahil ini bicara apa yg fakir tahu sahaja dari Kurniaan Allah SWT

Sunday, January 24, 2010

Menjelang Penamaan Calon PRK UTM 2010

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,


Hari Isnin bersamaan 25 january 2010,, penamaan calon MPP akan berlangsung. Banyak blog-blog dari sahabat-sahabat yg membicarakan tentang Pilihanraya kampus ini. Mengikut pengamatan fakir, Pilihanraya kampus kali ini lebih meriah dibandingkan dengan sebelumnya.
Berdasarkan apa yang fakir lihat, terdapat dua kumpulan besar yang akan bersaing pada pilihanraya kali ini iaitu Pro-Mahasiswa dan Evolusi Mahasiswa.

Dan melihat kepada blogger bloger UTM ini, kebanyakan mereka menyokong Pro-Mahasiswa (ini berdasarkan survey fakir semata-mata). Ini tidak menghairankan kerana semangat yang ditunjukkan oleh jentera Pro-mahasiswa sgt mengagumkan...

Blog yang sentiasa diupdate menjadi antara faktor yang menarik student untuk sentiasa dibasahi minda mereka dengan info-info terbaru. Adapun pada blog Evo, fakir tidak dapat menyembunyikan perasaan kecewa kerana tidak diupdate berminggu minggu lamanya. Seperti orang yang tidak bersemangat dan dipaksa untuk bertanding.

Banyak spekulasi yang melanda Evolusi contohnya peristiwa motor Akhie Uzair disimbah cat oren, tidak ada kenyataan rasmi dari blog Evo yang menafikan bahwa mereka bukan dalangnya...menolak spekulasi adalah PRIMITIF... Dan banyak lagi spekulasi yang tidak dijawab oleh Evo ..untuk itu, saudara pembaca bolehlah melihat sendiri kepada blog-blog seperti penyapulidi.blogspot , utm-today, mahupun dari blog Pro-M sendiri.

Walaubagaimanapun, Kita kumpulan itu atau ini, kita tetap saudara seIslam, maka, berhati-hati lah wahai saudara2 pro-M dan Evo dari terjerumus kepada bahaya putusnya Silaturrahim. Al-Habib Ali Al-Jufri HafizahUllah menakalkan satu hadis Nabi SAW yang bermaksud "Orang yang memutuskan silaturrahim dilaknat Allah walaupun dia mati di tengah-tengah kaabah". lebih kurang maksud Hadis Nabi SAW.


Walaupun kita mendakwa kita perjuangkan kebenaran , ketahuilah bahwa kebenaran juga peru dibawa dengan hikmah dan berstrategi, bukan dengan merempuh sembrono sahaja. Maka gunakanlah kecerdikan akal kurniaan Allah SWT untuk menarik hati pengundi kelak. Dan janganlah hendaknya menggunakan kata-kata menghina atau mengutuk pihak lawan, kerana itu hanya tanda bahawa kamu sebenarnya tiada apa nak diperjuangkan untuk mahasiswa, hanya pandai mencari kesalahan orang.

Sudut pidato yang telah dibenarkan oleh KPT baru2 ini seharusnya digunakan dengan sebaiknya. Walaupun fakir mendapat berita bahwa macam2 syarat dan peraturan dikenakan untuk mengadakan pidato, fakir katakan jangan terpengaruh sangat dengan peraturan yg sengaja dibuat itu, kalau kita terbawa-bawa dengan isu ini, maka masa berkempen pun akan tamat dan tiada apa yg kita buat. Masa semakin suntuk, jangan biarkan benda yang remeh menganggu fikiran. Sebagai bakal pemimpin, sepatutnya perang psikologi begini tidak mematahkan atau mempengaruhi semangat dan emosinya, tapi menambahkan lagi azam untuk terus maju ke hadapan.

Apalah yang ada pada perjuangan jika tiada yang pahit.

Walau apapun, inilah post yg pertama dan terakhir untuk sem ni fakir bercerita politik walaupun fakir bukan ahli yang arif dalam bab ni. Cumer penting fakir bgtau urusan pengangkatan Imam itu bukan satu rukun yang diiktikadkan dalam agama walaupun mengangkat imam yang Adil adalah wajib dengan syarak. kerana perkara ini (Urusan mengangkat imam ) masuk dalam bab fiqih, bukan dalam bab tauhid. maka berhati-hatilah saudaraku dari bersikap melampau dan berlebihan. Sebaik-baik perkara adalah dengan bersederhana.

Akhir kata, semoga PRK kali ini, mahasiswa dapat melihat idea-idea dan cadangan yang bernas dari kedua-dua kumpulan Pro-M dan Evo-M untuk kebajikan mahasiswa UTM ini. Walaupun fakir lihat ramai lagi yg tidak mengambil tahu akan PRK ini, tapi ketahuilah ramai juga yang mengambil berat tentang perkara ini.

Dan buat lah pilihan dengan bernas, bukan melihat pada paras rupa, dan kumpulan semata-mata. Kalau dia seorang yang dikenali sebagai rajin bekerja, berdisiplin dan selalu melakukan kerja dengan baik di samping menjaga tingkah laku, fakir sendiri akan mengundi dia tanpa mengira org itu dari pro-M mahupun Evo-M.

Ini baru permulaan, perjuangan sebenar adalah apabila kamu (calon yg menang jadi MPP) menerima watikah pelantikan sebagai MPP kelak. Laksanakan tanggungjawab dan amanah yng diberikan dengan jujur dan bersungguh-sungguh, bukan sekadar mulut cakap berapi, tapi buat kerja seperti melepaskan batuk di tangga.

Majulah Mahasiswa untuk Agama, Bangsa dan Negara !!!!

Dan jangan lupa !!!! JANGAN SEKALI-KALI ENGKAU TINGGAL AKAN BELAJAR ILMU AGAMA WALAU KAU BESAR MANA SEKALIPUN !!!!

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Friday, January 22, 2010

Mari Belajar Kitab !!!

Hari nie !! (Sabtu)
Kumpul di Shell KTC
Pukul 6.30 PTG
Surau 2 Tingkat, Kempas
Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razib
Kitab Matan Faridah
Karangan Al-Alim Al-Allamah Syaikh Wan Ahmad Bin Muhammad Zain Al-Fathani
Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah

Muslimin dan Muslimat Dijemput Hadir

Sebarang Pertanyaan : 013-7926630

Thursday, January 21, 2010

Shohih & Dhoif


Sumber : http://bahrusshofa.blogspot.com/

Kekadang seseorang itu disibukkan dengan perkara-perkara yang menjadi urusan dan bahasannya para ulama. Mereka mencampuri urusan tersebut dengan penuh bersemangat sehingga larut dalam bahasannya yang berkesudahan dengan ilmu itu hanya tinggal ilmu tanpa disertai amal. Berbahas mengalahkan ulama, tetapi amalannya tidak pulak seperti amalannya para ulama... Allahu ... Allah. Inilah penyakit yang menimpa umat sekarang. Misalan, ada yang bertarawih 8 rakaat serta memfatwakan hanya bilangan tersebut sebagai sunnah, maka berterawihlah dia dengan penuh perasan telah mengikut sunnah 100%, sedangkan jika dibandingkan 8 yang dilakukan itu tak setara pun dengan setengah rakaat yang dikerjakan Junjungan Nabi SAW. Tapi ada hati nak berlagak kononnya dah 100% ikut sunnah dan amalan orang lain semua bid`ah. Inilah antara penyakit yang menimpa masyarakat hari ini.

Mari kita sama - sama merenungi kata-kata almarhum Ustaz Syed Ahmad Semait rahimahUllah dalam pra kata buku "al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub - Bingkisan Mutiara Untuk menghidupkan Hati Yang Merana".
"Cuma kebanyakan hadis - hadisnya yang diselitkan di dalam buku ini tidak pula disebutkan sanad - sanadnya yang mungkin akan menarik kemusykilan bagi generasi zaman sekarang yang sibuk dengan masalah sanad dan tingkatan hadis itu sebagai sahih, hasan, muttafaq - alaih ataupun dha`if dan maudhu' dan sebagainya sehingga kadang - kadang mereka tercicir tidak sampai ke mana pun, dan akhirnya tiada apa yang dapat diamalkan sehingga menjadi rugi selama-lamanya.

Saya lebih menarik dengan ramai para ulama yang sudah pun memberikan pandangannya kepada jenis-jenis hadis - hadis seperti ini serta memutuskan bahawa dalam fadhailul a'maal, yakni kerja-kerja kebaktian kepada Allah ta`ala dan amalan-amalan saleh yang dimaksudkan buat bekalan akhirat, jangan sampai terlalu disibukkan dengan persoalan sanad dan tingkatan hadis. Kita juga punya akal untuk memikirkan kalau-kalau hadis itu munkar atau tidak betul dari yang betul dan yang kuat di samping yang lemah dan sebagainya, malahan yang patutnya kita utamakan apa yang dianjurkan dalam hadis-hadis itu untuk kita amalkan supaya kita dapat manfaatnya dan pahalanya sebagai bekalan di belakang hari. Bukankah kita boleh faham, kalau apa yang dianjurkan itu baik buat diri kita di hadapan Allah ta`ala dan RasulNya. Kalau sudah sibuk - sibuk sangat dengan bid`ahnya atau maudhu'nya atau munkarnya, atau ini betul dan ini tidak betul, tentu akhirnya tidak ada apa yang dapat kita buat dan kantung kita pun kosong bila kita kembali kepada Allah ta`ala, yidak ada suatu yang dapat kita amalkan, wallahu - a'lam."
Pasti apa yang dimaksudkan oleh yang mulia Habib tersebut bukanlah meremehkan ilmu hadits dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Tetapi biarlah urusan tersebut diserahkan kepada mereka-mereka yang benar-benar mahir dan menguasainya, bukan hanya orang-orang yang cuma mencuri-curi hadits dari kutubnya para muhadditsin.

Tuesday, January 19, 2010

WACANA PEMIKIRAN DAN PEMBINAAN UMMAH 1

Wacana Pemikiran dan Pembinaan Ummah I

Tema:

Gerakan Tajdid dan Pemikiran Najdiyuun

Tarikh: 24 Januari 2010 (Ahad)

Masa: 08.00 pagi - 06.00 petang.

BERTUKAR KE DEWAN YANG LEBIH BESAR:

DEWAN SERBAGUNA MASJID WILAYAH,

JALAN DUTA, KUALA LUMPUR

(bagi menampung peserta yang lebih ramai)

Untuk maklumat lanjut sila hubungi

(http://muafakatmalaysia.wordpress.com/2010/01/09/wacana-pemikiran-dan-pembinaan-ummah-1/)

Sdr. Iskandar 016-386-3361

Sdr Wan Burhan 016-3956497


ATURCARA

08.00-08.30 Pendaftaran

08.30-09.00 Bacaan al-Qur`an, Selawat dan Ucapan Aluan

09.00-09.30 Majlis Perasmian

09.30-10.00 Kudapan

10.00-01.00

1.TAJUK: MENILAI SECARA ’ILMIYAH MENGENAI PERANAN ‘ABDUL WAHHAB SEBAGAI MUJADDID-MUSLIH.

PEMBENTANG: Al-Fadhil Syaikh (Dr) Muhammad ‘Uthman El-Muhammady, Felo Amat Utama, ISTAC, KL.

2.TAJUK: MELIHAT SEMULA DOKTRIN DAN GERAKAN MUHAMMAD BIN ‘ABDUL WAHHAB AL-NAJDI: SUATU ANALISIS KRITIKAL

PEMBENTANG: Al-Fadhil Al-Ustaz Dr Fakhruddin Mukti, Pensyarah Jab. Usuluddin dan Falsafah, Akademi Pengajian Islam UM

01.00-02.15 Solat Dan Makan Tengahari

02.15-04.30

3. TAJUK: WACANA RELIGIO-INTELEKTUAL NAJDIYYUN: PRO DAN KONTRA TERHADAP PERANANNYA PADA TAMADDUN UMMAH.

PEMBENTANG: Al- Fadhil Dr. Asmadi Muhammad Na‘im, Pensyarah Sekolah Perdaganagan, UUM, Sintok.


4. TAJUK: PEMIKIRAN ALIRAN NAJDIYYUN DALAM MENGHADAPI PEMIKIRAN PASCA-MODERNISME: SATU PENGAMATAN.

PEMBENTANG: Al-Fadhil Syaikh (Dr) Muhammad ‘Uthman El-Muhammady, Felo Amat Utama, ISTAC, KL.

04.30-05.00 Resolusi Dan Majlis Penutup

05.00-06.00 Solat dan Kudapan.


Monday, January 18, 2010

BENARKAH MUSYRIKIN BOLEH BERTAUHID RUBUBIYYAH ?

Arkib Utusan 04 Januari 2010


Sujud hamba-hamba-Nya yang soleh semata-mata kerana Allah SWT.BERTEMU kembali di ruangan Relung Cahaya pada tahun baru 1431 Hijrah. Semoga penghijrahan kita kali ini lebih bermakna dan turut melonjakkan kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Kembali kepada tajuk tauhid yang sedang kita bicarakan. Setelah kita meneliti beberapa dalil dan jawapan yang menunjukkan kepincangan dan kebatilan tauhid tiga serangkai, ada baiknya kita juga memerhatikan sebahagian dalil yang digunapakai oleh pengikut tauhid ini bagi menegakkan pendapat mereka yang kabur.

Kami telah menerima maklum balas daripada mereka yang berpegang dengan tauhid ini dan mereka telah menyatakan dalil-dalil mereka. Namun, di sini kami hanya akan mengutarakan sebahagiannya sahaja dan jawapan bagi hujah mereka tersebut. Manakala sebahagiannya lagi, kami akan susuli pada ruangan dan kesempatan yang lain, insya-Allah.

Sebelum memanjangkan kalam, kami ingin menyuarakan biarlah perbicaraan kita ini difokuskan kepada tajuk yang dibincangkan, bukannya mencemuh pihak yang tidak sependapat dengan kita. Andai kita merasa kita lebih bijak dan lebih mengetahui, sepatutnya kitalah juga yang lebih bijak dan mengetahui tentang adab-adab berbicara dan berdebat. Bukanlah tujuan kami mengetengahkan tajuk ini untuk menyentuh sensitiviti sesiapa, mencari ruang permusuhan atau mengkafir dan menyesatkan sesiapa. Tetapi tujuan kami hanya untuk melihat kebenaran itu tertegak dan kebatilan itu terpadam.

Berbalik kepada tajuk yang kita bicarakan, kami ingin menegaskan bahawa antara perkara utama yang menyebabkan kami menolak pembahagian tauhid ini ialah pembahagian tauhid ini telah mengkategorikan orang musyrik termasuk di dalam golongan ahli tauhid dengan tauhid rububiyyah, bukannya sifat rububiyyah atau uluhiyyah bagi Allah.

Mereka yang berpegang dengan tauhid ini berpegang dengan firman Allah SWT dalam surah al Zumar ayat 38: Dan demi sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu, "Siapakah yang mencipta langit dan bumi?" Sudah tentu mereka akan menjawab, "Allah."

Mereka juga berpegang dengan firman Allah SWT: Tanyakanlah lagi, "Siapakah tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh dan tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?" Mereka akan menjawab, "(Semuanya) kepunyaan Allah." Katakanlah, "Mengapakah kamu tidak mahu bertaqwa? (al-Mukminun: 86 dan 87)

Ayat-ayat lain yang serupa dengan ayat ini banyak terdapat di dalam al-Quran.

Kami menyatakan bahawa hujah ini terlalu lemah. Ini kerana orang-orang musyrik hanya mengaku dengan lidah mereka kewujudan Allah ketika mana mereka berada dalam keadaan terdesak setelah dikemukakan hujah-hujah kepada mereka. Sedangkan hati-hati mereka menolak dengan apa yang mereka ungkapkan dan mengingkarinya. Allah SWT telah menjelaskan hakikat mereka melalui firman-Nya: Mereka menjadikan kamu senang hati dengan mulut mereka, sedangkan hati mereka menolaknya. (al-Taubah: 8 )

Berikrar

Berikrar dengan lidah semata-mata tanpa ditasdiqkan (dibenarkan) dengan hati, tidak ada nilainya dan tidak dikira pengakuannya itu di sisi syariat Allah.

Untuk lebih jelas lagi, perhatikanlah sambungan ayat daripada surah al-Zumar di atas yang bermaksud: Katakanlah (kepada mereka wahai Muhammad): "Kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah selain dari Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahayanya itu; atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, dapatkah mereka menahan rahmatNya itu?" Katakanlah lagi: "Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku); kepadaNyalah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. (al-Zumar: 38)

Ayat ini jelas menunjukkan pembohongan dan kepura-puraan perkataan mereka. Mereka ini tetap juga menyandarkan kemudharatan dan manfaat kepada selain Allah. Mereka sebenarnya jahil tentang Allah dan mendahulukan tuhan-tuhan mereka daripada Allah, hatta dalam sekecil-kecil perkara.

Sekiranya jawapan ini belum cukup untuk memuaskan hati pengikut tauhid tiga ini, marilah kita perhatikanlah semula perkataan orang musyrik kepada Nabi Hud AS: Kami hanya boleh berkata bahawa setengah dari tuhan-tuhan kami telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila (disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan kami itu). (Hud: 54)

Bagaimanakah pengikut tauhid tiga boleh mengatakan orang musyrik mempercayai bahawa hanya Allah yang berkuasa dalam urusan mentadbir, memberikan manfaat dan mudharat sehingga mereka layak dikatakan mempunyai tauhid rububiyyah? Padahal mereka mempercayai bahawa berhala-berhala mereka mampu mendatangkan mudharat dan manfaat?

Seterusnya, perhatikanlah pula ayat 136 dari surah al-An’aam ini: Dan mereka (orang-orang musyrik) memperuntukkan dari hasil tanaman dan binatang-binatang ternak yang diciptakan oleh Allah itu, sebahagian bagi Allah (dan sebahagian lagi untuk berhala-berhala mereka), lalu mereka berkata: "Ini untuk Allah - menurut anggapan mereka - dan ini untuk berhala-berhala kami." Kemudian apa yang telah ditentukan untuk berhala-berhala mereka, maka ia tidak sampai kepada Allah (kerana mereka tidak membelanjakannya pada jalan Allah), dan apa yang telah ditentukan untuk Allah, sampai pula kepada berhala-berhala mereka (kerana mereka membelanjakannya pada jalan itu). Amatlah jahatnya apa yang mereka hukumkan itu.

Jika orang musyrikin mentauhidkan Allah dari sudut rububiyyah kenapakah mereka telah mendahulukan berhala-berhala mereka daripada Allah daripada sekecil-kecil dan serendah-rendah perkara.

Allah telah berfirman dalam menjelaskan kepercayaaan mereka terhadap berhala-berhala mereka: Dan Kami tidak melihat berserta kamu penolong-penolong yang kamu anggap dan sifatkan bahawa mereka ialah sekutu-sekutu Allah dalam kalangan kamu. Demi sesungguhnya, telah putuslah perhubungan antara kamu (dengan mereka), dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap dan sifatkan (memberi faedah dan manfaat itu). (al-An’aam : 94)

Perhatikanlah betul-betul ayat-ayat ini, kemudian apakah pendapat kalian terhadap kebenaran tauhid uluhiyyah dan rububiyyah ini yang mengatakan bahawa orang musyrikin dan Muslimin adalah sama dan hanya berbeza pada tauhid uluhiyyah?

Dalil yang lebih menjelaskan lagi perkara ini ialah firman Allah: Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. (al-An’aam: 108)

Adakah selepas memerhatikan ayat-ayat Allah ini, kita masih melihat bahawa pengakuan orang musyrikin sebagaimana dalam surah al Zumar ayat 38 di atas dan ayat yang seumpama dengannya diungkapkan dengan jujur dan ikhlas? Adakah kita masih mahu mengatakan bahawa mereka bertauhid dengan tauhid rububiyyah?

Sesungguhnya kami dan ulama Ahli Sunnah sememangnya tidak pernah menolak penyusunan dan pembahagian ilmu yang banyak dilakukan dalam ilmu-ilmu Islam kerana kebaikannya kepada umat Islam. Tetapi kami tidak boleh menerima pembahagian tauhid ini yang implikasinya sangat memudharatkan umat Islam iaitu membuka pintu kepada mengkafirkan ahli Kiblat. Terlajak sampan boleh berundur, terlajak kata binasa.

bersambung minggu hadapan…

Thursday, January 14, 2010

PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH:

SEMINGGU dua ini, negara amnya dan masyarakat Islam khasnya hangat membicarakan tentang penggunaan kalimah Allah oleh penganut agama selain Islam. Ruangan ini turut terpanggil untuk cuba menjernihkan fahaman dalam isu ini. Terutama apabila ada juga tokoh dan individu Islam yang mengeluarkan pandangan mempertahankan keputusan mahkamah tinggi baru-baru ini yang membenarkan satu penerbitan Kristian Katholik untuk menggunakan kalimah Allah.

Apabila menimbangkan boleh atau tidak sesuatu itu dilakukan di sisi Islam, kaedah syarak menuntut kita mengenal-pasti hukum asal perkara tersebut serta turut memahami realiti sebenar atau situasi yang melatari sesuatu perbuatan atau isu. Dalam ruang yang terbatas ini, kami akan membentangkan beberapa hujah di sebalik pandangan yang mengharamkan penggunaan kalimah Allah oleh agama-agama selain Islam.

Di dalam al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang membawa larangan dan peringatan tentang menyalah-gunakan nama Allah. Allah SWT berfirman yang maksud-Nya: Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya; oleh itu, sembahlah engkau akan Dia dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadanya. Adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dan sebanding dengan-Nya? (Maryam: 65)

Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa tafsiran:

Di dalam kitab Tafsir Hadaiq al Rauh wa al Raihan H: 187 ayat ini ditafsirkan dengan maksud: Adakah kamu mengetahui, wahai Muhammad! Bagi Tuhan Yang Maha Suci ada perkongsian pada namaNya (pada menamakan-Nya dengan lafaz al Jalalah atau dengan Tuhan tujuh petala langit dan bumi. Ayat istifham (soalan) ini didatangkan dengan tujuan ingkar, iaitu maknanya: Sesungguhnya Allah itu tidak ada baginya misal atau bandingan sehingga Dia boleh disekutukan dalam ibadah dan dari sini akan melazimkan nama ini tidak khusus bagi Allah. Apabila ternafinya sekutu bagi Allah, maka layaklah Allah itu di-Esakan dalam ibadah dan dikhususkan baginya.

Pendapat kedua mengatakan maknanya: Adakah kamu mengetahui seseorang yang dinamakan dengan Allah selain Allah. Atau, nama yang lain dari nama yang Allah sendiri namakan bagi diri-Nya.Pendapat ketiga mengatakan maknanya: Adakah kamu mengetahui seseorang yang layak dengan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah.

Pendapat keempat mengatakan maknanya: Adakah kamu mengetahui nama yang lebih agung daripada nama yang unggul ini. Atau, nama-Nya diterbitkan dari sesuatu seperti nama-nama makhluk-Nya.

Sesungguhnya Allah itu tiada satu pun yang menyerupai-Nya. Ia adalah nama yang hanya menunjukkan kepada Zat Tuhan yang tertegak pada-Nya sifat-sifat. Sama seperti isim alam yang lain yang menunjukkan kepada apa yang dinamakan tanpa diambil daripada mana-mana nama. Ia adalah nama yang diungguli oleh Allah, yang dikhususkan bagi diri-Nya dan disifatkan bagi Zat-Nya. Ia didahulukan dari nama-nama-Nya yang lain dan nama-nama-Nya yang lain bersandar kepada nama ini dan semua nama yang datang selepasnya adalah sifat bagi-Nya dan bersangkutan dengannya.

Nama-nama Allah

Nama-nama Allah SWT yang lain disifatkan sebagai nama-nama Allah SWT yang lain dan kebiasaannya hanya dikenali dengan disandarkan kepadanya (Allah). Oleh itu disebut, ia adalah nama-nama Allah dan tidak disebut ia adalah nama-nama al Sabur, al Ghafur, al Jabbar dan sebagainya. Demikian juga keIslaman seseorang itu tidak akan sempurna melainkan dengan menyebut nama yang satu ini. Ia tidak menerima sebarang gantian dan tidak disebut nama gantiannya yang lain.

Misalnya dengan mengucapkan dalam syahadah dengan kalimah, "Tiada Tuhan melainkan al Ghaffar, atau al Rahim atau al Jabbar dan sebagainya. Hanya yang digunakan dan disebut adalah, "Tiada Tuhan melainkan Allah". Inilah juga yang disebut oleh al-Quran dan hadis kerana ia adalah nama yang paling menunjukkan kepada hakikat makna Ilahiyyah dan dikhususkan baginya. Ia juga adalah nama yang tidak memerlukan kepada nama-nama yang lain untuk diperkenalkan tetapi nama-nama yang lain itu dikenali dengan disandarkan kepadanya.

Perkataan Allah itu sudah mencukupi bagi pertuturan dan zikir (sebutan) tanpa perlu disifatkan dan di takhalluq (disifatkan manusia dengan sifat-Nya).

Allah telah menegaskan di dalam Kitabnya yang mulia: Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-nama-Nya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. (al-A’raaf: 180)

Berdasarkan ayat di atas, terdapat beberapa pendapat ulama tentang maksud mulhid:

Berkata Mujahid: Mulhid ialah orang yang menamakan Allah sebagai bapa dan berhala-berhala mereka sebagai tuhan-tuhan dan seumpamanya.

Berkata Ibnu Abbas makna (Yulhidun) ialah mendustai.

Berkata Qatadah: Maknanya mensyirikkan Allah.

Berkata al Khattabi: Salah dalam menamakan Allah dan menyimpang dari nama-Nya yang sebenar adalah Mulhid. (Al Bahr al Muhit fi al Tafsir jld 5 H: 232)

Maksud ayat ini, Allah Yang Maha Suci, bukan yang lain-Nya, mempunyai nama-nama yang sebaik-baiknya dan seagung-agungnya bagi menunjukkan kepada sebaik-baik dan semulia-mulia nama-Nya. Merujuk kepada ayat-ayat di atas, kita boleh menyimpulkan bahawa nama-nama Allah, apatah lagi kalimah Allah itu sendiri sebagai nama yang khusus bagi Allah SWT bukanlah boleh digunakan sewenang-wenangnya dan tanpa batasan.

Pelbagai hujah lain yang mendokong larangan penggunaan kalimah Allah ini datangnya dari pelbagai sudut termasuk bahasa, falsafah dan seumpamanya. Oleh kerana kesuntukan ruang, kami mengesyorkan dua tulisan yang memuatkan hujah-hujah ini secara lebih panjang. Ia boleh didapati dengan mudah di Internet iaitu makalah bertajuk ‘Antara Nama dan Hakikat’ oleh Md. Asham Ahmad serta makalah ‘Hujah Menolak Penggunaan Kalimah Allah oleh Kristian’ oleh Mohd. Aizam Mas’od.

‘Bermain’

‘Bermain’ hujah dan dalil berkaitan isu ini sebenarnya bukanlah urusan orang awam dan mereka yang bukan berkeahlian. Oleh itu kita harus bersyukur kerana sebenarnya sudah ada suatu keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dalam isu ini yang bertarikh 7 Mei 2008.

Keputusan fatwa ini jelas mengkhususkan penggunaan kalimah Allah bagi orang Islam. Kami dimaklumkan bahawa hanya empat negeri sahaja yang belum mewartakan keputusan fatwa ini sebagai fatwa rasmi negeri.

Perlu juga diingat bahawa terdapat beberapa keputusan Kabinet mengenai larangan yang sama.

Dari segi undang-undang perlembagaan dan sivil pula, Perkara 11(4) telah membolehkan negeri-negeri di Malaysia meluluskan Enakmen Kawalan Pengembangan Agama di kalangan orang Islam. Undang-undang yang telah diluluskan di 10 negeri ini jelas melarang penggunaan kalimah Allah dan beberapa kalimah lain oleh agama selain Islam.

Kita tidak menafikan bahawa mungkin masih ada perbezaan pandangan di kalangan segelintir para ulama dan ilmuwan Islam tentang hal ini. Namun bukankah hujah-hujah yang melarangnya seperti yang sebahagiannya kami nukilkan di sini menuntut kita lebih berhati-hati dan berwaspada dalam isu ini?

Apatah lagi jika diinsafi bahawa kita sekarang bukannya membicarakan isu-isu cabangan dalam agama yang lebih rendah kedudukannya. Isu yang kita bahaskan ini melibatkan adab kita dengan Allah Rabbul Jalil.

Jika kita tidak berhati-hati kita boleh tergelincir hingga berlaku kurang beradab dan hormat kepada Allah, Tuhan sekelian alam.

Rasulullah SAW ada berpesan dalam suatu hadis yang dianggap antara hadis-hadis induk dalam Islam bahawa, Perkara yang Halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara kedua-duanya ada perkara-perkara yang Syubhah yang tidak diketahui hakikatnya oleh kebanyakan manusia. Dan sesiapa yang menjauhi perkara Syubhah maka dia telah benar-benar menjaga kesucian agamanya dan maruahnya. Seumpama pengembala yang membawa ternaknya ke sempadan kawasan larangan. Sangat dibimbangi akan termasuk ke dalamnya. (riwayat Imam Bukhari dan selainnya serta termasuk dalam himpunan Hadis 40 oleh Imam al-Nawawi)

Lalu kita ingin tanyakan, bukankah dalam isu ini yang melibatkan hak dan adab dengan Allah SWT kita lebih-lebih wajar menjauhi batas-batas syubhat kalaupun ada di kalangan kita tidak meyakini pengharamannya secara pasti?

Berasaskan semangat ini dan berbekalkan fatwa, undang-undang dan keputusan yang sedia ada marilah kita sekalian umat Islam di Malaysia mempersatukan saf dalam mengambil pendirian dalam hal ini. Maslahah ummah amat jelas memerlukan sikap ini sedangkan maslahah untuk membenarkan penggunaan kalimah Allah bagi agama yang lain dalam konteks Malaysia sangatlah kabur dan rapuh.

Umat Islam yang cintakan kesepaduan dan kekuatan ummah seharusnya mengenepikan perbezaan pandangan yang terlalu akademik dalam isu ini dan mengutamakan perkiraan maslahah ini. Semoga Allah SWT membuka jalan penyelesaian dan keselamatan bagi kita semua dalam menghadapi persoalan ini.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Tuesday, January 12, 2010

Jawapan untuk Akhie Afezan berkenaan Isu kalimah AllahSalam, semoga Allah membalas saudara dengan kebaikan....kalau sudah akhie Afezan yang meminta, maka ana pun harus memberitahu apa yang ada dalam pengetahuan ana yang cetek ini semoga ada manfaatnya kepada mereka yang mahu menerima manfaat.

Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bahawa kalimah Allah ini telah digunakan sejak sebelum kedatangan Islam lagi. Penggunaan kalimah Allah telah digunakan oleh Orang Arab Jahiliyyah sekian lama. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang disebutkan

"Apabila ditanyakan kepada mereka "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi?" nescaya mereka akan menjawab Allah"

Tetapi, apabila Islam telah datang, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat sekalian alam membawa tauhid yang satu, sebagaimana para Anbiya' dan Rasul AS yang lain, mengajak mengesakan Allah, dan menyembah hanya kepada Allah SWT. Maka apabila turun Surah Al-Ikhlas pada ayat pertama "Katakanlah (hai Muhammad) Dia lah Allah Yang Maha ESA". DI sinilah berlaku pengistilahan dan pemurnian semula atas kalimah Allah. Penegasan pada surah Al-Ikhlas ini telah menegaskan bahawa kalimah Allah itu merujuk kepada zat yang bersifat ketuhanan dan Ke-Esaan. Inilah yang disebut oleh Syaikh Said Hawwa rah. dalam kitabnya dan demikian juga kitab-kitab tafsir yang lain apabila menafsirkan kalimah Allah.

Maka sebagai Umat Islam, kita wajib mengikuti apa yang telah disampaikan kepada kita. Pemurnian kembali istilah Allah telah dilakukan pada zaman Nabi SAW. Demikian juga dengan istilah solat. Kalimah solat juga telah ada sebelum kedatangan Islam. Walaubagaimanapun, apabila Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih : "Sollu kama Roaita Solli" "Solat lah kamu seperti mana kamu lihat aku solat", maka kalimah solat itu telah dikhususkan kepada ibadat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Demikian juga kalimah Baitullah dan lain-lain lagi yang telah dimurnikan kembali dari pengistilahan yang salah. Seperti kalimah Karim. Kalimah karim ini telah digunakan oleh orang kafir musyrikin sebelum kedatangan islam lagi. Tetapi apabila Islam datang dan turun ayat yang berbunyi lebih kurang maksudnya "Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah". Perkataan Akrama dalam ayat ini telah membetulkan kembali istilah Karim yang digunakan oleh Kafir Musyrikin yang mereka pasangkan kepada orang-orang yang mempunyai anak-anak lelaki yang ramai. Kerana bagi orang kafir, mempunyai anak lelaki adalah satu kemuliaan berbanding anak perempuan. Dan istilah ini telah dibetulkan apabila turun ayat yang tadi. Oleh sebab itulah, Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada tahun 2008 telah memutuskan bahawa kalimah Allah tidak boleh digunakan oleh penganut agama selain Islam.

Demikianlah sedikit sebanyak Akhie Afezan berkenaan istilah kalimah Allah. Sungguh menghairankan, ada segilintir dari umat Islam yang tercinta ini bersetuju dengan penggunaan kalimah Allah pada Kristian tanpa merujuk sendiri kepada kitab-Kitab mereka seperti Bible, adakah ada walau satu ayat pun yang menyebut perkataan Allah?, tetapi menggunakan Kitab Islam sendiri , Iaitu Al-Quran Yang Maha Mulia untuk membenarkan Kalimah Allah digunakan oleh kristian yang mengatakan Tuhan ada anak dan sekutu padahal Al-Quran itu turun untuk menyucikan (mentanzihkan) Allah SWT dari anak dan sekutu.

Ketahui juga kiranya Ya Saudaraku, bahawa bermula Sekularisme itu adalah pada istilah. Bermula dari Istilah inilah, proses Sekularisme berkembang. Dan sekiranya kalau mahu merujuk Kamus, Perkataan Lord dan God yang mereka gunakan itu bermaksud Tuhan dalam Kamus bahasa Melayu. Atas alasan apa, tiba-tiba mereka menterjemahkan kalimah Lord itu kepada Allah??..Boleh juga kita persoalkan apa tujuan dan maksud tindakan mereka mahu menggunakan kalimah Allah tak pasal-pasal. ini tidak lain untuk memudahkan dakyah mereka khususnya kepada orang melayu Islam yang semakin jauh dari agama dewasa ini. Kita tidak menang, malah kita lagi ditimpa kekalahan demi kekalahan sekiranya kalimah Allah ini dibenarkan. Mungkin sekiranya kalimah Allah ini dibenarkan, selepas ini kita akan melihat kalimah Allah tergantung di gereja-gereja. Kemudian kalimah Allah digantung BERSAMA SAMA dengan orang disalib dan Ruhul Qudus. Alangkah BESARNYA KEMURKAAN ALLAH SWT APABILA ADA YANG MENGATAKAN ALLAH ADA ANAK .

Rujuklah Surah Maryam. Ana lupa ayatnya kerana off-hand (tulis santai). Ayat itu menerangkan bahawa langit-langit hampir-hampir retak, gunung-ganang hampir-hampir hancur luluh kerana takutkan Kemurkaan Allah SWT apabila ada yang mengatakan Allah SWT ada anak. Dan apabila Azab Allah SWT sampai, SIAPAKAH DI SINI YANG BOLEH MENJAMIN DIRINYA SELAMAT DARI AZAB-NYA ??? Bukankah Tragedi Tsunami yang meragut hampir 400,000 nyawa terjadi pada 26 Disember, iaitu sehari selepas mereka meraikan Krismas dan menyembah Tuhan mereka yang 3??? Renungkanlah saudaraku. Kalau saudara mengkaji, banyak peristiwa2 dahsyat yang berlaku selepas mereka menyambut Krismas.

Ana menyeru dengan Ikhlas dan atas kasih sayang sesama Islam, mari lah kita pertahankan kalimah Allah Yang Maha Suci ini sampai kita terpaksa bermandi darah sekalipun. Jangan lah kerana kepentingan-kepentingan Duniawi , politik, pangkat dan kekuasaan mengaburi mata saudara dari melihat kepada kebenaran.

Hari ini, manusia tidak dapat mengetahui mana perkara yang penting dan mana perkara yang lebih penting. Kezaliman, rasuah dan berbagai jenayah yang lain adalah perkara yang penting juga untuk kita sama-sama menentang dan mencegahnya. tapi bagaimana pulak ada antara kita menggunakan alasan ini untuk memandang remeh akan isu kalimah Allah ini???

Ana menyeru janganlah kerana bencikan nyamuk, kelambu dibakar. Hari ini, kita lebih percayakan Si Kafir lebih dari kita percayakan sesama saudara Islam. Bukankah Allah telah berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 8 yang mengatakan bahawa Si Kafir ini hanyalah MANIS DI MULUT MEREKA, TAPI HATI MEREKA ENGGAN DAN MENOLAK.

Ana juga ada kawan-kawan dari kalangan Kristian, Hindu, malah pernah tinggal serumah dengan penganut Hindu yang kuat (berasap-asap rumah tau...faham-faham jelah ) semasa LI, tapi kita kena tahu di mana batas-batasnya. Apakah sampai tahap urusan agama pun, kita mempercayainya??

Marilah kita balik pada kesatuan agama, kita giatkan lagi usaha kesedaran tentang isu kalimah Allah SWT ini. Ana sangat bersetuju akan inisatif yang dilakukan oleh PMI UTM untuk mengadakan forum mengenai Isu ini. Semoga Ramai Umat Islam yang prihatin akan agama yang tercinta ini mengambil bahagian dalam forum ini untuk mendatangkan kesedaran tentang keseriusan isu ini. Alangkah sedihnya hati ini, bila kita dilanda isu2 seperti ini, teringatkan junjungan besar kita, Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Hanya air mata mampu ku genangkan bila mengenangkan Nabi SAW yang tercinta apabila berbicara tentang isu ini. Ya Allah , Nabi-Mu dan Kekasih-Mu telah bersabda "Kehidupanku adalah baik bagi mu, kamu berbicara dan dibicarakan, dan kewafatanku adalah baik untukmu, segala amalanmu akan diperlihatkan kepadaku, mana-mana yang aku lihat baik, aku bersyukur kepada Allah, mana-mana yang aku lihat tidak baik, aku memohon ampun untukmu." Lebih kurang maksud hadis sahih.

Ya Allah, Ampunkan kami, Rahmati kami, Kasihanilah Kami.
Ya Allah, Sampaikan Salam Kasih dan Rindu kami kepada Junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, sungguh kami menangis merindui dan mengenangkannya tatkala kami dihimpit dengan dugaan yang hebat ini.
Ya Allah, Angkatkan Darjatnya ke tempat yang tertinggi sepertimana yang kau janjikan.
Ya Allah, Gembirakanlah Hamba-Mu itu dengan menyatupadukan Umatnya.
Ya Allah, Jangan Kau serahkan kami kepada sesiapapun.
Ya Allah, Terima lah taubat kami, Ampuni Dosa kami.
Ya Allah, Kuatkan hati ini untuk berjihad di jalan-Mu,
Jadikan akhlak kami seperti akhlak Nabi-Mu.
Ya Allah, Tiada tempat mengadu melainkan kepada-Mu.
Ya Allah, Kau Maha Mendengar lagi Maha Penerima Taubat.

Selawat dan Salam semoga dilimpahkan Allah SWT atas junjungan kita , Nabi Muhammad SAW beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat baginda R.Anhum yang mengerah keringat mereka bagi menyebarkan Islam yang tercinta ini.

Segala Puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Empunya Sekalian Alam.
Tiada Daya Upaya Melainkan Allah SWT. Dia melakukan apa yang Dia Kehendaki dan Dia tidak Ditanya apa yang Dia perbuat. Sungguh Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Dan , petunjuk serta hidayah itu hanyalah milik Allah SWT. Allah jualah Yang Maha Mengetahui...Assalamualaikum

Sunday, January 10, 2010

MARI MENUNTUT ILMU !!!!!


Dari kiri : Kitab Kejadian Tujuh Petala langit dan tujuh Petala Bumi Karangan Al-Alim Al-Allamah Syaikh Nuruddin bin Ali Ar-Raniri R.anhu
Kitab Kisah Sayyidina Sulaiman AS karangan Syaikh Ahmad Yunus Lingga Jawi r.anhu
Kitab Matan Faridah atau faridatul faraid karangan Al-Allamah Syaikh Wan Ahmad Al-Fathani r.anhu


Akhi Hazwan (Mantan Pengerusi JKSK UTM ) Bersama-sama dengan Akhie Jamal (Mantan Pengarah Karnival Kerjaya UTM)Akhie Lokman sedang asyik mengulangkaji Kitab Matan Faridah..huhuhu
Akhie Sufi (Mantan Pengerusi JKSK UTM) bersama dengan Akhie Razali (Pengerusi JKSK UTM)

Akhie Abang Amy (Mantan Pengerusi JKSK UTM jugak) bersama Akhie Sufi
Sedang baca doa yang diajarkan oleh Tuan Guru Yusuf bin Awang Al-Fathani yang menetap di Bukit Ajiya', Kampung Paku, Mekkah Al-Mukarramah


Akhie Lokman kontrol Macho ...huhuhu
Mukaddimah Matan Faridah


PENGUMUMAN MAJLIS ILMU:

HARI : JUMAAT

TEMPAT: MASJID TAMAN ANGGERIK

MASA: DARI PUKUL 9.30 SAMPAI PUKUL 11.00 MALAM

TENAGA PENGAJAR: AL-FADHIL USTAZ MUHAMMAD RAZIB (GURU BESAR SEKOLAH AGAMA)

KITAB: TUHFATUR RAGHIBIN FI BAYANI HAQIQATIL IMANIL MUKMININ WAMA YUFSIDUHU MIN RIDDATIL MURTADIN


BAGI MEREKA YANG BERMINAT BOLEH HUBUNGI FAKIR DI NO. 013-7926630

BERKUMPUL DI PUSAT ISLAM TERLEBIH DAHULU

MUSLIMAT JUGA DIALU-ALUKAN UNTUK HADIR

CUMA KALAU BOLEH BAWAK KERETA YERRR

KURANG ELOK N TAK SELAMAT BAWAK MOTOR MALAM2.


HARI: SABTU

TEMPAT: SURAU 2 TINGKAT, KEMPAS

MASA: LEPAS MAGHRIB SAMPAI ISYAK

TENAGA PENGAJAR: AL-FADHIL USTAZ RAZIB (GURU BESAR SEKOLAH AGAMA)

KITAB: FARIDATUL FARAID DAN AKIDATUNNAJIN


KITA AKAN BERKUMPUL DI SHELL DALAM PUKUL 6.30 PTG

SEBAB AKAN SEMBAHYANG MAGHRIB DI SANA

MUSLIMAT JUGA DIALU-ALUKAN DATANG

TAPI CAM BIASA BAWAK KERETA YERR


HARI: AHAD

TEMPAT: SURAU BANDAR SERI ALAM

MASA: PUKUL 9.30 PAGI SAMPAI KUL 11.00 PAGI

TENAGA PENGAJAR: AL-FADHIL USTAZ ESA DERAMAN

KITAB: TAFSIR AL-QURAN, RIADHUS SHOLIHIN, DAN FIKIH MAZHAB SYAFI'E


KITA BERGERAK PUKUL 8.30 PAGI

SEBAB AGAK JAUH

MUSLIMAT SGT2 DIGALAKKAN

SEBAB MUSLIMAT RAMAI KAT SANA

CUMA PAKAI KERETA YERR


HARI: AHAD

TEMPAT: SURAU KAMPUNG KASTAM

MASA: PUKUL 9.30 MALAM SAMPAI KUL 11.00 MALAM

TENAGA PENGAJAR: AL-FADHIL USTAZ MUHAMMAD RAZIB


KITA GERAK LEPAS ISYAK DARI PUSAT ISLAM

MAAF, MUSLIMAT TIADA TEMPAT

Tauhid 3 dan Kalimah Allah

Salam...Segala Puji hanya bagi Allah SWT , tuhan Empunya sekalian alam, Tiada ada Ia berhajat kepada selain-Nya malah selain-Nya lah yang berhajat kepadaNya... Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penghulu kita, kekasih kita dan sayyid makhluk 2 alam beserta Ahlulbayt dan Para sahabat baginda r.anhum yang mengerah keringat mereka itu bagi menyebarkan agama islam yang tercinta ini..Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat ...Amma Ba'du,

Adapun tentang kalimah Allah ini bukanlah perbahasan yang baru, kerana sebelum2 ini juga pernah ditimbulkan. Satu perkara yang memelikkan adalah mengapa apabila Mahkamah tinggi sebelum membuat keputusan , tidak merujuk terlebih dahulu kepada yang Ahli dalam agama. Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada tahun 2008 telah memutuskan bahawa penggunaan kalimah Allah adalah khusus buat umat Islam. Dan fatwa-fatwa telah diwartakan sebelum ini di hampir semua negeri di Malaysia , iaitu pengharaman menggunakan kalimah Allah, Solat, Kaabah dan Baitullah oleh orang yang bukan beragama Islam.

Dan , baru-baru ini juga Prof Dato' Dr Haron Din HafizahUllah juga telah membuat sidang akhbar menyatakan pendirian yang sama. Malah beliau mempersoalkan mengapa kes ini dibawa ke mahkamah sivil padahal ianya melibatkan urusan agama. Sepatutnya kes ini dibawa ke mahkamah Syariah. Alangkah rosaknya agama ini bila dipegang oleh bukan ahlinya.

Al-Imam Al-Hafizh Nuruddin Al-Haithami r.anhu meriwayatkan satu hadis di dalam kitabnya yang terkenal Majma' Az-Zawaid dengan semua sanad perawi yang terpecaya, demikian juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal r.anhu di dalam kitabnya Al-Musnad, iaitu suatu hari Marwan Al-hakim berjalan melalui makam Nabi SAW , melihat seorang lelaki sedang menangis di sisi makam baginda, meletakkan kepalanya di batu kuburan nabi SAW. Marwan Al-hakim kemudiannya pergi dan berkata kepada lelaki itu "Apa yang kau lakukan ?". Alangkah terkejutnya beliau bahawa apabila lelaki itu mengangkat kepalanya , ternyata adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari r.anhu, Sahabat Nabi SAW. Tanya Marwan Al-hakim "Apakah yang menyebabkan kau menangis Ya Aba Ayyub ?". Jawab Sayyidina Abu Ayyub r.anhu "Aku mendengar orang yang di dalam kubur ini (Nabi SAW) bersabda "JANGANLAH BERDUKA SEKIRANYA AGAMA INI DIPEGANG OLEH AHLINYA, TETAPI BERDUKALAH SEKIRANYA AGAMA INI DIPEGANG OLEH ORANG YG BUKAN AHLINYA"..tamat

ketahuilah bahawa apabila mereka dibenarkan menggunakan kalimah Allah SWT, selepas ini tidak mustahil kalimah2 Allah akan digantung di gereja2. Kemudian , lebih teruk lagi akan digantung kalimah itu bersama-sama dengan lambang orang disalib dan ruhul qudus yang menjadi kepercayaan kristian...SUBHANALLAH

Apakah kita mahu menunggu perkara seperti ini terjadi baru nak undurkan kembali kepada sediakala.??? Ada yang mengatakan mereka mengakui juga Allah, apa salahnya mereka menggunakan Allah....Ini adalah satu kekeliruan yang nyata...Adapun mereka yang mengakui Allah pada zaman dahulu seperti Waraqah bin Naufal, mereka itu adalah ahli kitab, iaitu mereka yang benar-benar mengikut ajaran Nabi Isa a.s dan mengesakan Allah SWT dari ada sekutu, anak dan apa2 yang tidak layak bagi-Nya...sebab itu pada zaman Nabi SAW, berkahwin dengan ahli kitab boleh....adapun zaman sekarang, mereka menyeleweng dari ajaran nabi isa a.s, menokok tambah dan membuang apa yang mereka suka pada kitab injil mereka sehingga terhasil beberapa versi yang berbeza, mereka memperkenalkan sistem Tuhan 3 dalam 1 dan 1 dalam 3, ajaran yang tidak pernah diajar oleh nabi Isa a.s, maka MANA MUNGKIN ORANG BEGINI BOLEH DIBENARKAN MENGGUNAKAN KALIMAH ALLAH SWT YANG SUCI????..

Inilah akibatnya daripada mempelajari tauhid 3 cara Wahhabi, iaitu dengan menganggap orang kafir pun ada tauhid tapi dengan tauhid Rububiyyah. Ini satu pendustaan yang besar...tidak ada dalam satu ayat Al-Quran mahupun hadis tak kira lah dalam sanad yg lemah sekalipun, perkataan sahabat, tabi'en, Imam2 4 mazhab dan 700 tahun permulaan dalam Islam , ada menyebut bahawa orang kafir pun bertauhid , tapi dengan tauhid Rububiyyah . Ini adalah satu Bid'ah yang sesat dan memecahbelahkan umat ini. Maka, hasil dari pengajian seperti ini, mereka membenarkan orang kristian menggunakan kalimah Allah kerana bagi mereka , orang kristian pun mengakui Allah sebagai Tuhan Semesta Alam, cuma dalam Uluhiyyah , mereka melakukan syirik.

Satu perkara yang cukup pelik, bagaimana orang yang syirik boleh bertauhid dalam masa yang sama???? Ketahuilah barang siapa menafikan Tauhid Rububiyyah, dia menafikan kedua-duanya, barangsiapa menafikan tauhid Uluhiyyah, dia menafikan kedua-duanya juga. Tauhid Uluhiyyah itulah Rububiyyah , walaupun didefinasikan berbeza-beza tapi hakikatnya ianya adalah tauhid yang satu. menafikan salah satu, bermakna menafikan kedua-duanya.

Cerita tentang soalan di dalam kubur yang hampir sampai kepada darjat Mutawatir Maknawi begitu mahsyur. Di dalam kubur tersebut, dua malaikat menyoal si mati:

"Siapakah Tuhan (Rab-Pentadbir) kamu?"

Malaikat tidak bertanya : "Siapakah tuhan (Ilah-sembahan) kamu?"

Maka apabila mayyit menjawab : "Allah adalah ( Rab) tuhanku"

Dengan jawapannya itu, malaikat berpuas hati dan malaikat tidak pula berkata : " Ini tauhid Rububiyyah, ia tidak dapat menyelamatkan kamu".

Pertanyaan pertama Allah kepada segala ruh:

"Bukankah Aku Tuhan (Rab - Pentadbir ) kamu?"

Pengakuan mereka terhadap wahdaniah Allah pada RububiyyahNya sudah memadai. Begitu juga soalan pertama yang ditanya kepada mayyit di dalam kubur : "Siapakah (Rab) Tuhan kamu?"

Dengan pengakuan bahawa Allah adalah tuhan (Rab-Pentadbir) mereka sudah memadai. Maka apakah selepas penjelasan ini, orang yang merasa syak masih merasa ragu-ragu lagi??? Apapun, Allah SWT sahajalah yang memberi petunjuk kepada cahaya-Nya sesiapa yang dikehendaki-Nya.

Maka dengan ini, telah jelas bagi kamu dengan sejelas-jelasnya tanpa tersembunyi lagi ke atas orang yang mentadabbur Al-Quran bahawa Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah saling berkaitan pada pandangan akal dan syarak'. Berkata tentang tauhid Uluhiyyah bermakna berkata tentang Tauhid Rububiyyah, begitulah sebaliknya.

Mereka yang terfitnah dengan fitnah Samiri dari kalangan bani Israil telah mensyirikkan lembu di dalam ibadah mereka kepada tuhan mereka. Maka berkata nabi Allah Harun AS:

"Dan Sesungguhnya Tuhan (Rab) kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatNya" (Toha:90)

Maksudnya, bukan lembu ini. Maka adakah ucapan Nabi Harun AS (yg menegaskan Tuhan mereka sebagai Rab bukannya Ilah) ini adalah sah ??? kecualilah jika kesyirikan mereka dalam sembahan terbina di atas kesyirikan mereka di dalam Rububiyyah.

Adakah tepat perkataan ini daripada Nabi Harun AS jika bukan kesyirikan mereka di dalam ibadah terbina di atas kesyirikan mereka di dalam Rububiyyah???

Seorang sahabat r.anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wasiat yang ringkas tetapi padat, maka baginda SAW bersabda :

"Katakanlah, (Rabku) Tuhanku adalah Allah, kemudian beristiqamahlah (di atas ajaran Al-Quran dan Sunnah)."

Sekiranya Tauhid itu sebagaimana yang diperkatakan oleh pemecah tauhid (kepada dua tauhid); yang berdasarkan fatwa ini menghalalkan darah yang tidak terhitung banyaknya; yang telah dijaga oleh Islam dan diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW, nescaya wasiat ini tidak memadai dan menyempurnakan apa yang telah didatangkan oleh sekalian rasul AS. jauh sekali berlaku demikian. Demikan juga Allah SWT berfirman :

" Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata : "Tuhan (Rabb) Kami adalah Allah", kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul (dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu), maka tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita." (Al-Ahqaaf:13)

Ayat ini terdapat dua tempat di dalam Al-Quran iaitu dalam Surah Haaamim Al-Sajaadah dan Surah Al-Ahqaaf. Allah SWT telah menyusun segala kebahagiaan itu di atas istiqamah yang terbina di atas firman Allah SWT:

"Tuhan (Rabb) kami adalah Allah "

Allah tidak berfirman :

"Ilah kami adalah Allah"

Adakah terdapat perkataan yang lain selepas perkataan Allah dan Rasul-Nya????

"Maka dengan perkataan manakah lagi mereka hendak beriman sesudah penerangan Allah dan tanda-tanda kekuasaan (mereka tidak mahu memahami dan menelitinya)?" (Al-Jaathiyah;6)

Berhati-hatilah wahai saudaraku seIslam yang tercinta daripada penyelewengan orang-orang yang melampau, dakwaan orang2 yg batil dan hujaman2 orang2 yg ingkar, yg kesemuanya itu tidak ada kepentingannya melainkan hanya untuk memburuk-burukkan dan mengkafirkan majoriti Umat Islam. bahkan, mereka menuduh Imam-Imam Agama yang terdiri daripada ulama' Amilin dan Ahli Sunnah yang Muhaqqiqin sebagai imam atau ketua kekufuran, pemusnah agama Islam, orang-orang yang menolak Al-Quran dan Sunnah, pengkhianat agama Allah dan tuduhan2 lain yang memuramkan wajah Islam dan melemparkan tuduhan benih2 kecelakaan di kalangan umat. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Mulia dengan keberkatan NabiNya yang agung, Nabi pembawa rahmat SAW agar mengilhamkan petunjuk kepada sekalian umat hingga mereka bersatu dan tidak berpecah belah dan saling menyanyangi dan bukan membenci. Sesungguhnya Dialah yang memiliki kurniaan yang Agung.

Berasal dari perkara inilah, maka kita melihat ada Orang Islam yang bersetuju dengan penggunaan kalimah Allah SWT untuk digunakan oleh Kafir Kristian itu....Perlu ana ingatkan kepada saudara dan saudari akan satu kaedah yang diguna pakai dalam Islam yang semakin dilupakan orang, kaedah itu adalah :

"BARANGSIAPA REDHA AKAN KEKUFURAN, MAKA DIA KUFUR
BARANGSIAPA REDHA AKAN KEMAKSIATAN, MAKA DIA MAKSIAT"

Fikirkan dalam2, apakah kita redha membiarkan kalimah Allah SWT digunakan oleh Kafir2 yang mengatakan Tuhannya ada anak dan 3 dalam 1. APAKAH KITA REDHA?????

Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, kasihanilah kami....

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Thursday, January 7, 2010

Isu Kalimah AllahKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Mengenai Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan Kalimah Allah

Bil. Muzakarah : Kali Ke-82

Tarikh : 5 Hingga 7 Mei 2008

Tempat : Holiday Villa Hotel & Suites, Alor Star, Kedah

1) Ulasan/Hujah

 1. Perkataan Allah yang digunakan oleh umat Islam adalah merujuk kepada Allah Yang Maha Esa dan lafaz Allah yang telah digunakan oleh orang-orang Kristian adalah merujuk kepada ‘Tuhan Bapa’ iaitu salah satu oknum daripada akidah triniti. Ia berbeza sama sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh Reverend Datuk Murphy Pakiam, Archbishop of Kuala Lumpur bahawa perkataan Allah telah lama digunakan oleh orang-orang Kristian sejak sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w. Selain daripada itu, lafaz Allah juga tidak pernah disebut di dalam teks bahasa Greek yang merupakan bahasa asal penulisan Bible. Ini adalah kerana perkataan Tuhan di dalam bahasa Greek adalah ‘Theos’ bukannya Allah.
 2. Perkataan Allah juga tidak pernah terdapat di dalam bahasa asal Perjanjian Lama yang dikenali sebagai Taurat dan Perjanjian Baru yang dikenali sebagai Bible. Ini adalah kerana Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Hebrew manakala Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Greek. Perkataan Hebrew yang membawa maksud Tuhan ialah El, Eloh, Elohim dan juga Yhwh.
 3. Kalimah Allah Lafz al-Jalalah adalah khusus dan mutlak untuk agama Islam dan mafhumnya berbeza dengan mafhum Allah yang digunakan oleh agama lain seperti Kristian.
 4. Perintah mahkamah yang dipohon oleh Catholic Herald Weekly untuk mengisytiharkan bahawa larangan penggunaan kalimah Allah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan bukan eksklusif kepada agama Islam boleh memberi kesan yang besar kepada kedudukan agama Islam sekiranya orang Islam sendiri tidak peka dan perhatian yang sewajarnya tidak diberikan oleh pihak berkuasa agama di negara ini.
 5. Walaupun dari segi sejarah kalimah Allah telah digunakan sejak sebelum kedatangan Islam lagi, namun penggunaannya adalah berbeza dan perlu dilihat dari segi substancenya. Kalimah Allah yang digunakan oleh Kristian adalah bersifat Taslis dan syirik, sedangkan bagi Islam ia bersifat tauhid.
 6. Kalimah Allah merupakan lafaz suci yang perlu dijaga dan berkait dengan akidah. Umat Islam perlu peka dan bertanggungjawab dalam isu ini. Sikap membenarkan sesiapa sahaja menggunakan kalimah tersebut semata-mata untuk menunjukkan bahawa Islam meraikan agama lain hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada agama dan umat Islam.
 7. Umat Islam perlu tegas dalam menjaga kesucian dan identiti agama kerana bersikap terlalu terbuka sehingga membenarkan perkara-perkara yang menjadi hak Islam disalahgunakan oleh agama lain adalah amat merbahaya kerana matlamat utama Kristian menggunakan kalimah Allah adalah untuk mengelirukan umat Islam dan menyatakan bahawa semua agama adalah sama.
 8. Kalimah Allah sebenarnya tidak ada di dalam Bible, yang digunakan ialah perkataan God. Tetapi di dalam Bible yang diterjemahkan ke bahasa Melayu, perkataan God diterjemahkan sebagai Allah.
 9. Isu penggunaan kalimah Allah oleh agama bukan Islam ini melibatkan isu berkaitan Siasah Syar’iyyah dan Kerajaan wajib menjaga kesucian agama dan umat Islam. Fatwa perlu dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri supaya kesucian agama dan akidah umat Islam dapat dipertahankan.
 10. Pertimbangan Jawatankuasa dalam melarang penggunaan kalimah Allah oleh agama bukan Islam bukan hanya dilihat dari aspek keselamatan, tetapi faktor utama adalah berasaskan kepada akidah dan kesucian agama Islam.
 11. Dalam keadaan di mana agama dan umat Islam dihimpit dengan pelbagai gerakan yang cuba menghakis kedaulatan Islam sebagai agama rasmi negara, umat Islam perlu bersatu dan menunjukkan ketegasan dalam menjaga maruah agama.
 12. Larangan terhadap penggunaan kalimah Allah ini telah diputuskan oleh Jemaah Menteri pada 16 Mei 1986 yang memutuskan empat (4) perkataan khusus iaitu Allah, Solat, Kaabah dan Baitullah tidak dibenarkan penggunaannya oleh bukan Islam. Pada masa ini terdapat 10 buah negeri telah memperuntukan larangan penggunaan kalimah Allah dalam Jadual kepada Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kepada Orang Islam kecuali Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Wilayah Persekutuan yang masih dalam proses menggubal Enakmen ini.

2) Keputusan

 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain.
 2. Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.
************************************************

Monday, January 4, 2010

Seminar B-JAQ dan hasilnya

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Agak lama juga fakir tidak menulis, ianya kerana celcom broadband telah dipotong tapi Alhamdulillah mulai hari ini dah reconnect balik...InsyaAllah selagi nyawa dikandung badan tidak akan berhenti menulis semoga ada manfaatnya kepada pengunjung yang dimuliakan..Pertama sekali fakir ingin mengucapkan ribuan penghargaan dan tahniah kepada JKSK dan PMIUTM yang telah berjaya melaksanakan satu seminar pemantapan akidah yang dinamai Bengkel Jelas Akidah (B-JAQ). Alhamdulillah, penyertaan yang ramai menunjukkan bahawa seminar sememangnya diperlukan oleh siswa dan siswi dek kerana pentingnya ilmu tauhid sebagai pokok dalam agama ini.

Tidak lupa juga kepada Akhie Razali yang sememangnya seorang yg bersungguh-sungguh dan komited dalam kerja yang diamanahkan kepada beliau...kalau lah fakir diberi kuasa untuk memilih ketua MPPUTM, InsyaAllah fakir pilih beliau...dan juga kepada barisan Ustaz-Ustaz iaitu Ustaz Faisal , Ustaz Rizal dan Ustaz yang lain yang menjayakan seminar ini..Fakir tidak dapat bayangkan betapa besarnya pahala yang mereka perolehi hasil dari memberi kefahaman tentang tauhid (ilmu yang paling berharga) kepada beratus peserta yang hadir.

Dan kepada peserta pula, bersyukurlah kepada Allah SWT kerana kefahaman yang antum perolehi hasil dari seminar ini tidak dapat dibeli dengan harta benda dan anak-pinak, keturunan dan pangkat walau tinggi manapun. Ilmu inilah penentu kebahagiaan dunia dan akhirat, maka sekali lagi bersyukurlah. Tapi, faham sahaja tidak memadai melainkan kita beramal dengannya iaitu sentiasa menyuburkan kembali hati ini dengan siraman ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang bermanfaat . Dan jangan lupa pula untuk sampaikan kepada saudara/i kita yang tidak dapat hadir ke seminar itu. Barangsiapa merintis sunnah yang baik, dia akan mendapat pahala atas sunnah yang dirintisnya dan pahala orang2 yang mengikut sunnah yang dirintisnya.

Dan berkenaan soalan fakir mengenai qadim. Fakir bukanlah orang yang alim, tapi mungkin fakir boleh fakir kongsikan apa yang fakir belajar dari guru fakir. Adapun soalan fakir mengenai qadim yang disandarkan kepada Nur Muhammad di dalam kitab Maulid Al-Barzanji itu untuk memberi penjelasan kepada yang hadir bahawa Qadim yang disandarkan itu adalah Qadim Idhafi, iaitu awal dulu ayah dari anak, awalnya abang dari adik, maka apabila disandarkan pada Nur Muhammad jadilah awalnya Nur Muhammad dari sekalian makhluk. (Adapun perbahasan Nur Muhammad adalah panjang dan fakir tidak berminat untuk ceritakan di sini). Maka alangkah bodohnya orang yang terus menghukum Syaikh Ja'afar Al-Barzanji rah. sebagai pembawa syirik hanya kerana mereka yang bodoh ini mengatakan Syaikh menyekutukan Allah pada sifat Qadim...Sungguh manusia sekarang sudah tidak mengenal mana batu kaca, mana batu permata...kemudian yang lebih teruk lagi, orang yang tak kenal itulah yang jadi panel penyelidikan untuk menetapkan mana satu batu kaca dan mana yang permata, maka bertambah rosaklah agama ini bila dipegang oleh orang yang bukan ahlinya.

Kerana Qadim itu sendiri ada pembahagiannya lagi...sebab itu fakir ingatkan jangan merasa sudah cukup dengan ilmu yang diperolehi pada seminar B-JAQ itu. Bolehlah kita katakan sudah cukup bagi orang hanya mengetahui dan faham akan perbahasan yang dibahas dalam seminar tersebut, tetapi pada zaman yang penuh pancaroba ini, perlu juga kita ketahui akan aliran-aliran sesat yang tumbuh bak cendawan di akhir zaman ini supaya kita tidak masuk pula atau bercampur iktikad kita dengan fahaman mereka.

Telah berkata Al-Imam Sayyidil Ulama Il-Hijjaz Al-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Banteni Al-Jawi At-tanari Al-Makki r.anhu di dalam kitabnya Mirqattussu'ud bittashdiq li syarhi Sulami At-Taufiq :

"Barangsiapa yang tidak mengetahui akan satu-satu kejahatan itu, Dia akan masuk dalam kejahatan itu"

Akhir sekali, mari kita renung kembali secara umum akan Ilmu tauhid ini (Mabadi Tauhid). fakir persembahkan pada saudara pembaca yang dimuliakan akan kitab Matan Faridah atau dikenali sebagai kitab Faridatul faraid Fi Ilmi Al-Aqoid yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Fahhamah Al-Syaikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani r.anhu , pada m/s 3 (bergantung pada cetakan).

"(Bermula Ilmu Tauhid itu) ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan yang dibangsakan kepada agama yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. (Dan Bicara) Ilmu ini pada Zat Allah Ta'ala daripada sekira-kira barang yang wajib bagiNya dan barang yang mustahil atasNya dan barang yang harus atasNya dan pada segala rasul demikian jua dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh rasul seperti hari kiamat dan lainnya (Dan Faedah) Ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lamanya ."


Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)