Renungan

Saturday, September 10, 2011

Penerangan yang jelas bagi mereka yang menyebut "Allah SWT nak uji, Allah SWT nak tahu" !!!!!


Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Sekian lama faqir melihat status sahabat-sahabat mahupun yang bukan, menulis mengenai "UJIAN" Allah SWT , "Allah SWT nak lihat", dan yang seumpama dengannya. Bukan ingin bersangka buruk, tetapi kita tidak dapat menafikan realiti masa kini di mana Ilmu Tauhid itu semakin diabaikan. Perjumpaan faqir dengan seorang pemimpin tertinggi persatuan Islam dua tahun yang lepas bagi membincangkan masalah Akidah ini juga menguatkan lagi kebimbangan faqir terhadapat gejala kejahilan dalam Ilmu Tauhid, kerana beliau sendiri tidak menguasai Ilmu Tauhid setalah dijui beberapa soalan mudah, maka apatah lagi orang biasa. Dan kita sedia maklum, bahawa status yang ditulis di laman sosial ini akan dilihat oleh berbagai-bagai golongan manusia, sama ada yang alim, jahil mahupun jahil murakkab. Maka, perlulah diperjelaskan makna-makna seperti "UJI" dan "NAK LIHAT" yang disandarkan kepada Allah SWT ini supaya tidak mengheret kepada kefahaman yang boleh membawa kepada Kufur dan Murtad.

Tersebut di dalam Kitab 'Aqidatun Najin Fi 'Ilmi Usuliddin bagi Asy-Syaikh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fathani Rahimahullah, m/s 47, baris 11 dari atas, lebh kurang ruminya :

"Maka telah sempurna dua puluh sifat yang Mustahil atas Tuhan kita Jalla Wa 'Azza. Maka inilah bahagi yang kedua yang WAJIB atas tiap-tiap Mukallaf mengetahui dia, atas jalan Tafshiliy (terperinci) supaya kita nafikan sekaliannya itu daripada Tuhan kita. Kerana sekalian itu tiada layak bagi Tuhan kita. (Dan) barangsiapa iktikadkan salah suatu darip-ada yang MUSTAHIL itu, tsabit (menetapkan) bagi Tuhan kita. Maka, iaitu jadi KAFIR, maliankan orang yang diuzurkan dia oleh syarak kerana baharu masuk Islam."

Tersebut di dalam Kitab Risalah Tauhid, bagi Asy-Syaikh Haji Abdul Ghani Yahya, m/s 31-32, baris 4 dari bawah :

"Wajib atas tiap-tiap Mukallaf mengetahui Sifat-Sifat yang mustahil pada Tuhan, yang jadi lawan daripada Sifat 20 yang Wajib baginya, dengan dinyatakan satu persatunya.

Manakala telah ditetapkan satu persatu Sifat yang Wajib bagi Allah Ta'ala 20 Sifat, maka tetaplah MUSTAHIL lawannya yang kekurangan itu, kerana yang dituntut pada ilmu ini mensabitkan (menetapkan) segala 'Aqaid (Aqidah) atas Jalan Tafshil (terperinci) pada segala Sifat. Dari itu, terlalu besar SALAH mereka yang tiada mengetahui hal (Aqidah dan Tauhid) ini, lebih daripada tiada mengetahui hukum-hukum Fiqh. Kerana, JAHIL akan barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang MUSTAHIL atas-Nya, dihukumkan KAFIR. Tetapi, JAHIL akan hukum-hukum Fiqh, hanya MAKSIAT JUA."

Baik, marilah kita melihat apakah yang disebutkan oleh Para Alim Ulamak Rahimahulllah berkenaan permasalahan ini.

Tersebut di dalam Kitab Tafsir Al-Quran Al-'Azim (Tafsir Ibnu Katsir), bagi Imam Abu Al-Fida' Al-Hafizh Ibni Kathir Rahimahullah, Juzuk 1, m/s 239, baris 8 dari atas, Cetakan Maktabah Mustafa Ahmad, Mekkah Al-Mukarramah :

"Dan Firman Allah SWT : "Dan tidaklah Kami jadikan Qiblat engkau yang dahulu itu, melainkan supaya KAMI DAPAT TAHU orang-orang yang mengikut Rasul."(Surah Al-Baqarah: 143)

Tafsir -Berfirman Allah Ta'ala : "Hanya sesungguhnya !! Kami syarakkan atau perintahkan kepada engkau (Hai Muhammad) akan kerja menghadap Qiblat pada awalnya ke arah Baitul Maqdis. Kemudian kami palingkan(tukarkan) akan engkau daripadanya ke arah Kaabah pula, supaya NAMPAK ZAHIRLAH hal keadaan orang-orang yang mengikut akan engkau dan mentaati akan engkau, dan menghadap Qiblat Kaabah bersama engkau sekira-kira ke mana sahaja engkau menghadap."Tamat petikan.

Maka, bukanlah maksud dari Firman Allah SWT ini Allah SWT nak mengetahui, kerana Allah SWT itu Maha Mengetahui, tetapi hendak menzahirkan siapa yang mentaati Rasul dan siapa yang tidak sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Kathir Rahimahullah.

Dan tersebut di dalam Kitab Tuhfatul Murid Hasyiah 'Ala Matni Jauharah At-Tauhid, bagi Al-Allamah Al-Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri Rahimahullah, m/s 42, baris 3 dari atas , Cetakan Dar Ihya' Kutubil 'Arabiyyah, Indonesiyya. :

"Dan barang yang ada kedatangan kenyataan-kenyataan yang seolah-olah membawa pengertian adanya "kerja mencari-cari Ilmu" pada Ilmu Allah Ta'ala, seperti Firman Allah Ta'ala :

"Kemudian, Kami bangunkan mereka (Ashabul Kahfi) supaya kami dapat tahu."

Iaitu ditakwilkan atau ditafsirkan bahawa kehendak ayat itu (Dan bermula Allah Ta'ala jualah yang mengetahui sebenar-benar akan maknanya) : "Kerana hendak menzahirkan kepada manusia".

Iaitu berta'alluq (berhubung kait) dengan ilmu kita, makhluq. Atau ditakwilkan maknanya "nu'lima" iaitu dengan dibaris hadapan Nun dan dibariskan bawah bagi Lam. [ nu'lima - memberi tahu..pent].Tamat.

Dan tersebut di dalam kitab Ash-Shiratul Mustaqim bagi Al-Muhaddith Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari Al-Ma'ruf Bil Habasyi, m/s 56 baris 6 dari atas, Cetakan Darul Masyarik :

Dan, adapun Firman Allah Ta'ala , Surah Muhammad, ayat 31:

"Dan pastilah kami menguji akan kamu hingga KAMI DAPAT KETAHUI akan orang-orang yang berjihad di jalan Allah daripada kalangan kamu dan akan orang-orang yang sabar berjuang di jalan Allah."

Maka TIADALAH makna demikian ayat ini :

"Sesungguhnya Allah Ta'ala itu hendak mengetahui akan siapakah orang-orang yang berjihad."

yang mana ada asalnya Allah Ta'ala tidak mengetahui tentang mereka melainkan dengan diuji dan dicoba. Bermula ini makna, Mustahil atas Allah Ta'ala.

Bahkan makna ayat ini :

"Hingga Kami bezakan." Iaitu "hingga Kami zahirkan" kepada para hamba akan siapakah orang-orang yang berjuang di jalan Allah daripada kalangan kamu, dan orang-orang yang sabar daripada selain mereka itu."

Dan, kafirlah orang yang berkata :

"Sesungguhnya Allah Ta'ala mengusahakan ilmu yang baharu dan terkini."

Tamat.

Rasanya, cukuplah sekadar 3 kitab yang diberikan kerana orang yang Inad (degil) itu, walau 1001 kitab diberikan, tetap tidak mahu ia berubah. Faqir yakin bukan semua yang menulis status mengenai masalah ini mengetahui tafsiran dan penjelasan yang betul mengenainya, maka berhati-hatilah saudaraku, kerana sikap wara' (berhati-hati) itu adalah jalan yang paling selamat dalam menempuh kehidupan dunia ini.

Tamat.

Wallahu Yahdi ila sawaissabil...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW. (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tiada Daya Upaya melainkan Allah SWT.,

Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah SWT Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir indallah,

Salim Azham (MSA)

Thursday, June 23, 2011

Makna Dosa di sisi Nabi SAW !!!


Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Cukup lama faqir tidak aktif menulis nota-nota seperti kebiasaan faqir yang terdahulu, tidak lain hanyalah kerana kelemahan diri ini dalam istiqamah. Faqir ingin berkongsi dengan saudara Islam yang dikasihi akan beberapa mutiara manfaat yang berharga yang faqir dapati dari Kitab Al-Anwar al-Bahiyyah Min Isra' wa Mi'raj Khairul Bariyyah bagi Al-Muhaddith Syaikh Prof. Dr. Sayyid Muhammad ibn Alwy ibn Abbas Al-Maliki Radiyallahu'anhu pada fasal makna dosa di sisi Nabi SAW. Merupakan kewajipan bagi setiap Muslim untuk mengetahui bahawa salah satu sifat wajib bagi Rasul AS adalam ma'shum, iaitu terpelihara dari melakukan dosa. Maka perhatikanlah penjelasan ulamak mengenai perkara ini, semoga Allah SWT memberikan kefahaman agama yang sebenarnya kepada kita, Amin.

Berkata Syaikh Muhammad ibn Alwy Al-Maliki RA : "Pada kisah Isra' Mikraj, disebutkan bahawa dosa-dosa Nabi SAW diampuni, baik dosa yang telah lalu mahupun dosa yang akan datang. Seorang Muslim semestinya jangan terlintas di dalam hatinya bahawa Nabi SAW berbuat dosa yang mengakibatkan kekurangan. Oleh kerana itu, para ulama menjelaskan hal ini.

Asy-Syaikh Taqiyuddin As-Subki Rahimahullah berkata : "Maksud hadis di atas sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan bagi Nabi SAW dalam masalah ini. Dengan kata lain, seandainya ada doa, beliau pasti diampuni, akan tetai beliau sama sekali tidak pernah berbuat dosa."

Diriwayatkan dari Sayyidina Anas RA , dia berkata : "Ketika Nabi SAW pulang dari al-Hudaibiyyah, Allah swt menurunkan ayat :

"Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu serta menambahkan bagimu hidayah ke jalan yang lurus." (Al-Fath: 2)

Para sahabar RA berkata : "Berbahagialah engkau wahai Rasulullah. Allah swt telah menjelaskan apa yang akan Dia perbuat bagimu, lalu apakah yang akan diperbuat bagi kami?" Lalu turunlah ayat, yakni surah Al-Fath : 5 yang bermaksud :

"(Allah melakukan demikian) supaya Dia memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam sungai yang mengalir di bawahnya beberapa sungai dnegan keadaan kekal di dalamnya serta menghapuskan dosa-dosa mereka, dan adalah yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar."

Sebahagian ulamak mengatakan bahawa maksud dari ampunan di sini adalah menjaukan dan membersihkan dari pelbagai aib. Sebahagian ulamak lainnya mengatakan bahawa maghfirah (ampunan) di sini adalah kinayah dari pemeliharaan dan perlindungan. Dengan demikian makna ayat : "Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang" adalah Allah swt memeliharamu dari usiamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ungkapan ini sungguh indah dan bagus.

Diriwayatkan dari Imam As-Subki RA bahawa dia berkata : "Aku telah merenungkan ayat ini bersama ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, maka aku hanya mendapatkan satu tujuan sahaja, iaitu memuliakan Nabi SAW tanpa disertai dosa. Akan tetapi saya ingin menjelaskan semua jenis nikmat Allah atas hamba-hamba Nya dalam ayat ini :

Nikmat-nikmat akhirat itu ada dua macam; Pertama Salabiyah, iaitu pengampunan dosa-dosa, dan kedua Tsubutiyyah, iaitu nikmat-nikmat yang tiada habisnya. Kal ini dinyatakan oleh Firman Allah SWT : "Serta menyempurnakan nikmat atasmu."

Nikmat-nikmat dunia itu ada dua; Pertama Diniyah, hal ini dinyatakan oleh Firman Allah SWT "Dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus.". Kedua Dunyawiyah, sekalipun maksudnya adalah agama, hal ini dijelaskan dalam Firman-Nya : ' Dan supaya Allah menolong engkau dengan pertolongan yang kuat."

Tamat.

Wallahu Yahdi ila sawaissabil...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW. (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tiada Daya Upaya melainkan Allah SWT.,

Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah SWT Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir indallah,

Salim Azham (MSA)

Saturday, April 2, 2011

Merayakan peristiwa bersejarah dalam Islam -Jernihnya pemikiran Syaikh Prof. Dr. Sayyid Muhammad ibn Alawy Al-Maliki RA

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Kali nie faqir ingin berkongsi dengan saudara akan penulisan Ulamak yang faqir rindui walaupun tidak berjumpa , yang melihatnya, jatuh kasih padanya, ketegasan dalam kelembutan ayat karangannya menjadi inspirasi faqir untuk mencontohi beliau supaya dapat digabungkan dengan susunan gaya penulisan Ulamak-Ulamak Nusantara terdahulu yang sangat faqir minati. Sesungguhnya Syaikh yang mulia, Prof. Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alawy Al-Maliki Rahimahullah ada mengarang satu kitab ringkas berkenaan Israk dan Mikraj Nabi SAW dinamai "Al-Anwar al-Bahiyyah Min Isra' wa Mi'raj Khairul Bariyyah", pada fasal ke-4 berkenaan memperingati Israk dan Mikraj :

Sudah merupakan tradisi di antara kaum Muslimin untuk merayakan beberapa peristiwa bersejarah, misalnya Maulid Nabi SAW, peringatan Israk dan Mikraj, malam Nisfu Sya'ban, Hijrah Nabi SAW, peringatan Nuzul Quran, dan Perang Badar.

Menurut pendapat kami, bahawa masalah ini adalah hal biasa dan tidak ada kaitannya dengan hukum syarak. Tidak dianjurkan atau disunnahkan, namun tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Kerana hal yang membahayakan adalah meyakini sesuatu itu disyari'atkan padahal sebenarnya tidak disyari'atkan.

Menurut saya, perkara seperti ini adalah perkara biasa yang berlaku menurut 'uruf . Tidak dapat dikatakan bahawa hal ini dianjurkan syarak atau dibenci syarak. Penilaian seperti ini menurut saya disepakati.

Sebahagian ulamak mengatakan bahawa perayaan-perayaan yang dirayakan secara beramai-ramai dinodai oleh waktu yang tepat dan yang disepakati. Mereka mengatakan : "sesungguhnya Kaum Muslimin biasanya berkumpul pada malam dua puluh tujuh untuk merayakan peringatan Israk Mikraj, pada malam dua belas Rabi'ul Awwal untuk merayakan peringatan Maulid Nabi SAW, padahal para ulamak tidak sepakat dalam menentukan kedua peristiwa itu dengan tepat."

Menurut saya, ketidaksepakatan dalam menentukan waktu tidak mempengaruhi apa pun kerana kita tidak meyakini pensyari'atan perkumpulan dengan waktu tertentu, akan tetapi perkara ini masalah biasa sahaja sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang penting bagi kita sekarang adalah 'mempergunakan' kesempatan berkumpul untuk memperoleh arahan kepada jalan-jalan kebaikan.

Pada malam tersebut banyak orang-orang yang berkumpul, baik mereka tepat atau salah dalam menentukan waktu yang sebenarnya, maka hanya dengan perkumpulan mereka ini sahaja, yang tentunya untuk mengingati Allah dan mencintai Rasulullah SAW, sudah cukup untuk mendatangkan Rahmat dan Kurnia Allah SWT.

Saya yakin dengan sebenar-benarnya , bahawa perkumpulan manusia selama hal ini kerana Allah SWT adalah diterima disisi-Nya, sekalipun mereka salah dalam menentukan waktu. Saya berikan satu contoh untuk mendekatkan pemahaman ini :

Ada seorang lelaki yang mengundang untuk merayakan majlis perkahwinan pada hari tertentu, namun sebahagian para undangan datang bukan pada harinya , mereka menyangka bahawa pada hari itulah waktunya . Dalam hal ini, apakah menurut anda orang yang punya majlis akan menolak dan mengusir mereka dengan cara yang kasar , lalu berkata kepada mereka, "pulanglah kamu. hari ini bukan hari majlis yang aku undang kamu !"

Atau apakah menurut anda, si pemilik majlis itu akan menerima mereka dengan baik, berterima kasih atas kedatangan mereka, membuka pintu rumahnya bagi mereka, lalu mempersilakan masuk, kemudian meminta mereka datang kembali pada hari majlis yang ditentukan ?

Oleh kerana itu, apabila kita berkumpul untuk memperingati Israk Mikraj atau Maulid Nabi, atau peringatansejarah-sejarah Islam lainnya, kita tidak mementingkan penentuan waktu yang tepat, kerana jika sesuai dengan waktu yang sebenarnya, Alhamdulillah, namun jika tidak, Allah SWT tidak akan mengusir dan juga menutup pintu-Nya dari kita.

Sebab menurut saya, mempergunakan kesempatan berkumpul dengan memanjatkan doa, menghadap Allah SWT, mengharapkan anugerah, kebaikan dan keberkatan daripada-Nya adalah lebih mulia daripada faedah peringatan itu sendiri. Mempergunakan perkumpulan manusia dengan memberi tazkirah , memberi bimbingan , nasihat dan mengarahkan mereka kepada jalan kebaikan adalah lebih baik daripada merintangi, mencegah dan mengingkari perkumpulan mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.

Kerana menurut kenyataannya, hal yang demikian itu tidak bermanfaat dan tidak memberi faedah, malah orang-orang semakin banyak yang menerima dan keyakinan mereka semakin kuat ketika ada orang yang mengingkari perbuatan mereka. Seolah-olah orang yang mengingkari mereka tentang peringatan Israk Mikraj, merupakan suruhan bagi mereka untuk melakukannya.

Sesungguhnya para mufakkir (bijak pandai) dan tukang dakwah berharap dengan segenap hati untuk mendapatkan perkumpulan manusia untuk menyebarkan pendapat mereka dan merangkulnya ke dalam barisan mereka. Oleh kerana itu, sering kita melihat mereka di taman-taman, perkumpulan-perkumpulan, dan tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi orang. Hal ini mereka lakukan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kita melihat manusia berkumpul dalam pelbagai kegiatan dengan suatu tujuan, cita-cita dan keinginan, maka apakah kewajipan kita terhadap mereka ?

Sibuk mengingkari dan menolak perkumpulan orang orang yang memperingati Israk Mikraj dan yang seumpamanya adalah sia-sia bahkan kebodohan. Kerana kita akan kehilangan simpanan yang sangat berharga , kita juga akan kehilangan kesempatan baik yang hanya boleh didapatkan pada kegiatan seperti ini. tamat.

Wallahu Yahdi ila sawaissabil...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW. (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tiada Daya Upaya melainkan Allah SWT.,

Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah SWT Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir indallah,

Saturday, February 12, 2011

Kekeliruan Yang Dipasarkan

Oleh : Dr Yusri Mohamad

Kekeliruan Yang di Pasarkan


Kita sentiasa menegaskan bahawa antara cabaran utama umat Islam di zaman ini adalah untuk memperbetulkan kefahaman agama mereka. Fikrah-fikrah yang mengelirukan boleh muncul di mana-mana sahaja. Para penerbit buku agama misalnya, ada yang bersifat terlalu komersial sehingga tidak berhati-hati memilih dan menapis bahan-bahan yang hendak dicetak dan disebarkan dalam pasaran. Baru semalam kami terjumpa di rak agama sebuah kedai buku beberapa buku kecil berkaitan isu-isu agama yang bertemakan beramal ‘menurut cara Nabi SAW’. Seperti yang dijangkakan, buku-buku ini turut mengandungi fikrah beracun iaitu membid`ahkan sesetengah amalan seperti zikir dan selawat yang sebenarnya menurut sebahagian besar ulama Islam tidak bercanggah malah selari dengan perlembagaan al-Quran dan al-Sunnah.

Yang menariknya, bersebelahan dengan buku-buku ini, kami turut menemukan sebuah buku terjemahan karangan al-Marhum Syeikh Dr. Abdul Halim Mahmud, mantan Syeikhul Azhar berkenaan dengan galakan berzikir yang diterbitkan oleh penerbit yang sama. Dalam buku ini terdapat galakan untuk mengamalkan zikir dan selawat yang telah dibid`ahkan oleh buku-buku yang sebelumnya. Maka apakah nasib yang bakal menimpa orang-orang awam yang dengan jujur mahu menambah sedikit kefahaman agama mereka dengan membeli buku-buku ini? Jika mereka tersalah pilih, bukankah mereka terdedah kepada kekeliruan dan fahaman yang salah yang akan menjauhkan lagi mereka daripada ajaran Islam yang benar?

Malangnya, buku-buku ini diterbitkan oleh sebuah penerbit yang sangat aktif menerbitkan buku-buku agama bagi masyarakat awam. Oleh kerana itu, buku-buku ini akan memasuki pasaran secara meluas dan akan mudah diperolehi. Sepatutnya, penerbit-penerbit besar buku-buku agama harus lebih berhati-hati dalam menjalankan perniagaan. Usaha menerbitkan bahan-bahan agama adalah suatu usaha yang mulia tetapi ia turut datang dengan amanah dan tanggungjawab yang besar di hadapan Allah SWT. Mereka tidak boleh lewa dan cuai dalam memilih bahan-bahan agama yang hendak dilambakkan dalam pasaran. Sebahagian masyarakat awam Islam pula mengambil jalan mudah dengan hanya mengambil ilmu agama mereka daripada buku-buku dan bahan agama popular yang ada di pasaran tanpa merujuk kepada guru-guru yang boleh dipercayai. Ini adalah resepi-resepi yang boleh menyebabkan tersebarnya lebih banyak kekeliruan dan salah-faham agama di tengah masyarakat. Semoga Allah SWT menjauhkan dan memelihara kita daripadanya.

Atas kesedaran bahawa masyarakat awam cenderung untuk memilih yang mudah dan ringkas, kami di Yayasan Sofa berusaha dalam ruangan ini untuk mempersembahkan perbahasan dalam buku-buku yang lebih ilmiyah dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah. Begitu juga dalam penerbitan buku-buku dan bahan rujukan agama lain yang kami terbitkan yang belum mampu kami cetak dan pasarkan secara besar-besaran. Pun begitu, masyarakat Islam sepatutnya disedarkan bahawa mereka tidak boleh terus-menerus bersikap bermudah dan bermalasan dalam menimba kefahaman agama mereka. Dalam membentuk kefahaman dan penghayatan Islam yang sahih sebenarnya tidak ada jalan pintas dan mudah. Resepi utamanya adalah dengan berguru dengan guru-guru yang benar-benar diperakui oleh para ulama dan boleh dipercayai keilmuan dan penghayatan agama mereka. Cara ini menuntut mujahadah dan pengorbanan yang bukan sedikit tetapi akan lebih menjanjikan pembukaan ilmu dan makrifah yang sebenar selari dengan firman Allah SWT di akhir surah al-Ankabut yang bermaksud,

“Dan mereka yang berjihad pada jalan kami nescaya akan Kami tunjukkan jalan-jalan Kami, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap bersama para Muhsinin”.(ayat 69)

Bertawassul dengan Athar para Anbiya’ AS

Setelah mengambil peringatan di atas, marilah kita sambung semula siri sedutan kita daripada kitab Mafahim Yajib an Tusohhah (Kefahaman-kefahaman Yang Wajib Di Perbetulkan). Satu usaha kami untuk memudahkan masyarakat mendekati kitab yang sangat penting dan bernilai ini. Kita masih dalam perbahasan mengenai dalil-dalil yang membolehkan bertawassul. Dalil yang seterusnya ialah ayat al-Quran yang merujuk kepada tawassul umat-umat terdahulu dengan athar (kesan peninggalan) nabi-nabi mereka.

“Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka:
Sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu; di dalamnya terdapat ketenangan daripada TuhanMu dan sisa daripada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; Tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”(Al-Baqarah: 248)

Al Hafiz Ibnu Kathir menyebut di dalam Al-Bidayah wa al-Nihayah: Ibnu Jarir berkata tentang Tabut (peti) dalam ayat di atas:
“Kaum Talut apabila memerangi seseorang musuh, mereka akan membawa bersama mereka Tabut al-Mithaq (Peti Perjanjian) yang terdapat di Qubah Zaman sebagaimana yang telah disebutkan. Maka mereka mendapat kemenangan dengan keberkatannya, dengan ketenangan yang dijadikan oleh Allah di dalamnya dan juga sisa-sisa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa AS dan Harun AS. Tetapi dalam beberapa peperangan menentang penduduk Ghazzah (sebuah kota di Palestin) dan ‘Asqalan mereka telah mendapat kekalahan dan dikuasai untuk mengambil tabut tersebut, maka Tabut itu pun dapat dirampas dari tangan mereka.”(jilid 2, h.5)

Manakala Ibnu Kathir berkata:
Mereka telah berjaya mendapat kemenangan disebabkan Tabut tersebut. Di dalam Tabut itu, terdapat sebuah kendi daripada emas yang pernah digunakan untuk membersihkan dada para Nabi AS.(jilid 2, h.8)

Ibnu Kathir juga menyatakan di dalam Tafsirnya:
Di dalam Tabut itu juga terdapat tongkat Nabi Musa AS, tongkat Nabi Harun AS, dua keping luh daripada Taurat dan pakaian Nabi Harun . Sebahagian daripada mereka mengatakan, terdapat di dalamnya sebatang tongkat dan dua capal.(Jilid 1, h. 313)

Manakala al-Qurtubi dalam Tafsirnya pula berkata:
Perihal Tabut itu, sebagaimana yang telah disebutkan, ialah asalnya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam . Tabut itu ada bersamanya hinggalah ia beralih kepada Nabi Ya’qub AS. Ketika Tabut itu dimiliki oleh Bani Israil, mereka menggunakan keberkatannya untuk mengalahkan musuh-musuh yang memerangi mereka. Namun, setelah mereka menderhaka, maka mereka dapat ditumpaskan oleh kaum ‘Amaliqah (orang-orang yang gagah perkasa) dan Tabut tersebut dirampas daripada mereka.(Jilid 3, h.247)

Dengan terjadinya peristiwa ini, hakikat mereka mendapat kemenangan tidak lain dengan sebab bertawassul dengan barang-barang peninggalan para Nabi AS tersebut, kerana tiada makna dan manfaat mereka membawa Tabut itu bersama-sama mereka dalam peperangan melainkan untuk bertabarruk dengannya. Allah SWT redha dengan perbuatan (tawassul) mereka tersebut. Dalil atau buktinya, Allah mengembalikan Tabut itu kepada mereka dan menjadikannya sebagai alamat dan tanda kesahihan (kebenaran) kerajaan mereka dan Allah tidak mengingkari perbuatan mereka bertabarruk dengan Tabut itu.

Sumber : http://pena-yusri.blogspot.com/2011/02/kekeliruan-yang-di-pasarkan.html

Thursday, February 3, 2011

Renungan Mukaddimah Syaikh Prof Dr. Sa'id Ramadhan Al-Buti pada kitabnya Alla Mazhabiyyatu.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Kali ini faqir mahu berkongsi dengan saudara/i yang dikasihi sekalian akan faedah yang didapati pada Mukaddimah Syaikh Prof. Dr. Sa'id Ramadhan Al-Buti HafizahUllah di dalam kitab beliau Alla Mazhabiyyatu Bid'atin Tuhaddidu Asy-Syarii'ata Al-Islamiyyah. Kitab tersebut telah diterjemahkan oleh Al-Fadhil Kiyai Haji Abdullah Zaki Al-Kaaf, terbitan Pustaka Setia dengan judul Bahaya Bebas Mazhab Dalam Keagungan Syariat Islam. Mukaddimah Syaikh yang mulia ini menjelaskan kepada kita keadaan sebenar yang berlaku pada Islam masa kini di mana telah muncul segolongan manusia yang mencampakkan keraguan kepada orang awam untuk berpegang kepada salah satu dari mazhab Islam yang muktabar. Semoga ada manfaatnya, InsyaAllah :

Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Salawat dan salam Allah semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah diutus-Nya untuk membawa syariat yang menjamin kebahagiaan makhluk di dunia dan akhirat. Juga kepada segenap para keluarga serta para sahabatnya.

Amma Ba'du,

Sesungguhnya kami sangat berharap mendapatkan kesempatan untuk menulis buku ini. Sudah lamai kami ingin terlepas dari berbagai kesibukan apapun untuk menekuni dan mempelajari keadaan umat Islam yang dewasa ini sedang kejangkitan virus penyakit yang sangat membahayakan dan sudah meresap ke dalam jiwa mereka sehingga mereka kehilangan segala-galanya, berpecah belah, dan terhina. Apabila dalam waktu dekat , mereka tidak sanggup menolong dirinya, penyakit ini akan terus bermaharajalela dan menghancurkan mereka.

Sudah lama pula kami menginginkan untuk tidak menyibukkan diri dengan urusan kecil yang semestinya tidak perlu dipermasalahkan sehingga lalai menangani masalah yang sangat penting ini. Akan tetapi, apa yang harus Anda perbuat bila pada saat akan menangani masalah yang berat ini, tiba-tiba datang kepada Anda orang yang mempersoalkan masalah yang semestinya tidak perlu dipersoalkan dan bahkan mengganjal usaha Anda dikeranakan masalah-masalah tersebut sudah berubah menjadi masalah yang selalu diperdebatkan dan patut pula dibahas serta dipelajari ?

Apa yang akan Anda lakukan bila ketika Anda akan menuju ke poliklinik untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang sedang berlumuran darah dan tubuhnya lemah kerana banyaknya darah yang keluar, kemudian datang orang lain yang berusaha membawanya ke pemandian untuk membersihkan darahnya lalu membawanya ke tempat perawatan kecantikan ? Apakah Anda dapat melihat jalan lain untuk menyelamatkan jiwa orang tersebut selain merebutnya dari tangan si gila tadi dan segera membawanya ke doktor ?

Sesungguhnya musibah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini ialah adanya penyimpangan pola fikiran, kekurangan moral, dan penyelewengan ideologi ! Segenap penulis dan para pemikir Islam semstinya harus menengani tiga masalah ini. Akan tetapi , kita menemui kesulitan untuk menanganinya kerana dihadapkan pada masalah lain yang tidak mungkin dibiarkan berlarutan sehingga menimbulkan bencana baru yang cukup berat lagi rumit.

Kita tidak mungkin meluruskan kepincangan-kepincangan yang ada baik dari segi moral , etika, dan keimanan kalau masih terhalang oleh masalah lain yang cukup membingungkan mereka, yaitu masalah "taqlid kepada imam-imam itu adalah kufur, bermazhab kepada salah satu mazhab adalah sesat kerana menganggap imam mazhab tersebut sebagai Tuhan selain Allah."

Bagi seorang Muslim yang baru sahaja masuk Islam, setelah memperhatikan slogan kufur, sesat, dan semacamnya ditujukan kepada Kaum Muslimin, bahkan kepada Imam-Imam mereka, padahal dia tertarik kepada Islam disebabkan mereka, maka dia akan beranggapan bahawa lembaran sejarah kaum Muslimin hanya berisi orang-orang murtad, orang-orang sesat, dan orang-orang yang menyeleweng dari kebenaran. Oleh kerana itu, ia akan berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu taqlid kepada Imam-Imam Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), dan mencuba memahami syariat Islam langsung dari sua sumbernya, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis Al-Syarif, tetapi ia menemui kesulitan juga dan tetap dalam kebingungan.

Sesungguhnya kejadian yang kami kemukakan di atas bukanlah lamunan kosong, tetapi benar-benar kenyataan yang terjadi, yang kami saksikan sendiri dengan mata kepala kami.

Perlu kami sampaikan bahawa seorang Mahasiswa Fakulti Sastera di Universiti Damaskus telah menghadap kepada kami. Dia bercerita bahawa ia baru masuk Islam dan sudah melakukan ibadah menurut Mazhab Syafi'i kerana Fiqih Syafi'i itulah yang baru dipelajarinya sedikit-sedikit. Kemudian dia menemukan satu risalah yang berisi penjelasan bahawa seseorang muslim tidak diperbolehkan menetapi satu mazhab tertentu dari mazhab Empat dan barang siapa yang melakukan hal yang demikian, dia menjadi Kafir dan tersesat dari garis ajaran Islam, serta dia wajib mengambil Hukum Islam langsung dari Kitab dan Sunnah. Lalu mahasiswa tersebut menyatakan bahawa dia kurang mampu membaca Al-Quran menurut ketentuan ilmu qira'ah yang tepat untuk memahami arti dan hukum-hukum Islam yang terkandung di dalamnya. Apakah yang harus dia perbuat ?

Demikian pertanyaan mahasiswa tersebut.

Jawapan apa yang harus kami berikan kepadanya atas pertanyaannya itu ? Apakah kami harus mengatakan kepadanya bahawa kami sedang sibuk menangani masalah-masalah besar yang menyangkut kepentingan Kaum Muslimin sehingga tidak patut menangani soal-soal kecil seperti yang dipertanyakan olehnya tadi ?

Kemudian, apakah hanya dia sahaja yang mengalami kesulitan ini sehingga untuk menunjukkan jalan yang benar cukup dengan menatap muka dan memberikan penjelasan langsung kepadanya tanpa menimbulkan kesulitan yang baru bagi masyarakat yang luas ?

Ternyata apa yang dialami oleh mahasiswa tadi menyangkut ratusan bahkan ribuan orang. Lantaran Kitab yang ditulis Syaikh Khajandi , mereka jadi bingung dan ragu-ragu tentang permsalahannya dan keislaman mereka. Mengingat hal tersebut , tidak ada jalan lain, kecuali membahas masalah ini secara terbuka dan juga harus menganggapnya sebagai sebahagian persoalan besar yang mesti diselesaikan. Demikian kehendak orang-orang itu, dan mereka pun mengkehendaki kami juga berbuat demikian.

Sesungguhnya pantas untuk disesalkan kalau kami terpaksa terjun langsung mambicarakan masalah masalah yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan. Kaum Muslimin sejak dahulu hingga sekarang cukup mengetahui dengan gamblang lagi jelas bahawa manusia tebahagi dua yaitu :

1) Mujtahid, yakni orang yang melakukan Ijtihad.

2) Muqallid, yakni orang yang taqlid. Bagi seorang muqallid diperbolehkan mengikuti salah seorang mujtahid dan menetapi selama-lamanya tanpa berpindah pada Imam yang lain.

Kemudian timbullah segolongan Umat yang pada waktu sekarang ini membuat kegiatan dengan pendapat yang aneh dan ganjil, yaitu mengkafirkan orang yang bermazhab dan menyatakan abahawa menigukti Al-Kitab dan As-Sunnah adalah mengikuti yang ma'shum (yang terpelihara dari kesalahan), sedangkan mengikuti Imam-Imam Mazhab Empat beerti mengikuti yang tidak mas'shum . Dengan demikian, wajib bagi semua orang untuk mengikuti yang ma'shum dan menghindari untuk mengikuti ghoer ma'shum (tidak terpelihara dari kesalahan). Demikianlah pendapat mereka.

Padahal setiap manusia yang mempunyai akal sehat pasti mengetahui bahawa seandainya semua orang tahu bagaimana caranya mengikuti yang ma'shum, serta mengetahui cara memahami apa yang dimaksud dari ucapannya, sudah tentu manusia tidak akan terbahagi menjadi dua, yaitu Mujtahid dan Muqallid, dan Allah SWT pun tidak akan berfirman kepadfa golongan kedua :

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu, jika kami tidak mengetahui."

Allah SWT memerintahkan mereka untuk mengikuti Ahli Ilmu, padahal ahli ilmu itu tidak ma'shum, dan tidak memerintahkan mereka kembali kepada lafaz 'Kitab dan Sunnah', padahal keduanya adalah ma'shum.

Memang suatu hal yang sangat memprihatinkan kalau kita terpaksa menjelaskan masalah yang sebenarnya cukup gamblang bagi orang yang berakal. Akan tetapi, golongan Anti Mazhab telah menyebarluaskan buku yang berjudul Apakah Setiap Muslim Wajib Mengikuti Mazhab Tertentu dan Mazhab Empat ? karya tulian Syaikh Muhammad Sulthan Al-Ma'shumi Al-Makki, guru pengajar di masjidil haram, Mekah.

Buku tersebut mengkafirkan orang yang mengikuti salah satu mazhab dari mazhab empat dan menyifati orang-orang yang taqlid kepada imam mujtahid sebagai orang yang tolol, bodoh, dan sesat. Juga dikatakan bahawa orang-orang taqlid itu memecah belah agama sehingga mereka terbahagi menjadi beberapa golongan, dan dikatakan pula mereka itulah yang termasuk orang-orang yang difirmankan Allah SWT :

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah."

Merekalah orang-orang yang rugi amalnya, yaitu orang-orang yang sesat jalannya dalam kehidupan dunia, dan, mereka mengira perbuatannya itu adalah baik.

Buku risalah Al-Khajandi ini disebarluaskan di kalangan umat Islam, baik golongan awam, mahasiswa, mahasiswi, pegawai, dan lain-lainya. Sebahagian besar dari mereka bertanya kepada kami , "Apa yang harus mereka perbuat ?" dan mereka pun menampakkan sikap kebingungannya kepada kami.

Seseorang di antara mereka datang kepada kami dan dengan rasa bangga menyatakan :

"Apakah Anda tidak mengetahui bahawa sesungguhnya ilmu fiqih dan syariat Islam yang Anda ajarkan selama ini dengan susah payah sebenarnya hanyalah buah fikiran dari para imam Mazhab tentang masalah-masalah hukum yang mereka rangkaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ?"

Sambil berucap demikian, dia menunjukkan kepada kami dalil-dalil yang terdapat pada buku Syaikh Khajandi di atas. Selanjutnya, dia berkata :

"Sudah lama kami ingin mengatakan bahawa Islam tidak lain hanyalah melaksanakan lima rukun yang cukup dikenal. Seorang Arab Badwi pun dalam waktu sekejap sanggup menghafalnya kemudian mengamalkannya, inilah Islam. Akan tetapi, Anda mempunyai anggapan bahawasanya Al-Kitab dan As-Sunnah mengandung hukum pemerintahan, hukum pidana, hukum kenegaraan, dan Islam itu adalah agama dan negara. Semuanya adalah bohong, sebagaimana telah ditegaskan oleh guru besar Masjidil Haram (Mekah) (yakni Al-Khajandi..pent)."

Menghadapi kenyataan yang sangat menyedihkan ini, apa yang harus kami lakukan ? Apakah kami harus berdiam diri untuk memuaskan hati kelompok masyarakat yang menganggap bahawa membahas masalah ini beerti melepaskan tanggungjawab dari persoalan yang lebih penting ? Apakah ada masalah yang lebih penting daripada mengatasi kebingungan masyarakat yang keadaannya telah kami ungkapkan ?

Apakah ada persoalan yang lebih penting daripada menjelaskan bahawa ribuan orang-orang Alim pengikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bukanlah orang-orang kafir dan tersesat , dan juga bukan orang-orang yang bodoh, tolol serta pikun. Akan tetapi, mereka adalah pemuka-pemuka Kaum Muslimin dan kepada merekalah dipulangkan segala keutamaan dalam membela dan mempertahankan benteng syariat islam serta menyampaikan kepada seluruh Umat Islam.

Apakaha ada yang lebih penting daripada memberikan penjelasan tentang penulis buku yang dengan engaja menyebarkan kebohongan kaum Orientalisten, yang dciptakan oleh seorang Orientalis berkebangsaan Jerman, yaitu Schacht yang terkenal sangat benci terhadap Islam bahawa Fiqh Islam adalah undang-undang ciptaan otak manusia yang disandarkan pada AL-Quran dan As-Sunnah. Bahkan, yang juga dipergunakan oleh Syaikh Khajandi dalam awal bukunya, yaitu sesungguhnya kandungan Islam sangat mudah dan sederhana sehingga dalam sekejap sahaja sifahami oleh orang Arab Badawi. kemudia ia pergi dan berkata "Demi Allah, saya tidak akan menambah lebih dari yang tersebut." lalu dari manakah gerangan datangnya hukum Fiqh yang begitu banyak ?

Demikianlah, apakah masih ada yang lebih penting daripada menjelaskan ucapan yang khurafat dan bathil ini ?

Tidak boleh tidak bahawa kami harus menjelaskan semua persoalan ini dan mengungkapnya secara benar. Meskipun demikian, kami tidak akan menyelipkan dalam fasal-fasal risalah kami dengan apa yang telah dilakukan oleh Syaikh Khajandi dalam buku disebarluaskannya, yaitu kata-kata Kafir , sesat, tolo, bodoh, taqli buta, dan semacamnya. Bahkan, kami akan menjelaskan masalah secara proposional dan ilmiah, serta menghindari pembicaraan yang berlebihan dan tidak objektif kerana keduanya adalah pangkal bencana yang menimpa para pambahas sekarang ini mahupun sebelumnya.

Kepada Allah Azza wa Jalla sahajalah kami memohon agar kita semua dikembalikan kepada jalan yang benar dan menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk, yaitu fanatik dan tipu daya Syatihan.

Sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha waspada.

Syaikh Prof. Dr. Sa'id Ramadhan Al-Buti.

Tamat.

Wallahu Yahdi ila sawaissabil...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW. (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tiada Daya Upaya melainkan Allah SWT.,

Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah SWT Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir indallah,

Saturday, January 22, 2011

Kasih Sayang dan Rahmat Allah SWT - merenungi kisah surat menyurat antara Wahsyi dan Junjungan Rasulullah SAW !!!!

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,


Kali ini faqir ingin berkongsi dengan saudara/i tercinta akan beberapa manfaat yang faqir dapati dari Kitab Tanbihul Ghafilin (peringatan buat mereka yang lalai) karangan Al-Muhaddith Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi Radiyallahu'anhu pada bab Taubat. Semoga ada manfaat buat faqir dan saudara/i sekalian. Sungguh, Kasih Sayang dan Rahmat Allah SWT terlalu hebat dan tidak mempu terungkap dengan perkataan.Ya Allah, aku harapkan ampunan-Mu.


Al-Imam Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Sayyidina Ibn Abbas Radiyallahu'anhuma berkata : bahawasanya Wahsyi yang membunuh Sayyidina Hamzah Radiyallahu'anhu, paman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, menulis surat kepada Baginda Shallahu 'Alahi wa Sallam dari Mekkah : Sesungguhnya saya ingin masuk Islam, tetapi terhalang oleh satu ayat : yaitu Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :


Dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina, dan barangsiapa yang berbuat yang demikian itu , maka ia menanggung dosa. (Al-Furqan : 68)


Maka turunlah ayat kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam :


Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka Allah akan menggantikan dosa-dosa mereka dengan hasanat. (Al-Furqan : 70)


Maka Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengirim ayat ini kepada Wahsyi. lalu dijawab oleh Wahsyi : Bahawa di dalam ayat ini ada syarat iaitu harus beramal soleh, sedang saya belum tahu apakah dapat melakukan amal soleh atau tidak.


Maka turunlah ayat :


Sesungguhnya Allah tidak mengampuni pada siapa yang mempersekutukan-Nya, dan mengampuni semua dosa selain dari yang demikian itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (An-Nisa' :48)


Ayat ini dikirm kepada Wahsyi . Jawab Wahsyi : Di dalam ayat ini juga ada syarat, dan saya tidak mengetahui apakah Allah hendak mengampuni saya atau tidak.


Maka turunlah ayat :


Katakanlah : Hai hamba-Ku yang telah mensia-siakan atas diri mereka, janganlah kamu berputus harap dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang. (Az-Zumar : 53)


Maka dikirim oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada Wahsyi. Kerana Wahsyi berasa bahawa dalam ayat ini tidak ada syarat, maka dia pergi ke Madinah untuk memeluk Islam.


Tamat petikan.


Allahu Allah, Alangkah besarnya Kasih Sayang Allah SWT kepada hamba-Nya, bagaimana pula pada hari ini, semakin besar pula kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-Nya terhadap Allah SWT. Kita bermohon kepada Allah SWT supaya mengasihani kita. Al-Imam Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Sayyidina Umar Radiyallahu'anhu berkata : aku melihat Nabi shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang menangis, lantas aku bertanya, "mengapakah engkau menangis ya Rasulallah ?". Baginda menjawab : Aku didatangi oleh Malaikat Jibril AS, dan dia berkata :


"Sesungguhnya Allah malu akan menyeksa seorang yang telah beruban di dalam Islam, maka bagaimana orang yang beruban tidak malu berbuat maksiat terhadap Allah ta'ala ."


Allahu Allah, belum sampaikah masanya lagi bagi orang mukmin yang mencampur adukkan ketaatan dan kemaksiatan untuk merenungi kasih sayang dan rahmat Allah SWT padanya ? Ya Rahman, Ya Rahim, sembuhkan hati - hati kami, perbaiki amal kami supaya sentiasa dalam ketaatan terhadap perintah-Mu. Matikan kami dalam iman yang sejahtera. Akhirkan kalam kami di dunia kelak dengan kalimah Tauhid yang Agung , La ila haillallah. Sampaikan salam kami kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alahi wa Sallam. Sungguh, tiada musibah yang lebih besar melanda umat ini dari kewafatanmu, wahai kekasih Allah. Semoga Allah SWT mengumpulkan kami bersama-sama mu, wahai penghulu makhluk dua alam, di hari yang dijanjikan kelak, Amin Ya Rabbal 'Alamin.


Wallahu Yahdi ila sawaissabil...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW. (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tiada Daya Upaya melainkan Allah SWT.,

Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah SWT Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir indallah,

Salim Azham (MSA)

Wednesday, January 19, 2011

Simpulan Iman bagi Mengikat Hati yang Was-was pada Penjelasan Qadha' dan Qadar atas Permata Yang Tunggal !!!

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Kali ini faqir ingin mengajak saudara/i yang dikasihi akan beberapa sayarahan yang berharga oleh Al-Imam Syaikh Al-Islam Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, Sayikhul Azhar ke-17 atas Matan Jauharah At-Tauhid bagi Pakar Usuluddin di Zamannya, Imam rujukan umat, Allamah Syaikh Ibrahim Al-Laqqani Radiyallahu'anhuma.

Mula dari lima baris dari atas (qauluhu wawajibun imanuna ..ila akhir)

Terjemahan dalam kata yang mudah difahami :

(Dan wajib kita beriman dengan qadar dan qadha' kerana ada keterangan yang datang di dalam hadith) Tujuan musannif [yakni Tuan pengarang matan iaitu syaikh al-laqqani] dengan bait ini adalah menolak atas Qadariyyah yang menafikan Qadar dan menyangka bahawa Allah tidak pernah mentaqdirkan segala perkara pada azal dan mereka berkata bahawa perkara itu dimulai oleh Allah dengan ilmu pada ketika terjadinya.

Mereka itu dilaqobi [digelar] dengan Qadariyah adalah kerana mereka menceburkan diri dalam hal Qadar (taqdir) di mana mereka terlampau berlebihan di dalam menafikannya. Dan tidaklah dikatakan bahawa orang yang menetapkan qadar lebih berhak untuk dinisbahkan kepadanya (Qadariyah) kerana kita berpendapat bahawa sebagaimana sah menisbahkan orang yang menetapkan Qadar kepadanya, sah juga menisbahkan orang yang menafikannya jika dia berlebih-lebihan di dalam penafiannya itu.

Dan orang-orang itu telah lenyap sebelum lahirnya Imam Syafi'e Radiyallahu'anhu. Adapun Qadariyah yang menisbahkan perbuatan - perbuatan hamba kepada Qadar (kemampuan) mereka beserta keadaan mereka itu sepakat bahawa Allah Ta'ala mengetahui dengan perbuatan-perbuatan hamba sebelum terjadinya maka telah terdahulu penolakan atas mereka di dalam bait "Maka Allah lah yang menjadikan hamba-Nya dan apa-apa yang mereka perbuat".

Golongan Qadariyah terbahagi kepada dua :

1. Qadariyah yang mengingkari terdahulunya Ilmu Allah Ta'ala dengan segala sesuatu sebelum terjadinya dan yang menceburkan diri ke dalam qadar di mana mereka terlalu berlebihan di dalam menafikannya.

2. Qadariyah yang menisbahkan perbuatan-perbuatan hamba kepada qadar mereka. Dan mazhab ini meskipun termasuk mazhab yang bathil adalah lebih ringan dari mazhab yang pertama kerana yang pertama itu telah kafir.

Dan iman terhadap qadha' dan qadar keredhaan dengan keduanya. Maka wajiblah redha dengan qadha' dan qadar. Dan ini mengandungi kemusykilan bahawa lazim atas yang demikian itu redha dengan kekafiran dan kemaksiatan kerana sesungguhnya Allah telah mengqadha' dan mentaqdirkan keduanya itu atas seseorang , sedangkan redha dengan kekafiran itu kafir dan redha dengan kemaksiatan itu maksiat.

Dan dijawab kemusykilan ini dengan apa yang telah dikatakan Sa'dy bahawa kekafiran dan kemaksiatan adalah muqdha dan muqaddar (sesuatu yang diqadha' dan ditaqdirkan), bukan qadha' dan qadar sedangkan wajib redha dengannya hanyalah qadha' dan qadar bukan muqdha dan muqaddar. Namun pada jawapan ini terdapat kemusykilan lagi kerana tidak ada makna bagi keredhaan dengan qadha' dan qadar kecuali redha dengan muqdha dan muqaddar. Kerana itulah maka Syaikh Khayyaly mentahqiqkan sebuah jawapan yang lain di dalam hasyiahnya bahawa kekafiran dan kemaksiatan itu mempunyai dua jihat (arah atau 2 sudut pandang) :

1. Jihat keadaan keduanya (kufur dan maksiat) sebagai sesuatu yang muqdha dan muqaddar bagi Allah.

2. Jihat keadaan keduanya sebagai sesuatu yang diusahakan oleh hamba.

Maka wajib redha dengan keduanya dari jihat yang pertama dan tidak dari jihat yang kedua. Menurut Ajhury, kemusykilan yang dimaksud pada jawapan Sa'dy mengenai tidak adanya makna bagi keredhaan dengan qadha' dan qadar kecuali redha dengan muqdha dan muqaddar tidaklah jelas kerana redha dengan qadha' dan qadar adalah lain daripada redha dengan muqdha dan muqaddar kerana sesungguhnya makna redha dengan qadha' dan qadar adalah bahaa tidak dibantah atas Allah dalam hal qadha' dan qadar-Nya serta diiktikadkan bahawasanya dia adalah untuk satu hikmah meskipun kita tidak mengetahuinya. Dan yang demikian itu termasuk ketiadaan redha dengan muqdha dan muqaddar bahawa dibantah atas orang kafir dalam hal ikhtiarnya kepada kekafiran dan usahanya kepadanya. Pendapat Ajhury ini kalau direnungkan adalah sama dengan perkataan Syaikh Khayyaly.

Ketahuilah, bahawa walaupun wajib beriman dengan qadar, akan tetapi tidak boleh berhujah atau berdalil dengannya

sebelum jatuh kepada satu perbuatan kerana hendak melakukannya seperti katanya "Allah telah mentaqdirkan perbuatan zina atasku." - sedangkan tujuannya dengan yang demikian adalah agar dapat melakukannya. Atau sesudah melakukan satu perbuatan kerana hendak menghindar dari hukuman atau yang sepertinya bahawa seseorang telah terlanjur melakukan zina dan dia berkata "Allah telah mentaqdirkan yang demikian itu." dengan tujuan agar terhindar dari hukuman.

Adapun menjadikannya alasan sesudah jatuh dalam perbuatan untuk menolak celaan sahaja tidaklah mengapa kerana di dalam Hadith Sahih ada menyebut :

"Sesungguhnya roh Adam AS pernah bertemu dengan roh Musa AS, maka berkatalah Musa AS kepada Adam AS : Engkau adalah bapa manusia yang telah menjadi penyebab dikeluarkan anak-anakmu dari syurga lantaran perbuatanmu memakan pohon (yang terlarang). Maka Adam AS berkata : Engkaulah Nabi yang telah dipilih Allah dengan Kalam-Nya dan telah menuliskan bagimu akan Taurat dengan yad-Nya. engkau mencelaku atas satu perkara yang telah ditaqdirkan Allah atasku sejak masa 40,000 tahun sebelum Dia menciptakanku."

Bersabda Nabi SAW : Maka Adam AS telah mengalahkan Musa AS dengan hujahnya.

Mengenai makna Qadar dan Qadha' telah dierselisihkan antara Asya'irah dan Maturidiyyah.

Tamat . (panjang lagi syarahnya, cuma nak amik bahagian akhir dari syarah atas bait ini iaitu :)

Dan juga kerana masalah Qadha' dan Qadar ini kembali (tempat dirujuk) kepada sifat-sifat Allah, iaitu Ilmu, Iradat dan Qudrat yang mana para ulamak berpegangan padanya di atas dalil aqli. Tamat.

Faqir memikir kembali, apakah ada pelajaran Tauhid lagi selain pelajaran sifat 20 yang membahaskan Sifat Ilmu, Iradat dan Qudrat Allah SWT ? Dan di akhir zaman ini dengan berbagai-bagai aneka macam fahaman, bukankah tersangat penting untuk kita memelihara iman kita ? Dan siapapun dari kalangan orang Islam mengetahui bahawa salah satu rukun Iman adalah Qadha' dan Qadar. Yakinlah Tuan, bahawa ini merupakan ilmu yang penting. Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri Radiyallahu'anhu di dalam syarahnya di tempat yang lain, menyebut bahawa adalah perbahasan mengenai qadha' dan qadar sudah terhasil di dalam perbahasan Sifat Ilmu, Iradat, dan Qudrat , AKAN TETAPI, OLEH KERANA JAHIL DALAM MASALAH INI MERUPAKAN PERKARA YANG SANGAT BESAR BAHAYANYA, MAKA PARA ULAMAK MEMBAHASKANNYA SECARA TERPISAH. Lebih kurang perkataan Al-Imam Syaikhul Azhar. Berkata Sayyidina Anas bin Malik Radiyallahu'anhu : "Adalah kamu menganggap satu perkara itu sebagai kecil , akan tetapi kami di masa Rasulullah SAW menilainya sebagai satu perkara yang mencelakakan." (Riwayat Bukhari dan dikeluarkan Imam Nawawi di dalam Riyadhus Solihin). FB ini membuka ruang yang sangat luas untuk berkata-kata, sehingga orang yang jahil berkata-kata semahunya dan tentang apa yang dia jahilkan sehingga tidak dia sedari telah terjerumus ke lembah maksiat, mahupun kekafiran. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari yang demikian itu. Amin.

Semoga Allah SWT mengkehendaki kebaikan kepada kita dan diberinya kefahaman atas kita kepada agama-Nya yang mulia dan tiada yang lebih tinggi melainkan agama-Nya jua.

Wallahu Yahdi ila sawaissabil...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW. (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tiada Daya Upaya melainkan Allah SWT.,

Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah SWT Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir indallah,

Salim Azham (MSA)