Renungan

Wednesday, October 27, 2010

Hubungan Nasab Di antara Junjungan Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin !!!!

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

kali ini faqir ingin berkongsi dengan saudara/i tercinta akan kaitan serta hubungan nasab dan keturunan Junjungan Mulia, Penghulu Makhluk Dua Alam, Sayyidina Nabi Muhammad SAW, dengan Kempat-empat Khulafa Ar-Rasyidin Radiyallhu'anhum, mereka itulah pembesar-besar sahabat, petunjuk bagi ini umat, Sebagaimana yang disabdakan Oleh Rasulullah SAW :

"Hendaklah engkau berpegang denganku dan sunnah Khalifah-khalifah Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk selepasku, gigitlah (pertahankannya dengan kuat) ia dengan gerahammu." (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi. Kata Imam Tirmizi "ianya hadis Hasan")

Maka, saudaraku, ketahuilah bahawa di dalam Kitab Tijanud Darari 'Ala Risalatil Bajuri bagi Sayyidil Ulama Il-Hijjaz, Syaikh Nawawi Al-Banteni At-Tanari Al-Makki Radiyallahu'anhu ada menyebut : "Bahawa wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan Nasab Junjungan kita Nabi Muhammad SAW." Maka atas tuntutan ini, faqir terpanggil untuk menyebutkan Nasab Kekasih kita, Nabi Muhammad SAW sehingga kepada Adnan. Dan tiada dituntut untuk mengetahui nasab Baginda SAW selepas Adnan yang bersambung sehingga Nabi Adam, malah dimakrukhkan oleh Al-Imam Malik bin Anas Radiyallahu'anhu. Ini kerana riwayat-riwayat yang datang menjelaskan nasab Baginda SAW selepas Adnan saling bercanggah dan menjauh antara satu sama lain.

Maka ketahuilah, bahawa Junjungan kita,Penutup Sekalian Nabi dan Rasul, Penghulu Makhluk Dua Alam, Kekasih kita, Imam Ikutan Manusia, Rahmat bagi Sekalian Alam, Al-Imam Sayyidina Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthollib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murroh bin Ka'ab bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyasa' bin Mudhor bin Nidzar bin Ma'ad bin Adnaan.

Adalah Adnaan hidup sezaman dengan Nabi Allah Musa Alaihissalam. (Tijanud Darari)

Adapun Nasab Khalifah Ar-Rasyidin, tiadalah diwajibkan atas ini umat, akan tetapi atas dasar kecintaan dan rasa terhutangnya budi kita akan kegigihan mereka dan jerih payah mereka dalam mengembangkan , mempertahankan Islam tercinta, maka hadir pada hati-hati orang yang mencintai mereka untuk mengetahui sirah kehidupan mereka, perwatakan mereka dan juga nasab dan keturunan mereka. Dan, Subhanallah....Keempat-empat mereka bersambung Nasab dengan Nasab Junjungan Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama, Sayyidina wa Qudwatuna , Hafizul Islam wa Umdatul Anam, Abu Bakr As-Siddiq Radiyallahu'anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Othman bin Amir bin Amr' bin Ka'ab bin Sa'd bin Taim bin Murroh bin Ka'ab bin Luay bin Gholib bin.....Adnaan. Bertemu dengan Nasab Baginda SAW pada Murroh bin Ka'ab.

Dan juga, Amirul Mukminin , Al-Imam Al-Qudwah Hujjah Al-Islam Sayyidina Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Ab' Uzza bin Riah bin Abdullah bin Qart bin Ruzah bin 'Adiy bin Ka'ab bin Luay bin Gholib bin.....Adnaan. Bertemu dengan Nasab Baginda SAW pada Ka'ab bin Luay bin Gholib.

Dan juga Imamuna, Pemilik 2 cahaya, yang sangat pemurah lagi banyak menafkahkan hartanya di Jalan Allah SWT, Sayyidina Uthman bin Affan bin Abu Al-'As bin Umayyah bin as-Samit bin Abdullah Syam bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab....Adnaan. Bertemu dengan Nasab Rasulullah SAW pada Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab.

Dan yang terakhir , Al-Imam, Al-Arif Billah,Ahlu Bait, Penghulu kepada Sekalian Sufi, Pahlawan yang Gagah Berani, Lautan Ilmu, Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah ibn Abi Thalib ibn Abdul Muthollib ibn Hasyim....Adnaan. Sepupu Junjungan Rasulullah SAW.

Demikianlah saudara/i ku, Para Ulamak Radiyallahu'anhum ada menjelaskan biografi setiap orang dari kalangan Nenek Moyang Nabi Muhammad SAW, maka barangsiapa yang berkehendak akan dia, hendaklah dia merujuk kepada Kitab-Kitab yang berkaitan.

Demikianlah Saudara/i ku, semoga sentiasa sukses dalam cita-citamu..Amin

Wallahu Yahdi ila sawaissabil...

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW. (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tiada Daya Upaya melainkan Allah SWT.,

Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah SWT Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir indallah,

Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment