Renungan

Sunday, February 28, 2010

Perintis Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Kali ini fakir ingin membawakan kitab Fiqh Tradisionalis karangan Kiyai Haji Muhyiddin Abdusshomad HafizahUllah yang mewakili Nahdhlatul Ulama (NU), persatuan ulamak terbesar Indonesia . Kitab ini telah dicetak 5 kali dan telah diiktiraf secara bertulis oleh Universiti Al-Azhar melalui Syaikhul Azhar. Pada m/s 294 :

Soal :

Siapakah perintis pertama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ?

Jawapan :

Orang yang pertama kali meyelenggarakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW adalah raja Muzhaffar Abu Sa'id Al-Kukburi bin Zainuddin 'Ali bin Buktikin.

Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti r.anhu mengatakan :

"Orang yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW adalah penguasa Irbil, Raja Muzhaffar Abu Sa'id Al-Kukburi bin Zainuddin 'Ali bin Buktitin, salah seorang raja mulia , luhur dan pemurah......Beliau merayakan Maulid Nabi SAW yang mulia pada bulan Rabi'ul Awwal dengan perayaan yang meriah " (Al-Hawi li Al-Fatwa, juz 1 hal 252)

Beliau adalah seorang raja yang soleh dan bermazhab Ahlussunnah, yang terkenal sangat pemurah dan baik hati.

Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman Al-Zahabi yang terkenal dengan gelaran Al-Hafizh Al-Zahabi r.anhu mengatakan :

"Sultan yang Agamis , Raja Muzhaffaruddin Abu Sa'id Kukburi bin 'Ali bin Buktitin bin Muhammad Al-Turkamani, penguasa Al-Irbil....Beliau adalah seorang yang rendah hati, baik budi, seorang sunni dan mencintai fuqaha' dan ahli hadits. Beliau wafat tahun 136 H pada usia beliau 82 tahun" (Tahdzib Siyari A'lam Al-Nubala, Juz 3, hal 224)

Tamat...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Saturday, February 27, 2010

Penjelasan mengenai baca Al-Quran di perkuburan dengan memakai Upah

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Kali nie fakir ingin berkongsi dengan saudara yang dikasihi akan permasalahan membaca Al-Quran di perkuburan dengan memakai upah. Allahu Allah, zaman sekarang ini, kebenaran semakin samar-samar...benda yang asalnya harus dan shah dilakukan tiba-tiba menjadi haram malah lebih teruk dikatakan Bid'ah (Na'uzubillah).

Oleh itu, marilah kita sama-sama melihat sendiri apakah yang jawapan dari permasalahan ini yang diberikan oleh Hadratusy Syaikh Kiyai Haji Muhammad Syafi'e Hadzami R.anhu di dalam kitabnya Soal-Jawab Agama pada m/s 190 Juzu' ke-3 , pertanyaan ke-80:

Jawapan:

Upah-mengupah dengan aqad untuk pembacaan Al-Quran di perkuburan adalah, hukumnya boleh, dan shah dilakukan. Sebagaimana di dalam kitab Fathul Mu'in , pada hamisy kitab I'anatutthalibin Juz ke-3 halaman 112, menunjuk kepada kesimpulan hukum tersebut, yaitu :

"Berkata guru kami di dalam Syarhil Minhaj : Shah upah mengupah untuk pembacaan Al-Quran di perkuburan"

Itulah keterangan mengenai kesimpulan hukumnya.

Adapun dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan Hadits yang anda inginkan untuk kesimpulan hukum ini, dapatlah kami bawakan di sini Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat ke-7 :

"Dan apa-apa hal yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah olehmu akan dia"

Sedangkan Hadits yang berkenaan dengan ini, adalah hadits yang ditakhrijkan oleh Al-Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas r.anhuma bahawa Nabi SAW bersabda :

"Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upah dari padanya adalah Kitabullah"

Mungkin terfikir oleh anda, bahawa yang dimaksudkan dengan ajaran di sini bukanlah upah tetapi pahala. namun Sabda sababul wurud (sebab keluar hadis) Sabda Nabi SAW, tidak memungkinkan untuk memberi ma'ana "Ajran" di sini dengan pahala, tetapi yakin ialah upah atau bayaran. Kerana hadits yang selengkapnya adalah tersebut :

"Diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas r.anhuma bahawa segerombolan sahabat-sahabat Nabi SAW lalu pada sebuah tempat yang ada air, di mana ada orang di situ yang kena sengat, Maka datanglah kepada mereka itu oleh seorang laki-laki dari ahli kampung tempat air tiu, seraya katanya : Apakah ada di antara kamu orang dapat bermantera? Maka datang lah laki-laki dari mereka, membacakan Fatihatul kitab atas upah sehimpunan kambing. Maka datanglah ia membawa kambing-kambing itu kepada teman-temannya, tetapi mereka itu tidak menyukainya, dan mereka berkata : kamu mengambil upah untuk membaca Kitabullah ? Sampai mereka itu datnag ke Madinah, berkatalah mereka "Ya Rasulullah, Dia mengambil upah atas Kitabullah."

Maka sabda Nabi SAW : "Yang paling berhak kamu mengambil upah daripadanya, adalah Kitabullah " (H.R Bukhari)

Hadis yang sema'na dengan ini turut diriwayatkan pula Oleh Al-Jama'ah kecuali Al-Imam An-Nasai r.anhu.

Demikianlah jawapan kami atas masalah ini...Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

Tamat..

Adakah perkataan yang lain selepas Allah dan Rasul-Nya ???

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Thursday, February 25, 2010

Pembelaan Allah SWT terhadap kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Kali ini fakir ingin berkongsi dengan saudara yang dimuliakan berkenaan pembelaan Allah SWT terhadap Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Sungguh, makhluk yang paling dikasihi Allah SWT tidak lain tidak bukan adalah Baginda SAW. Hayatilah saudaraku, semoga ada manfaatnya InsyaAllah (^_^)

Maka fakir keluarkan akan kitab Insan Kamil SAW bagi Al-Allamah Al-Muhaddith Syaikh Prof. Dr. Sayyid Muhammad Ibn A'lawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani r.anhu, merupakan Ulama tersohor yang mengajar di Masjidil Haram suatu masa dahulu. Beliau mendapat pangkat Taqdir Mumtaz (Cemerlang) di dalam pengajian PhD nya dari Universiti Al-Azhar, dan menerima pangkat Professor dari Al-Azhar walaupun tidak mengajar di universiti tersebut kerana jasa dan sumbangan beliau kepada Umat Islam masa kini sebagai contoh, kitab beliau Mafahim Wajibu An-Tusohhah (kefahaman yang wajib diperbetulkan) telah diiktiraf dan diberi kata-kata aluan oleh lebih 40 Ulama Terkemuka Dunia. Dari 998 m/s, 200 m/s pertama hanyalah kata-kata aluan dari para ulama tersebut. Inilah serba sedikit tentang latar belakang Syaikh yang sangat ana rindu dan muliakan...Semoga Allah SWT mempertemukan ana dan antum dengan Syaikh yang mulia bersama-sama dengan Kekasih kita, Sayyidina Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan Ahlulbayt dan mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari Kiamat di syurga kelak..InsyaAllah.

pada m/s 317,
Tatkala orang-orang Musyrikin menuduh Nabi SAW dan berkata :

"Wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya engkau benar-benar seorang yang gila" (Al-Hijr : 6)

Lantas Allah SWT menjawab tuduhan itu dengan firman-Nya:

"Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhamu, engkau (Muhammad) sekali-kali bukan orang yang gila" (Al-Qalam :1-2)

Dan tatkala mereka berkata lagi:

"Apakah dia mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah ?"(Saba' :8)

Allah SWT menjawab pula dengan firman-Nya :

"Bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada kampung akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh"(Saba' : 8)

Dan ketika mereka (kaum musyrikin) engkar dan berkata kepada Nabi SAW :

"Engkau bukan seorang yang dijadikan Rasul" (Ar-Ra'd : 43)

Maka Allah SWT membantahnya :

"Yaasin, demi Al-Quran yang penuh Hikmat, Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari Rasul-Rasul" (Yaasin : 1- 3)

Dan tatkala mereka berkata terhadap Nabi SAW :

"Mereka mengatakan dia adalah seorang penyair" (Ath-Thur :30)

Maka Allah SWt menolak anggapan demikian dengan kerasnya dan berfirman :

"Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya dan syair itu tidak layak baginya" (Yaasin : 69)

Dan ketika mereka melemparkan tuduhan lain kepada nabi SAW, bahawa Baginda SAW diilhami oleh Syaitan, maka Allah SWT segera membalas dengan firman-Nya :

"Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan " (Asy-Syu'araa : 210)

An-Nadher bin Al-Haris, Musuh yang paling menentang Nabi SAW, berkata seperti yang diceritakan dalam Al-Quran :

"Kalau kami mengkehendaki, nescaya kami dapat membacakan yang seperti itu (Al-Quran), ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang purbakala" (Al-Anfal:31)

Maka Allah SWT menjawabnya dan menentang siapa saja yang beranggapan seperti itu dengan Firman-nya:

" Katakanlah Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain" (Al-Israa' :88)

Al-Walid bin Al-Uqbah, seorang lagi musuh Nabi SAW berkata sebagaimana di dalam Surah Al-Muddatsir: "Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu, ini tidak lain hanyalah perkataan manusia", maka Allah SWT menjawab ucapannya itu dengan Firman-Nya :

"Demikianlah tidak seorang rasul pun , yang datang kepada orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan ia itu adalah tukang sihir atau orang gila "(Az-Zaariyat : 52)

Dan Al-Quran juga mengisahkan bahawa golongan Musyrikin di kota Mekkah pernah mengejek Nabi SAW dengan kata-kata :

"Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?" (Al-Furqan :20)

Maka Allah SWt menjawab ejekan mereka itu dengan Firman-nya :

"Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelumnya melainkan mereka sungguh-sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar" (Al-Furqan :20)

Dan Golongan Yahudi yang memperolok-olokkan Nabi SAW kerana Baginda SAW beristeri ramai, maka Allah SWT menurunkan Firman-Nya :

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran kurnia yang Allah telah berikan kepada manusia itu, sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami memberikan kepadanya kerajaan yang besar" (An-Nisa' : 54)

Dan Musuh-Musuh Nabi SAW yang merasa keberatan, kenapa Allah SWT mengutus Rasul-Nya dari bangsa manusia, bukan dari malaikat. Lantas Allah SWT membalas dengan Firman-Nya :

" katakanlah, kalau seandainya ada malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni bumi, nescaya Kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjdai Rasul " (Al-Israa': 95)

Tamat petikan kitab...

Allahu Allah....

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Wednesday, February 24, 2010

Maqam Khaliq dan Makhluk

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Kali ni fakir mengajak saudara untuk mengenali dengan sebenarnya Hak-hak Allah SWT dan hak Rasulullah SAW supaya kita dapat mengagungkan Allah dan Rasul sesuai seperti yang dituntut oleh Syarak.

Pada m/s 52 bagi Kitab Kul Hazihi Sabili (Katakan inilah jalanku) bagi Al-Allamah Al-Muhaddith Syaikh Sayyid Muhammad Ibn A'lawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani r.anhu :


Perbezaan di antara maqam (kedudukan) Khaliq (Allah) dan makhluk ialah batas pemisah di antara keimanan dan kekufuran. kami mempercayai, bahawa sesiapa yang mencampuradukkan di antara kedua-dua makam ini, maka dia menjadi kafir. Semoga dilindungi Allah SWT.

Setiap maqam mempunyai hak-haknya yang khusus tetapi, terdapat beberapa perkara yang dibicarakan di sini : terutamanya yang berkaitan dengan peribadi Nabi Muhammad SAW dan keistimewaannya, yang membezakan di antara baginda SAW dengan manusia yang lain dan meninggikan martabatnya dengan yang lain. Perkara ini kadang kala mengelirukan dan samar-samar di sisi pengetahuan sebahagian manusia lantaran kesentengan akal, kelemahan fikiran, kesempitan penelitian dan kesalahfahaman mereka. lantas, mereka secara terburu-buru menghukum kafir orang yang membicarakan keistimewaan dan kelebihan ini kerana menganggap mereka telah mencampuradukkan antara maqan khaliq dan makhluk dan mengangkat darjat Nabi SAW sama dengan darjat Tuhan. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada anggapan sedemikian.

Sesungguhnya kami dengan kurniaan Allah SWT, mengetahui apa yang wajib bagi Allah SWT dan apa yang wajib bagi Rasul-Nya SAW. Kami juga mengetahui apa yang hanya menjadi Hak Allah SWT dan apa yang menjadi Hak Rasulullah SAW, tanpa melampaui batas dan berlebih-lebih hingga mensifatkan Baginda SAW dengan sifat-sifat Ketuhanan yang khusus bagi Allah SWT ; baik sebagai Tuhan yang disembah (Ilah) , mahupun sebagai Tuhan yang mengurus alam ini (rab).

Adapun Al-Ghuluw, yang bermaksud berlebih-lebihan dalam kesungguhan mencintai Nabi Muhammad SAW, mentaatinya dan bergantung hati dengannya, sememangnya merupakan sikap yang disukai dan dituntut oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebut di dalam hadith, Rasulullah SAW bersabda :

"Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Putera Maryam (Nabi Isa AS)"

Maksud dari hadith ini, bersungguh-sungguh mencintai nabi SAW dan memujinya dengan cara yang selain itu (tidak berlebih-lebihan sehingga mempertuhankannya seperti perbuatan orang Masrani terhadap nabi Isa AS), merupakan perbuatan yang terpuji. Jika maknaya tidak sedemikian, maka sudah tentulah hadith ini bermaksud melarang kita semua dari memuji Nabi Muhammad SAW sama sekali. tetapi kita sedia maklum, maksud yang kedua ini tidak akan diperkatakan oleh sejahil-jahil orang Islam sekalipun, kerana Allah SWT sendiri telah membesarkan dan menyanjung nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran dengan setinggi-tinggi pujian dan kebesaran.

Maka, wajib kita membesarkan atau mengagungkan insan yang diagungkan oleh Allah SWT dan juga yang diperintahkan supaya kita mengagungkannya. Meskipun demikian, wajib bagi kita pula untuk tidak menyifatkannya dengan sifat rububiyyah. Semoga Allah SWT merahmati orang yang berkata:

"Tinggalkan cara orang Nasrani (Kristian) dalam menyanjung Nabi mereka (Nabi Isa AS); Ertinya jangan katakan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan). Selepas itu, terserahlah kepada kamu untuk memuji Baginda SAW sesuka hati"

Mengangungkan nabi Muhammad SAW dengan selain daripada sifat-sifat ketuhanan, sama sekali tidak mengandungi unsur-unsur kesyirikan atau bibit-bibit kekufuran. Bahkan, perbuatan tersebut merupakan ketaatan dan pendekatan diri yang sangat tinggi kepada Allah SWT. Demikian halnya, mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah SWT seperti para Nabi dan Rasul AS, para malaikat, ahli siddiqin , syuhada dan orang solihin. Allah SWT berfirman :

"Demikianlah (ajaran Allah); dan sesiapa yang menghormati syi'ar-syi'ar agama Allah, maka (dialah orang yang bertaqwa) kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat taqwa hati orang mukmin " (Al-Haj: 32)

Dan lagi firman Allah SWT :

"Itulah yang wajib dipatuhi: dan siapa yang menghormati hukum-hukum Allah , maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya" (Al-Haj:30)

Di antara Syi'ar Allah ialah Ka'abah yang diagungkan, hajar Aswad dan Maqam Ibrahim AS. Semuanya itu adalah batu-batu yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita supaya mengagungkannya, dengan cara melakukan tawaf di sekeliling Ka'abah, mengusap rukun yamani, mencium Hajar Al-Aswad dan bersolat di belakang Maqam Ibrahim AS. Kita juga diperintahkan supaya berhenti untuk berdoa di tempat-tempat mustajab, di pintu Ka'abah dan Multazam. Ketika melakukan semua perbuatan tersebut, kami tidak berniat menyembah selain Allah SWT. Bahkan, kami tidak beri'tiqad adanya sesuatu yang memberi kesan selain kekuasaan Allah SWT; baik dalam memberi manfaat, mahupun mudharat.

Kesimpulannya di sini, terdapat 2 perkara utama yang harus diberikan perhatian:

1. Wajib mengagungkan Nabi SAW dan meninggikan martabatnya dari sekalian makhluk.

2. Mengesakan sifat-sifat Rububiyyah Allah dan mengi'tiqadkan bahawa Allah SWT adalah Esa pada zat, sifat dan perbuatan-Nya daripada sekalian makhluk. Barangsiapa beri'tiqad sesuatu makhluk berkongsi sesuatu daripada tuhan Pencipta SWT pada suatu dari perkara tersebut, maka dia telah menjadi musyrik. Sesiapa yang mengurangi sesuatu daripada martabat ketinggian rasulullah SAW, sesungguhnya dia telah berdosa atau menjadi kafir.

Manakala sesiapa yang bersangatan, mengagungkan baginda SAW dengan pelbagai jenis pengagungan, namun tidak menyifatkannya dengan suatu dari sifat-sifat Tuhan pencipta SWT, maka dia telah melakukan sesuatu bertepatan dengan kebenaran dan memelihara hak-hak ketuhanan dan kerasulan sekaligus. yang demikian, adalah pendapat yang tidak ada padanya suatu perlampauan atau berlebih-lebihan.

Tamat petikan kitab.

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Tuesday, February 23, 2010

Rasulullah SAW menurut perspektif Al-Imam Al-Akbar Muhammad bin Idris As-Syafi'e r.anhu

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Marilah kita merenungi martabat Rasulullah SAW di mata Para Ulama Salaf r.anhum seperti Al-Imam Al-Akbar Muhammad bin Idris As-Syafie r.anhu. Semoga kita sama-sama dapat merenungi diri yang hina ini setakat mana penghormatan dan kedudukan nabi SAW di hati kita...

Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi r.anhu, daripada Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Muhammad ibn Abi Al-Hasan , telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman ibn Abi Hatim Al-Razi daripada bapanya, berkata Umar ibn Sawwad daripada Al-Imam Syafi'e r.anhu, telah berkata Imam Syafi'e r.anhu :

"Tiada suatu mukjizat yang dikurniakan kepada seseorang nabi, melainkan dikurniakan juga kepada Rasulullah SAW dengan mukjizat yang sama atau lebih hebat dari mukjizat mereka" (Manaqib Al-Syafi'e bg Al-Imam Baihaqi r.anhu)


Al-Imam Syafi'e r.anhu ditanya : "Sesungguhnya Nabi Isa ibn Maryam AS telah dikurniakan mukjizat menghidupkan orang yang mati.

Maka Al-Imam As-Syafi'e r.anhu menjawab : Sesungguhnya batang kurma merindui Rasulullah SAW. Ini lebih memelikkan dan menakjubkan.

Berkata Al-Qadhi Iyaadh r.anhu : "Hadis kerinduan batang kurma terhadap Rasulullah SAW ini adalah mahsyur di sisi ulama salaf r.anhum dan tersebar di sisi ulama khalaf r.anhum. Khabar mengenainya adalah mutawatir dan dikeluarkan oleh penulis kitab-kitab hadith sohih. hadith mengenainya diriwayatkan oleh belasan orang sahabat Rasulullah SAW.

Di antara mereka ialah Sayyidina Ubai ibn Ka'ab r.anhu, Sayyidina Jabir ibn Abdullah r.anhu, Sayyidina Anas ibn Malik r.anhu, Sayyidina Abdullah ibn Umar r.anhu, Sayyidina Abdullah ibn Abbas r.anhu, Sayyidina Sahl ibn Sa'ad r.anhu, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri r.anhu, dan Sayyidina Muttalib ibn Abi Wa'adah r.anhu. (Al-Syifa' bagi Al-Imam Qadhi Iyaadh)


Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir r.anhu :

"Bahawa rasulullah SAW pada hari Jumaat berdiri berkhutbah di sebatang pokok atau batang kurma. maka berkata seorang perempuan Ansar, atau seorang lelaki : Wahai Rasulullah ! Biarkan kami mendirikan suatu mimbar untukmu ? Kata Rasulullah SAW "Sekiranya kamu mahu, dirikanlah." Maka mereka mendirikan sebuah mimbar untuknya. Pada hari Jumaaat, Rasulullah SAW pergi ke mimbar tersebut. Lantas berteriaklah batang kurma tempat bersandar rasulullah SAW ketika berkhutbah seperti tangisan kanak-kanak kecil. Lalu Rasulullah SAW turun dari mimbar dan memeluk batang kurma itu. Maka hilanglah suara tangisannya yang seperti tangisan kanak-kanak yang telah diredakan oleh Rasulullah SAW dan baginda SAW bersabda : Ia menangis disebabkan zikir yang sering didengari di sisinya (Sebab nabi SAW tidak lagi berkhutbah di sisinya).


Berkata Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Baghawi r.anhu : Apabila Al-Imam Hassan Al-Basri r.anhu menceritakan kisah batang kurma itu, beliau menangis seraya berkata :

"Wahai Hamba-hamba Allah, batang kayu merintih kerana rindu terhadap Rasulullah SAW setelah berpisah dengannya, maka kalian adalah lebih berhak merindui pertemuan dengan Baginda SAW"

Sekiranya Kayu yang tidak bernyawa dapat merasai kehangatan mengasihi dan merindui Insan Kamil ini SAW, maka siapakah kita sekiranya tidak dapat merasai perasaan rindu dan kasih kepadanya?

Renungilah, wahai saudaraku. Ucapkanlah selawat ke atasnya sebagai tanda terima kasih kita kepadanya. Hidupkanlah sunnahnya sebagai tanda kasih kita terhadapnya. tiada suatupun di dunia ini yang boleh menjadi ganti nikmat yang paling berharga menjadi Umatnya iaitu Umat Nabi Muhammad SAW.

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Batang Tubuh Rasulullah SAW

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Kata orang, kalau tak kenal maka tak cinta...maka fakir ingin berkongsi dengan saudara yang fakir muliakan akan kitab Pohon Nubuwwah karangan Al-Fadhilah Syaikh Muhammad Fuad Kamaluddin Al-Maliki Al-Makki HafizahUllah..semoga ada manfaat bersama (^_^).

Pada m/s 18,

Daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib Kwh. berkata :

"Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginda SAW bertubuh sederhana di antara kaumnya. Rambutnya tidak kerinting bergulung dan tidak pula lurus kaku, tetapi ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, wajahnya sedikit bulat dan agak bujur. Kulitnya putih kemerah-merahan. matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. bahunya bidang. baginda SAW memiliki bulu yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya tebal.

Apabila berjalan, Baginda SAW berjalan dengan tegap seakan-akan Baginda SAW sedang turun dari tanah yang curam. Apabila Baginda SAW berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat Khatam Al-Nubuwwah, iaitu tanda kenabian. Baginda SAW memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya adalah yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan paling ramah dalam pergaulan. Sesiapa yang pernah melihatnya, pasti akan menaruh perasaan hormat terhadapnya. Sasiapa yang pernah bergaul dengannya, pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya, pasti akan berkata :

"Saya tidak pernah melihat sebelum dan sesudahnya insan seistimewa Baginda SAW"

Tamat petikan kitab...Ya Allah , tempatkan junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan...Amin

Berjuang atas CINTA ALLAH DAN RASUL...mari sahabat sekalian...Nahnu Jundullah


Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Monday, February 22, 2010

Penghulu Anak Adam, Muhammad Rasulullah SAW

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Kali nie , fakir ingin berkongsi dengan saudara pembaca akan kitab " Kul Hazihi Sabili" (katakanlah inilah jalanku) karangan Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Syaikh Sayyid Muhammad Ibn A'lawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani r.anhu. Semoga ada manfaat bersama (^_^)

Pada m/s 33,

Ketahuilah, sesungguhnya kami beri'tiqad dengan I'tiqad yang pasti mengenai Rasulullah SAW , iaitu I'tiqad yang bertepatan dengan realiti, bahawa Baginda SAW adalah penghulu hamba-hamba Allah SWT secara mutlak. Baginda SAW juga adalah wasilah yang paling hampir kepada Allah SWT ketika hayatnya dan pada hari Kiamat. Pada hari tersebut, dizahirkan ketuanan dan keketuaan Baginda SAW atas sekalian para nabi dan makhluk sehingga Baginda SAW menjadi pemilik syafa'at yang agung, kedudukan yang tinggi dan paling hampir serta pembawa Liwa' Al-hamdi yang bernaung dibawahnya Nabi Adam AS dan lain-lainnya. Semua Nabi mengakui ketuanannya yang dikurniakan oleh Allah SWT kepadanya pada hari tersebut ke atas generasi terawal, terakhir dan seluruh makhluk.

Sesungguhnya perkara ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim , iaitu sabda Baginda SAW :

"Aku adalah penghulu manusia pada Hari Kiamat." hingga akhir hadis syafa'at yang disebut di dalamnya segerombolan manusia berduyun-duyun bertemu para nabi, lalu setiap nabi tersebut tidak dapat menunaikan permintaan mereka dan kemudian menyuruh mereka beralih menuju kepada Nabi yang lain sehinggalah mereka sampai kepada Sayyiduna Isa AS, lalu menyuruh mereka menuju kepada Kekasih yang Teragung, Muhammad SAW. Lalu baginda SAW menerima dan memperkenankan permintaan mereka dengan sabdanya kepada mereka:

"Akulah yang berhak mengurniakan syafa'at, akulah yang berhak mengurniakan syafa'at".

Maka Baginda SAW mengurniakan syafa'at, lalu Allah SWT mengizinkan Baginda SAW mensyafa'atkan mereka.

Berkemungkinan mereka boleh sahaja terus bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Allah SWT telah mengilhamkan mereka untuk bertemu dengan penghulu-penghulu para Rasul terlebih dahulu bagi menzahirkan kelebihan Rasulullah SAW atas rasul-rasul yang lain dan memaklumkan bahawa Baginda SAW adalah Penghulu Sekalian Makhluk secara makhluk serta Rasul yang paling dikasihi oleh Tuhan Pencipta.

Pengertian ini walaupun tidak diketahui oleh kebanyakan orang awam kaum Muslimin secara terperinci, tetapi mereka mengetahui secara yakin bahawa Baginda SAW adalah Penghulu sekalian makhluk secara mutlak di dunia dan akhirat, dan diterima syafa'atnya di dunia dan akhirat. Mereka juga bertawassul dengannya kepada Allah SWT bagi mencapai cita-cita mereka di dunia dan akhirat. Pengertian ini telah dimaklumi bersama oleh orang yang paling alim dari kalangan Ulama' dan diakui sama oleh kaum lelaki dan perempuan. Mereka turut mentarbiah anak-anak mereka dengan I'tiqad yang sohih dan keimanan yang jelas ini.

Maka, tidaklah seorang kanak-kanak mencapai usia Mumayyiz melainkan mereka memiliki pengetahuan ini, iaitu mengenai hak nabi SAW. Apabila dia bertambah dewasa, maka bertambahlah pula kemantapan di dalam hatinya dan berkembang dengan kadar hidayah dan taufiq yang telah ditentukan oleh Allah SWT baginya.

Tamat petikan kitab..

Bulan Maulid ini, bagimana perasaan kita kepada Baginda SAW??? Marilah sama-sama mengambil kesempatan dari Bulan Maulid Nabi SAW ini dengan menambahkan lagi kecintaan kita kepada Penghulu kita, Kekasih dan Sayyid Makhluk, Nabi Muhammad SAW. Kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya inilah yang pertama-tama patut ditanam sejak kecil lagi.

Maula Ya Solli wa Sallim Da Iman Abadan A'la Habibi Ka Khairil Khalqi Kullihimi

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Sunday, February 21, 2010

Tok Selehor Al-Kalantani
TOK SELEHOR KELANTANI
Berdakwah lewat puisi

Oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah


TOK Selehor atau Tok Selehong, nama lengkapnya ialah Abdur Rahman bin Utsman bin Senik. Ulama yang berasal dari Kelantan ini lahir di Kampung Lubuk Jong, tahun 1289 H/1872 M, wafat malam Khamis, 18 Zulkaedah 1353 H/20 Februari 1935 M. Beliau adalah sahabat Tok Kenali, yang juga berasal dari Kelantan dan lebih tua sedikit daripada Tok Selehor. Tok Kenali lahir pada tahun 1287 H/1871 M, wafat pada hari Ahad, 2 Syaaban 1352 H/19 November 1933 M. Sahabatnya pula ialah Tengku Mahmud Zuhdi bin Abdur Rahman al-Fathani, Syeikh al-Islam Selangor (lahir di Ban Sim Dip, Bangkok, tahun 1293 H/1876 M, wafat di Mekah al-Mukarramah, hari Rabu, 6 Rabiulawal 1376 H/10 Oktober 1956 M), Utsman bin Haji Muhammad bin Haji Abdul Wahhab atau Tok Bacok (lahir tahun 1277 H/1860 M, wafat pada malam Ahad, 15 Zulkaedah 1372 H/27 Julai 1953 M), dan ramai lagi yang belum dibicarakan dalam artikel ini.

Tok Selehor memulai jihad keilmuannya belajar kepada Tuan Guru Haji Abdul Malik, Sungai Pinang Kelantan. Kemudian memondok di Patani selama tujuh tahun, belajar kepada Tuan Guru Haji Abdur Rasyid di Kuala Bekah dan Tuan Guru Haji Abdulah di Tok Jum. Tok Selehor belajar di Mekah selama 18 tahun. Di antara gurunya ialah Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Setelah Syeikh Ahmad al-Fathani wafat, beliau masih tetap belajar kepada ayah saudara Syeikh Wan Ahmad al-Fathani, iaitu Syeikh Wan Daud bin Mustafa al-Fathani (Tok Cik Wan Daud al-Fathani), mendalami ilmu-ilmu alat Arabiyah, ilmu fikah Mazhab Syafie, dan ilmu qiraat yang berbagai-bagai. Tok Selehor mulai membuka pengajian pondok tahun 1340 H/1921 M.

TOK SELEHOR DAN KITAB HIKAM

Salah sebuah kitab ilmu tasawuf yang diajar oleh Tok Selehor ialah Kitab al-Hikam. Sebelum membicarakan keterlibatan Tok Selehor dalam pengajaran Kitab al-Hikam karya Syeikh Ibnu Atha'ullah as-Sakandari yang sangat terkenal itu, saya dulukan cerita tentang Kitab al-Hikam terlebih dulu, bahawa terdapat dua buah Kitab al- Hikam versi bahasa Melayu, yang sebuah dalam bentuk matan dan yang sebuah lagi dalam bentuk syarah. Penerbitan awal kedua-dua versi dalam bahasa Melayu itu ditashih dan diusahakan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani. Selain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Kitab al-Hikam yang dalam bahasa Arab pula terdapat berbagai-bagai syarah. Syeikh Ahmad al-Fathani dipercayai telah mengajar kitab tersebut kepada murid-muridnya, sama ada di rumahnya di Mekah mahu pun di Masjid al-Haram. Menurut Syeikh Ahmad al-Fathani dalam Hadiqah al-Azhar wa ar-Rayahin, istilah `hikam', beliau takrifkan sebagai jamak daripada perkataan `hikmah', yakni `perkataan yang diteguhkan'. Ada pun istilah hikmah/hikmat mengandungi pengertian yang berbagai-bagai, di antaranya ialah: `pandai menyurat/menulis, ilmu yang dapat melahirkan sesuatu yang luar biasa/menyalahi adat kebiasaan, kata-kata nasihat yang mantap, dan lain-lain lagi. Tok Kelaba al-Fathani menyebut bahawa perkataan `hikmah', ditafsir oleh Ibnu Abbas r.a. yang terdapat dalam al-Quran ialah, ``dengan belajar halal dan haram''. Yang lain berpendapat, ``ditinjau dari segi lughah ialah ilmu serta amal''. Pendapat yang lain, ``hikmah itu diambil faedah daripadanya, iaitu yang sebenar pada diri pekerjaan dengan sekira-kira kuasa manusia''. Pendapat yang lain, ``tiap-tiap kalam yang muafakat akan hak, maka iaitu hikmah''.

Sanad

Jika kita jejak sanad pengajian Kitab al-Hikam mulai pengarangnya, iaitu Syeikh Ibnu `Atha'ullah as-Sakandari hingga turun sampai kepada Tok Selehor, ialah Tok Selehor merupakan yang ke-17. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan sanad sebagai berikut:

1. Tok Selehor, Kelantan, belajar kepada (2)
2. Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani, belajar kepada (3)
3. Saiyid Abi Bakri Syatha, belajar kepada (4)
4. Saiyid Ahmad bin Zaini Dahlan, belajar kepada(5)
5. Syeikh Utsman bin Hasan ad-Dimyathi, belajar kepada (6)
6. Syeikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi, beliau telah menulis syarah kitab yang dibicarakan ini. Syeikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi belajar kepada (7)
7. Syeikh asy-Syamsu Muhammad bin Salim al-Hifni, belajar kepada (8)
8. Syeikh `Id an-Namrisi, belajar kepada (9)
9. Syeikh `Abdullah bin Salim al-Bashri, belajar kepada (10)
10. Syeikh Muhammad bin `Ala' al-Babli, belajar kepada (11)
11. Syeikh Abi an-Naja Salim bin Ahmad as-Sanhuri, belajar kepada (12)
12. Saiyid an-Naju Muhammad bin Ahmad al-Ghaithi, belajar kepada (13)
13. Syeikh al-Islam Zakaria al-Anshari, belajar kepada (14)
14. Saiyid al-'Izzu Abdur Rahim bin al-Farrat, belajar kepada (15)
15. Syeikh at-Taju `Abdul Wahhab bin `Ali bin `Abdul Kafi, belajar kepada ayahnya (16)
16. Syeikh at-Taqiy `Ali bin `Abdul Kafi as-Subki, belajar kepada (17)
17. Syeikh al-Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin `Abdul Karim bin Ibnu `Atha'ullah as-Sakandari atau disingkat namanya dengan Ibnu `Atha'ullah as-Sakandari, iaitu pengarang Kitab al-Hikam yang sedang dibicarakan ini.

Ulama yang aktif beramal dengan Thariqat asy-Syaziliyah ini menghasilkan beberapa buah kitab, selain Kitab al-Hikam ialah Tajul `Arus fil Washaya wal Mawa'izh, Lathaiful Minan fi Manaqib al-Mursi wa Abi al-Hasan, dan lain-lain. Syeikh Ibnu Atha'ullah as-Sakandari, ulama besar sufi yang sangat besar pengaruhnya di seluruh dunia Islam, termasuk dunia Melayu, tersebut wafat di Kaherah, tahun 709 H/1309 M.

Ustaz Ismail Awang, dalam majalah Pengasuh menyebut: ``Tok Selehor mempunyai kebolehan dalam berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan, tetapi yang sangat diminatinya ialah bidang tasawuf. Kitab Hikam oleh Ibnu Ataillah merupakan kitab paling suka diajarkan kepada orang ramai, mungkin kerana kitab ini mendorong manusia membaiki diri dan mendampingi diri kepada Allah, serta menjauhi sifat-sifat terkeji seperti sombong, hasad dengki, riak, sum`ah dan sebagainya.'' Oleh sebab Tok Selehor adalah murid Syeikh Ahmad al-Fathani, maka bererti sanad Tok Selehor dan murid-murid beliau dalam pengajian Kitab al-Hikam dan kitab-kitab lain karangan Syeikh Ibnu `Atha'ullah as-Sakandari dapat disambung seperti sanad yang telah disebutkan di atas.

Tasawuf

Kitab pengetahuan tasawuf selain Kitab al-Hikam secara umum juga dipelajari di seluruh dunia Melayu, termasuk dalam pondok yang diasaskan oleh Tok Selehor. Keseluruhan karangan Imam al-Ghazali, dalam hal ini yang paling ditekankan dan dimantapkan di antaranya ialah Minhajul Abidin dan Ihya' Ulumid Din. Sanad yang sampai kepada Imam al-Ghazali mulai nombor 1 sampai nombor 7 (Syeikh asy-Syamsu Muhammad bin Salim al-Hifni) pada sanad Kitab al- Hikam adalah sama, tetapi untuk sampai kepada Imam al-Ghazali adalah belajar kepada (8)

8. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Budairi, belajar kepada (9)
9. Syeikh Mullah Ibrahim al-Kuarni, belajar kepada (10)
10. Syeikh Muhammad Syarif, belajar kepada (11)
11. Syeikh Abi Ishaq at-Tanukhi, belajar kepada (13)
13. At-Taqiy Sulaiman bin Hamzah, belajar kepada (14)
14. Syeikh `Umar bin Karam ad-Dainuri, belajar kepada (15)
15. Syeikh al-Hafiz Abi al-Faraj `Abdul Khaliq bin Ahmad bin Yusuf al-Baghdadi, belajar kepada (16)
16. Al-Imam Hujjah al-Islam Abi Hamid bin Muhammad bin al-Ghazali yang disingkatkan panggilan dengan Imam al-Ghazali saja. Sebagaimana yang tertulis dalam sanad yang tersebut di atas jelaslah bahawa ulama dunia Melayu yang diriwayatkan ini adalah sanadnya bersambung sampai kepada pengarang Minhajul `Abidin dan Ihya' Ulumid Din, iaitu Imam al-Ghazali yang sangat masyhur namanya itu.

BERZANJI DAN BURDAH

Ustaz Ismail Awang menulis, ``Tok Selehor pernah mengadakan Maulid an-Nabi secara besar-besaran dan dialah ulama Kelantan yang mempelopori perayaan itu. Berzanji dibaca dengan penuh perasaan. Perarakan besar-besaran di adakan. Pernah berpuluh-puluh ribu orang datang ke majlis perayaan Maulid Nabi anjurannya. Hal ini pernah dikritik oleh akhbar-akhbar pada zaman itu, tetapi beliau tidak juga berhenti kerana beliau ingin menanam rasa cinta umat kepada Rasulullah s.a.w. yang penuh tenaganya berjuang menyebarkan Islam. Dengan cara itu anak-anak pondok lebih cepat bermesra dengan Rasulullah s.a.w. daripada hanya menyampaikan kisah tanpa diadakan gerak kerja.''

Praktik memperingati Maulid Nabi, membaca Barzanji, dan lain-lain sejenisnya, sama ada dalam dunia Arab sendiri, mahu pun dalam dunia Melayu telah berjalan sejak lama, oleh itu yang dilakukan oleh Tok Selehor seperti yang tercatat di atas adalah tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi bidaah dhalalah seperti yang pernah dilemparkan oleh hanya sekelompok kecil orang. Kitab Berzanji yang disyarah dalam bahasa Arab banyak dilakukan oleh ulama. Ulama yang berasal dari dunia Melayu yang mensyarah kitab Maulid Nabi pernah dilakukan oleh Syeikh Nawawi al-Bantani. Beliau termasuk salah seorang guru kepada Syeikh Ahmad al-Fathani. Yang bererti ada pertalian keilmuan dengan murid-murid Syeikh Ahmad al-Fathani termasuk Tok Kenali, Tok Selehor dan lain-lain.

Syeikh Nawawi al-Bantani telah menulis tentang Maulid Nabi dalam lima judul karyanya, bahkan mengenai Maulid Nabi merupakan karyanya yang terawal. Karya tersebut ialah Targhibul Musytaqin li Bayani Manzhumatis Saiyid Barzanji Zainal `Abidin fi Maulidil Awwalin wal Akhirin, yang diselesaikan pada hari Jumaat, 13 Jumadilakhir 1284 H. Dicetak oleh Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 23 Rejab 1311 H. Semua karya Syeikh Nawawi al-Bantani dengan judul-judul yang lain adalah ditulis kemudian daripada kitab mengenai Maulid Nabi yang tersebut. Syeikh Ahmad al-Fathani juga memulakan penulisannya mengenai Maulid Nabi ketika beliau berusia 15 tahun, ditulis dalam bentuk puisi. Karya Syeikh Ahmad al-Fathani yang pertama itu diberi judul Nazham Nuril Anam, diselesaikan pada hari Rabu, 15 Syaaban 1287 H/10 Oktober 1870 M. Transliterasi lengkap dapat dibaca dalam buku Syeikh Ahmad Al-Fathani Pemikir Agung Melayu dan Islam, jilid 2, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, lihat hlm. 3 - 46.

Kitab Berzanji dapat dikategorikan dalam bidang sastera Arab, demikian juga Burdah Bushiri. Burdah Bushiri pernah diterjemah oleh Tok Kenali, sahabat Tok Selehor, yang diberi judul Risalatud Durril Mantsur, selesai beliau tulis pada bulan Jumadilakhir 1310 H/Disember 1892 M. Kandungannya merupakan terjemahan dan penjelasan fadilat Burdah Bushiri. Dicetak dalam bentuk huruf batu/litografi oleh Syeikh Abdullah Mujallid, Meah, Jumadilakhir 1310 H. Selain itu juga oleh guru kedua-duanya, iaitu Syeikh Wan Ali Kutan yang diberi judul Risalah Majma' al-Qashaid wa al-'Awaid yang selesai ditulis pada bulan Zulkaedah 1320 H/ Februari 1903 M.

Sumber : Bahrusshofa

Monday, February 15, 2010

PENGUMUMAN !!!!

Masjid ku Yang Tersayang , Masjid Jamek Bandar Baru UDA


BACAAN RATIB AL-ATTAS
OLEH SYED HUSSEIN AL-ATTAS
HARI AHAD (21 FEB)
SELEPAS MAGHRIB HINGGA ISYAK
DI DEWAN SOLAT UTAMA
MASJID JAMEK BANDAR BARU UDA
JOHOR

MUSLIMIN DAN MUSLIMAT DIJEMPUT HADIR

Kepada Warga UTM yang tidak mengetahui jalan atau nak pergi beramai-ramai, sila berkumpul di perkarangan Masjid Sultan Ismail, MSI UTM selewat-lewatnya jam 6.40 ptg. Kemudian :


MAJLIS PENGAJIAN KITAB
FATHUL MAJID
KARANGAN
SAYYIDIL ULAMA IL-HIJJAZ
SYAIKH IBNU UMAR NAWAWI AL-BANTENI AL-JAWI AL-MAKKI
"IMAM NAWAWI TSANI (KE-2)"
PENGAJAR : AL-FADHIL AL-USTAZ MUHAMMAD RAZIB
GURU BESAR SEKOLAH AGAMA TEBRAU
DI SURAU KAMPUNG KASTAM
JOHOR BAHRU

Siapa yang tidak mengetahui tempatnya, bolehlah tunggu di perkarangan Masjid Jamek Bandar Baru UDA selepas selesai solat Isyak.

Semoga Allah SWT memenuhi masa muda kita dengan limpahan zikir kepadanya dan diberi kefahaman yang sebenar terhadap agama-Nya yang Suci lagi mulia yang disampaikan oleh Baginda Junjungan besar kita, Kekasih-Nya, Sayyidina nabi Muhammad SAW.

Sabda Nabi SAW sepertimana di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi jamrah Lil Bukhari yang maksudnya:

"Tidak dapat ilmu itu melainkan dengan belajar"

P/S : Sekadar pemberitahuan, Ratib Al-Attas ini diasaskan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ulama Besar Hadramaut, yaman suatu masa dahulu berketurunan Rasulullah SAW.

Tuesday, February 9, 2010

Gerakan Simpati Wahabi???

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Cukup memelikkan zaman sekarang ini, dengan rasa simpati pun menjadi dalil satu2 perkara itu benar dan betul....cukup PELIK !!!!! hanya mendengar satu dua org mahupun kebanyakan terlebih istimewa org di akhir zaman membacking wahabi , terus membuat kesimpulan bahawa Wahabi adalah benar dan tuduhan-tuduhan yang menyesatkan Wahabi adalah menyimpang dan sesat. Maka , kalau demikian, adakah Syaikhul Haram Sayyid Ahmad Zaini Dahlan r.anhu Sesat kerana mengatakan Wahabi adalah sesat di dalam banyak kitab-kitabnya seperti Ad-Durarus Sani'ah yang kemudiannya diterjemahkan oleh Al-habib Zain Al-Habsyi , Tokoh Ma'al Hijrah Johor yg juga guru kepada Ustaz Mahyuddin Md Sarip. Kemudian kitab ini diberi perakuan oleh jabatan Agma Islam Johor. Perlu saudara ketahui bahawa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan r.anhu adalah ulama tertinggi yang mengajar di Masjidil haram , Mekkah Al-Mukarramah. beliau adalah guru kepada Al-Allamah Sayyid Syato bin Abi bakr Ad-Dimyati r.anhu, pengarang kitab terkenal I'anah At-Tholibin dan Al-Alim Al-Allamah Syaikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani r.anhu (guru Tok kenali)....Cubalah mengkaji sedikit wahai Ahlul Ilmi...jangan hanya disumbat dan menerima bulat2 apa yang terbentang depan mata...

Demikian juga Al-Imam Ahmad Sowi Al-Maliki r.anhu di dalam kitabnya Hasyiah Sowi A'la Tafsir Jalalein..jelas Al-Imam Sowi r.anhu mengatakan Wahabi adalah satu Mazhab Syaitan (lagi keras). Begitu juga anak murid utama Tok Kenali, Syaikh Jalaluddin Penanti Al-Kalantani r.anhu yang mensyarahkan satu Hadis riwayat Al-Imam Bukhari r.anhu mengatakan mengkehendaki dari hadis ini adalah dua kaum , iaitu Rafidhi dan Wahhabi yang menyimpang dan sesat.

Demikian juga kata2 Syaikhuna Prof. Dr. Said Muhammad Ramadhan Al-Buti dalam laman web beliau teks khutbah Jumaat yang mengatakan ada 3 ejen penjajah, Qadiani, Bahaiyah, dan Wahabiyah.

Manusia hari nie sungguh malas mencari maklumat-maklumat....ana sendiri habiskan masa hampir 5 tahun mengkaji...tiba-tiba ada sorg dua yang bila sebut nama ulama pun tak kenal mendefend habis-habisan wahabi nie....Sauadara perlu ingat kita di akhir zaman di mana ada disabdakan Nabi SAW bahawa kebenaran adalah samar-samar....yang batil diangkat-angkat...yang benar diturunkan...kalo saudara tidak bermujahadah mencari ilmu yang benar...ketahuilah ilmu yang benar tidak akan terkejar-kejar mencari saudara...

Al-Muhaqqiq Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani r.anhu mengarang kitab Syawahidul haq Li Istighasah Kahiril Anam SAW dengan dipersaksikan 9 para ulama besar termasuk 2 bekas Mufti Mesir dan 7 ulama Kabir Al-Azhar pada masa itu..turut menjelaskan tentang kesesatan Wahabi...apakah tuduhan mereka melulu dan sesat??? bacalah terlebih dahulu.

Dan terakhir, fakir mintak mereka yang baru mendengar ceramah satu dua orang walau Ustaz sekalipun , cuba lah dengarkan pula ceramah-ceramah Ustaz yang lain, seperti Syaikh Fuad Kamaluddin Al-Maliki, apa kata beliau tentang Wahabi, Al-Ustaz Azhar Idrus, apa kata beliau, saudara boleh lihat sendiri dalam laman web beliau tentang soalan wahabi yang dikemukan kepada beliau, lepas tu lihat pula ceramah Syaikh Fouzy , bekas syaikh Wahabi yang sekarang nie merata menjelaskan kekeliruan Wahabi, Lihat juga ceramah Syakhuna Dr. Uthman El-Muhammady, lihat juga ceramah Syaikh Nurudddin Al-Marbu Al-Banjari, lihat juga apa kata Al-Ustaz Abdul Raof , mudir Pondok Tampin, lihat juga ceramah oleh Al-Ustaz Hafiz Al-Bakkaniy, pegawai bahagian akidah jabatan Mufti Pahang, dan banyak lagi......kajilah...jangan seperti lembu yang dicucuk hidung...

Dan juga Ustaz2 fakir sendiri seperti Al-Ustaz Muhammad Radzib, guru besar Sekloah Agama Tebrau, Al-Ustaz Mokhtar, Pensyarah kanan MARSAH, Johor., Al-Ustaz Hanafiah, pegawai Pejabat Mufti Johor dan ramai lagi....termasuk yang ana jumpa Kiyai sesepuh dari Nahdatul Ulama (NU), Kiyai Al-Bar . Cumer kitab-kitab mereka tidak dicetak dan susah hendak dicari di pasaran yang menyaksikan Wahabi sangat banyak duit dan bantuan kewangan yang melimpah sehingga kitab2 mereka yang memenuhi pasaran.

Demikian juga Al-Hafiz Al-Imam Abdullah As-Siddiq r.anhu, guru kepada Al-Syaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah r.anhu (Mufti Mesir), jelas beliau menyesatkan Wahabi. Beliau adalah pelajar genius keluaran Al-Azhar mengambil dua paper dengan keduanya mendapat keputusan Mumtaz (Cemerlang) sehingga diberi pujian oleh wakil Al-Azhar pada masa itu iaitu Syaikh Mahmud Syaltut hafizahUllah.

Demikian juga Al-Musnid Dunya Al-Imam Al-Syaikh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani r.anhu, Muhaddith ulung di zamannya, yang turut menghentam akan Wahabi ini. Dan juga Al-Imam At-Tabbani r.anhu yang mengajar selama 50 tahun di Masjidil Haram, Mekkah pada suatu masa dahulu. terlalu banyak saudara kalau ana nak ungkapkan di sini..

Secara ringkas dan padat, fakir ada ringkasan hujah-hujah Ahli Sunnah wal Jama'ah terhadap Wahhabi yang telah diperakui oleh Jabatan Mufti Pahang, Terengganu dan Johor dan juga Darul fatwa Australia...siapa yang mahu..boleh dapatkan dari fakir sendiri...fakir ingatkan jangan lah kerana kepentingan duniawi, takut tidak diundang ceramah-ceramah, diundang ke seminar-seminar, hilang populariti menjadikan seseorang itu sanggup menyembunyikan kebenaran dan akhirnya orang awam seperti kita tidak lagi mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ustaz Mahyuddin juga ada buku "100 kitab-kitab muktabar yang menentang Wahhabi" keluaran Pejabat Agama Johor kat pejabatnya..tak tahulah kalo dah dibawak balik..sebab ana nak pinjam aritu tak sempat.

Kemudian, pergi juga ke senarai fatwa-fatwa Mufti kerajaan negeri Johor pada pertanyaan siapakah Kaum Muda? ...mangkajilah saudara....lihatlah para alim ulama kita semakin tidak mendapat tempat dalam media-media massa ...yang tak layak digelar Ulama digelar sebagai Ulama...yang tak alim digelar sebagai Alim...jangan kita ditipu mentah-mentah disebabkan malas nak mengkaji.

Maka fakir ingatkan, bahawa negeri Johor yang tercinta ini sejak dari dahulu lagi menentang akan fahaman Wahhabi, jangan ada di sini yang cuba mengembangkannya...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Sunday, February 7, 2010

Iktikad kufur Syiah Rafidhi

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Kali ini, fakir ingin berkongsi dengan saudara sekalian akan kitab Tuhfatur Raghibin fi Bayani haqiqatil imanil Mukminin wa ma yufsiduhu min Riddatil Murtadin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari r.anhu, Alim Besar Mazhab Syafi'e. Pada m/s ke-9 pada 13 baris dari pihak bawah :

(Adapun) Kaum Rafidhi maka iaitu dua belas kaum (setengah) daripada iktikad mereka itu bahawa Sayyidina Ali r.anhu (adalah) ia turun dari langit serta keluar daripadanya awan uluhiyyah lalu masuk kepada rupa manusia (maka) dikerjakannyalah beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanan setelah itu maka naik pula ke langit (maka) iktikad itu itu Kufur seperti iktikad setengah orang Nasrani (dan) setengah mereka itu adalah iktikadnya (bahawa) Sayyidina Ali r.anhu itulah Nabi Allah (dan) Jibril membawa wahyu kepada Muhammad SAW itu tersalah (maka) iktikad yang demikian itu KUFUR kerana firman Allah SWT yang bermaksud "tiada jua Muhammad itu melainkan pesuruh Allah SWT" (dan setengah) mereka itu adalah iktikadnya bahawa Sayyidina Ali Kwh. bersyarikat dengan Muhammad SAW pada Nubuwwah (maka) iktikad itu KUFUR (dan) setengah mereka itu adalah iktikadnya bahawa khalifah itu Sayyidina Ali tiada lainnya (dan)bahawa Abu Bakar dan Umar dan Uthman jadi Kafir mereka itu tatkala menerima jadi khalifah lain daripada Ali (dan) adalah mereka itu menyumpah akan Abu Bakar (dan) Umar (dan) Uthman dan akan sahabat yang lain dilebihkan oleh mereka itu akan segala taulan Sayyidina Ali daripada sahabat Rasulullah SAW .

(dan setengah) mereka itu adalah iktikadnya bahawa ruh apabila keluar ia daripada suatu badan (maka) masuk ia kepada lembaga yang lain (maka) iktikad itu Kufur (dan setengah) mereka itu adalah iktikadnya bahawa Sayyidina Ali Kwh. lagi akan kembali ke dunia dengan hidupnya dahulu daripada hari kiamat serta mengambil segala seterunya adalah tempatnya sekarang ini pada awan (maka) guruh dan kilat adalah suara cemetinya (maka) iktikad yang demikian itu Kufur ( kerana) bersalahan dengan Quran dan Hadis dan Ijmak Ahli Sunnah wal Jama'ah (dan setengah) mereka itu adalah iktikadnya (bahawa) Allah Ta'ala terkadang Zahir ia dengan rupa manusia (maka) dinamai akandia Nabi dan Imam ialah memanggil segala manusia kepada agama yang betul (jikalau) tiada demikian nescaya sesatlah makhluk (dan setengah) mereka itu adalah iktikadnya bahawa Allah Ta'ala masuk kepada sesuatu danbersatu ia dengan dia (maka) iktikad yang demikian itu KAFIR (Syahadan) Adalah kaum Rafidhiah itu sejahat-jahat Ahli Bid'ah seperti Sabda Nabi SAW "Lagi akan jadi pada akhir zaman suatu kaum dinamai akan mereka itu Rafidhi ditinggalkan oleh mreka itu akan Agama Islam maka hendak lah kamu bunuh akan mereka itu dari kerana bahawasanya mereka itu kaum Kafir jua ".

Tamat petikan Kitab.

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Thursday, February 4, 2010

Keutamaan Nabi Kita Muhammad SAW !!!!

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,


Saudara yang dimulikan Allah SWT, sedar atau tidak, kita semakin menghampiri Maulid Nabi SAW. Bagaimanakah dengan hati-hati kita apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW? Apakah terdetik rasa rindu, kasih dan cinta apabila terkenangkan baginda SAW?. Atau Baginda SAW hanyalah sekadar tukang penyampai dan tidak tidak lebih dari itu..Na'uzubillah...

Ketahuilah kiranya Ya Saudaraku, bahawa Wajib atas tiap-tiap Umat Islam mengetahui akan hak-hak yang ada pada Nabi SAW dan mengetahui keutamaan Nabi kita SAW supaya kita dapat menghormati dengan sebenar-benar penghormatan.

Kali ini, biarlah fakir keluarkan kembali kitab Insan Kamil karangan Al-Muhaddith Al-Syaikh Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwy Al-Maliki r.anhu pada halaman ke 284 :

Kalau Nabi Ibrahim AS telah menghancurkan berhala kaum bangsanya, maka Nabi Muhammad SAW telah melempar Arca Hubal yang terbesar, dari atas Ka'abah kemudian memerintahkan untuk menghancurkan tiga ratus enam puluh arca yang lainnya, dan hal itu terjadi sewaktu dibukanya kembali Kota Mekkah sebahagian yang tersebut dalam hadis Shahih.

Kalau Nabi Hud AS telah dibantu oleh Allah dengan angin puyuh terhadap kaumnya, maka kita ditolong oleh Allah SWT dengan angin pula yang megacaubilaukan pasukan musuh seperti yang terjadi waktu perang Khandaq.

Dan kalau Mukjizat nabi Allah Salleh AS , unta betina yang serba guna, maka untapun pernah bersimpuh menghormati Nabi Kita Muhammad SAW dengan ta'zimnya, sebagai yang tersebut dan diriwayat dalam beberapa hadis.

Dan kalau nabi Allah Yusuf AS dianugerahi Allah SWT dengan separuh keindahan dan kebagusan paras rupanya, maka Allah SWT memberikan anugerah itu, seluruhnya kepada Nabi Muhammad SAW.

Dan bila batu yang beku dan keras pernah memancarkan air sebagai mukjizat Nabi Musa AS, maka airpun pernah mengalir dengan derasnya dari celah-celah jari tangan nabi Kita Muhammad SAW. Dan ini lebih ajaib lagi, kerana keluarnya air dari batu tidak terlampau mengagumkan, dibandingkan dengan mengalirnya air dari daging dan darah, air yang mengalir keluar dari batu, adalah merupakan perkara biasa, tapi tidak demikian dengan keluar mengalirnya air dari anggota badan manusia !

Dan kalau salah satu mukjizat Nabi Musa AS ialah tongkat yang ajaib, maka merintihnya dan ratap tangis batang pohon kurma , kerana enggan berpisah dengan Nabi SAW lebih ajaib lagi,seperti diriwayatkan oleh beberapa hadis Shahih.

Dan kalau gunung-gemunung ikut bertasbih memuji Allah SWT bersama-sama dengan Nabi Daud AS, maka batu-batu kerikilpun juga bertasbih dalam tapak tangan Nabi SAW.

Dan kalau angin dimudahkan agar berada di bawah perintah Nabi Sulaiman AS, sehingga baginda dengan mengenderai angin, leluasa, terbang melayang pergi menempuh perjalanan yang paling jauh sekalipun , hanya dalam jangka masa sebulan dua, maka Nabi Muhammad SAW yang pergi ke Baitul Maqdis yang biasanya dikala itu, perjalanan ditempuh dalam waktu dua bulan pulang balik,hanya dilakukan Baginda SAW dalam sekejap mata, dan kemudian dimi'rajkan menempuh jarak sejauh lima puluh ribu tahun, menuju Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari semalaman.

Dan kalau nabi Sulaiman AS dapat memahami perbicaraan burung, maka Nabi kita SAW, mengerti dan memahami perbicaraan dan keluh kesah unta yang mengadukan kepada baginda SAW pemiliknya yang berlaku aniaya kepadanya, bahkan batu dan kayu-kayan pun dimengerti dan difahami oleh Baginda SAW, ketika mengucapkan salam kepadanya.

Dan kalau makhluk jin dikerahkan, agar dimanfaatkan oleh nabi Sulaiman AS, maka sekolompok Jin telah datang, kemudian beriman kepada nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah SWT kepada kita di dalam Al-Quran. Dan Nabi Sulaiman AS yang menghukum dan membelenggu makhluk-makhluk jin yang diperintahnya, kerana menentang atau melanggar dan bersalah . maka satu jin Ifrit , setelah lolos dan terlepas dari tangan Nabi SAW, berhasil ditangkapnya kembali, ditawan kemudian dilepaskan dan berkata baginda SAW "kalau sekiranya Nabi Sulaiman AS tidak berucap "Ya Tuhanku, ampunkanlah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesuadahku"(Shaad:35) tentu aku ikat pada sebuah tiang dalam masjid ini, dan biarlah ia menjadi permainan anak-anak kecil, demikianlah tersebut dalam hadis shahih.

Dan kalau Nabi Isa AS memberitahukan tentang apa-apa yang bakal terjadi dan yang ghaib, dalam rangka mukjizat baginda , maka yang sama telah terjadi dengan Nabi Muhammad SAW yang memberitahukan tentang perkara-perkara ghaib yang terjadi, baik dalam jangka waktu yang pendek , maupun yang bakal terjadi dalam waktu yang panjang, demikian juga banyak disebutkan dalam berbagai hadis shahih, dan kitab-kitab sejarah yang muktamad.

Tamat.

Umat Islam hari ini perlu menghargai nikmat menjadi Umat Nabi Muhammad SAW, apabila merenung kembali sedalam-dalamnya, pasti kita akan mengetahui bahawa kemuliaan, ketinggian dan apa sahaja dari kebaikan yang ada pada kita semuanya adalah sebab dari hubungan kita dengan Junjunagn besar ,Kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Maka, wajiblah syukur atas kami kepada Allah SWT di atas kurniaan yang Maha Agung ini , iaitu Nabi Muhammad SAW.


Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Tuesday, February 2, 2010

Dewasakan Tauhidmu !!!!

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Mari kita lihat mutiara-mutiara kata didalam Kitab Yang Mahsyur lagi banyak manfaatnya kepada mereka yang rindukan kepada Khaliq-Nya , Allah Azza wa Jalla SWT Robbul Izzah Iaitu Kitab Syarah Al-Hikam oleh Al-Arief Billah Al-Imam Al-Ajal Al-Allamah Al-Fahhamah Al-Syaikh Ibnu Atha'illah r.anhu .


Apabila engkau ketika diberi merasa gembira kerana pemberian, dan jika ditolak merasa sedih kerana penolakan, maka ketahuilah yang demikian itu sebagai tanda masih adanya sifat-sifat keanak-anakan padamu, dan belum bersungguh-sungguh dalam sifat kehambaanmu kepada Allah.

Selama engkau masih selalu berubah-ubah susana hatimu ketika menerima nikmat atau ujian bala, maka nta bahawa masih dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan belum bersungguh-sungguh dalam kedudukan kehambaan kepada Allah, dan pengertian terhadap hikmat rahmat Allah terhadap sekalian makhluknya.


Jika terlanjur (terjadi) perbuatan dosa, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hatimu untuk mendapatkan istiqamah kepada Tuhan-mu, sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa terakhir yang telah ditakdirkan bagimu.


Perbuatan dosa itu tidak menyalahi istiqamah dalam kelumbaan, asalkan jangan terus menerus dan merupakan kegembiraan dalam melakukannya, tetapi bila semata-mata kerana terlanjur, dengan tidak ada sifat gembira dalam melakukan perbuatan itu, bahkan segera bertaubat daripadaNya. Sebab manusia tidak akan mungkin dapat mengelakkan diri dari takdir yang telah tertulis baginya. Kerana itu terjadinya perbuatan dosa jangan sesekali menyebabkan putus asa dari tetapnya istiqamah dalam kehambaan kepada Allah SWT.


Apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan bila engkau dibukakanbagimu pintu ketakutan, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah.


Jika engkau selalu memperhatikan kebesaran dan padanya nikmat rahmat Allah kepadamu, pasti engkau akan selalu optimis dan berharap baik atau bersangka baik, sebaliknya jika engkau selalu memperhatikan kecurangan dan kekuranganmu terhadap Allah, maka pasti timbul daripadamu rasa takut kepada Allah. Dan kedua, perasaan ini iaitu takut dan berharap kepada Allah, memang sifat-sifat yang harus ada pada tiap mukmin.


Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

Monday, February 1, 2010

Suka Duka itu Rahmat AllahAllah melapangkan bagimu,

supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan ,

dan Allah menyempitkan bagimu

supaya engkau tidak hanyut dalam kelapangan,

dan Allah melepaskan engkau dari keduanya,

supaya engkau tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah.