Renungan

Monday, August 16, 2010

Titisan Hujan Yang Jernih Pada Memindahkan Permata Yang Berharga , Faedah dari Kitab Tijanud Darari Ala Risalatil Bajuri

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, TiadaIa berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajatkepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atasjunjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkanbaginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin)Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerahkeringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yangmengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...YaAllah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Agak lama juga fakir yang singkat ilmu ini tidak menulis sesuatu di ruang maya pada Bulan Ramadhan Al-Mubarak. Semuanya ini adalah kekurangan diri fakir juga di mana tidak sepatutnya di Bulan Ramadhan Al-Mubarak ini, dilkurangkan perkara-perkara kebaikan, termasuklah di antara kebaikan itu adalah berkongsi-kongsi dan saling ingat-memperingati antara kita sesama Muslim yang bersaudara. Maka, fakir ingin berkongsi dengan saudara yang dikasihi akan Kitab Tijanud Darari 'Ala Risalah Al-Alim Al-Allamah Al-Bahrul Fahhamah Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri atau Bajuri r.anhu. Matannya dalam kurungan dikarang oleh Imam Bajuri r.anhu dan syarahnya dikarang oleh Insan yang digelar Oleh Allamah Syaikh Wan Ahmad Al-Fathani r.anhu sebagai Imam Nawawi Tsani (ke- 2), iaitu Al-Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Banteni Al-Makki r.anhu. Pada m/s 8 Cetakan Pustaka Mampir Indonesia:

(Dan wajib pada Hak Allah Ta'ala bersifat Mukholafa lil Hawaditsi) Adapun pengertian berbeda dengan semua makhluk adalah suatu ungkapan tentang PENIADAAN JIRIM, PENSIFATAN, PENYELURUHAN, PEMBAHAGIAAN dan semua keniscayaannya, dari Zat Allah SWT.

Adapun keniscayaan jirim adalah mengambil tempat, keniscayaan pensifatan adalah bersiri pada benda lain, keniscayaan penyeluruhan adalah besar, keniscayaan pembahagi-bagian adalah kecil, dan lain sebagainya.

(Adapun maksudnya) yakni maksud Allah SWT berlainan dengan hal-hal tersebut (bahawasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan semua makhluk).

Kerana itu apabila syaithan melontarkan godaan di dalam pikiranmu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala kalau memang bukan jirim, bukan pula bersifat manusia dan tidak pula meyeluruh dan tidak juga terbahagi, lalu apakah hakikat tuhan itu sebenarnya?

Maka katakanlah untuk menolak hal itu :

"Tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah itu sendiri, tidak ada menyerupai Allah sesuatupun. Ia adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Allah Ta'ala bukan jisim yang dapat tergambarkan dan juga bukan jauhar yang dapat dihitung dan diukur.

(Kerana itu Allah SWT tidak mempunyai tangan, mata, telinga dan juga tidak punya yang lain dari sifat-sifat makhluk)

Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyerupai bentuk-bentuk tubuh, tidak di dalam ukurannya, tidak dapat terbagi-bagi dan tidak dapat ditempati oleh unsur-unsur lain.

Allah tidak bersifat manusia, dan tidak dapat ditempati oleh sifat-sifat manusia, bahkan Allah tidak menyerupai makhluk-makhluk yang ada dan juga tidak diserupai oleh mereka.

Allah tidak dibatasi oleh ukuran-ukuran, tidak diliputi oleh sudut-sudut tempat, tidak dilingkungi oleh arah-arah atau juga tidak dikelilingi oleh bumi dan langit.

Maha Tinggi Derajat-Nya di atas segala sesuatu. Meskipun demikian, Dia lebih dekat kepada Hamba-Nya dari urat-urat nadi mereka sendiri. Dan Dia Maha Menyaksikan segala sesuatu. Kedekatan-Nya tidak sama seperti kedekatan anggota tubuh.

Maha Luhur Allah SWT dari anggapan bahawa Dia terlingkupi oleh tempat, sebagaimana ke-Maha sucian Dia dari anggapan bahawa Dia dibatasi oleh zaman. Dia telah ada sebelum zaman dan tempat diciptakan. Dan Dia sekarang sebagaimana adanya dahulu.

tamat petikan Kitab...(^_^)

Wallahu Yahdi ila sawaissabil...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita SayyidinaNabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempatyang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabatdan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allahs.w.t.,

Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. MahaMengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment