Renungan

Saturday, January 22, 2011

Kasih Sayang dan Rahmat Allah SWT - merenungi kisah surat menyurat antara Wahsyi dan Junjungan Rasulullah SAW !!!!

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,


Kali ini faqir ingin berkongsi dengan saudara/i tercinta akan beberapa manfaat yang faqir dapati dari Kitab Tanbihul Ghafilin (peringatan buat mereka yang lalai) karangan Al-Muhaddith Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi Radiyallahu'anhu pada bab Taubat. Semoga ada manfaat buat faqir dan saudara/i sekalian. Sungguh, Kasih Sayang dan Rahmat Allah SWT terlalu hebat dan tidak mempu terungkap dengan perkataan.Ya Allah, aku harapkan ampunan-Mu.


Al-Imam Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Sayyidina Ibn Abbas Radiyallahu'anhuma berkata : bahawasanya Wahsyi yang membunuh Sayyidina Hamzah Radiyallahu'anhu, paman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, menulis surat kepada Baginda Shallahu 'Alahi wa Sallam dari Mekkah : Sesungguhnya saya ingin masuk Islam, tetapi terhalang oleh satu ayat : yaitu Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :


Dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina, dan barangsiapa yang berbuat yang demikian itu , maka ia menanggung dosa. (Al-Furqan : 68)


Maka turunlah ayat kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam :


Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka Allah akan menggantikan dosa-dosa mereka dengan hasanat. (Al-Furqan : 70)


Maka Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengirim ayat ini kepada Wahsyi. lalu dijawab oleh Wahsyi : Bahawa di dalam ayat ini ada syarat iaitu harus beramal soleh, sedang saya belum tahu apakah dapat melakukan amal soleh atau tidak.


Maka turunlah ayat :


Sesungguhnya Allah tidak mengampuni pada siapa yang mempersekutukan-Nya, dan mengampuni semua dosa selain dari yang demikian itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (An-Nisa' :48)


Ayat ini dikirm kepada Wahsyi . Jawab Wahsyi : Di dalam ayat ini juga ada syarat, dan saya tidak mengetahui apakah Allah hendak mengampuni saya atau tidak.


Maka turunlah ayat :


Katakanlah : Hai hamba-Ku yang telah mensia-siakan atas diri mereka, janganlah kamu berputus harap dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang. (Az-Zumar : 53)


Maka dikirim oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada Wahsyi. Kerana Wahsyi berasa bahawa dalam ayat ini tidak ada syarat, maka dia pergi ke Madinah untuk memeluk Islam.


Tamat petikan.


Allahu Allah, Alangkah besarnya Kasih Sayang Allah SWT kepada hamba-Nya, bagaimana pula pada hari ini, semakin besar pula kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-Nya terhadap Allah SWT. Kita bermohon kepada Allah SWT supaya mengasihani kita. Al-Imam Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Sayyidina Umar Radiyallahu'anhu berkata : aku melihat Nabi shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang menangis, lantas aku bertanya, "mengapakah engkau menangis ya Rasulallah ?". Baginda menjawab : Aku didatangi oleh Malaikat Jibril AS, dan dia berkata :


"Sesungguhnya Allah malu akan menyeksa seorang yang telah beruban di dalam Islam, maka bagaimana orang yang beruban tidak malu berbuat maksiat terhadap Allah ta'ala ."


Allahu Allah, belum sampaikah masanya lagi bagi orang mukmin yang mencampur adukkan ketaatan dan kemaksiatan untuk merenungi kasih sayang dan rahmat Allah SWT padanya ? Ya Rahman, Ya Rahim, sembuhkan hati - hati kami, perbaiki amal kami supaya sentiasa dalam ketaatan terhadap perintah-Mu. Matikan kami dalam iman yang sejahtera. Akhirkan kalam kami di dunia kelak dengan kalimah Tauhid yang Agung , La ila haillallah. Sampaikan salam kami kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alahi wa Sallam. Sungguh, tiada musibah yang lebih besar melanda umat ini dari kewafatanmu, wahai kekasih Allah. Semoga Allah SWT mengumpulkan kami bersama-sama mu, wahai penghulu makhluk dua alam, di hari yang dijanjikan kelak, Amin Ya Rabbal 'Alamin.


Wallahu Yahdi ila sawaissabil...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW. (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tiada Daya Upaya melainkan Allah SWT.,

Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah SWT Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir indallah,

Salim Azham (MSA)

1 comment: