Renungan

Tuesday, April 20, 2010

Apakah Meminta Perkara yang Tidak mampu dilakukan seseorang kecuali Allah adalah perbuatan Syirik???

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,


Maka fakir persembahkan kitab Mafahim Yajibu An-Tusohhah (Kefahaman yang Wajib diperbetulkan) bagi Al-Muhaddith Syaikh Prof. Dr. Sayyid Muhammad ibn 'Alawi Ibn Abbas Al-Maliki r.anhu . Kitab ini dipersaksikan lebih 40 Ulamak terkemuka dunia, maka hanya mereka yang buta mata hatinya masih mahu melawan tanpa hujah yang nyata. Pada m/s 556:

Di antara dakwaan bathil yang dipegang oleh orang-orang yang suka mengkafirkan orang yang bertawassul atau meminta dengan Nabi SAW ialah :

"Ramai manusia sering meminta kepada para nabi dan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, perkara yang mereka tidak berkuasa laksanakan kecuali Allah. Meminta seperti yang demikian itu adalah perbuatan syirik"

Sebagai jawapannya : Dakwaan seperti ini hanya merupakan salah faham umat Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sebenarnya, orang-orang yang meminta daripada mereka hanya menjadikan mereka sebagai sebab, wasilah atau perantara bagi mendapatkan apa yang mereka pinta daripada Allah SWT. Mereka berharap Allah SWT menunaikan permintaan mereka disebabkan syafa'at, doa dan permohonan mereka kepada Allah SWT sebagaimana terkabulnya permohonan orang buta dan orang-orang lain yang datang kepada Nabi Muhammad SAW memohon, meminta tolong dan bertawassul dengannya kepada Allah SWT. Ternyata, Nabi SAW telah dapat memenuhi permohonan mereka dan merealisasikan keinginan mereka dengan izin Allah SWT. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan walau kepada seorang pun daripada mereka, bahawa kamu telah menyengutukan Allah SWT.

Baginda SAW juga dapat memenuhi setiap permohonan mereka dalam perkara-perkara luar biasa yang mencarik adat seperti dapat menyembuhkan penyakit yang kronik tanpa menggunakan sebarang ubat. Baginda SAW juga pernah diminta supaya diturunkan hujan , dan selepas itu hujan turun ketika mereka memerlukan tanpa ada awan. Bahkan, Nabi SAW juga dapat mengembalikan mata seorang sahabat yang telah terkeluar daripada kelopak matanya, memancarkan air daripada jari-jemarinya, memperbanyakkan makanan yang sedikit, dan perkara-perkara luar biasa lain yang berada di luar kemampuan seorang manusia, menurut kebiasaannya. Nabi SAW mengabulkannya permohonan mereka, dan tidak pernah berkata kepada mereka " Sesungguhnya kamu sekalian telah menyengutukan Allah SWT, maka perbaharuilah keislaman kamu kerana kamu telah meminta daripadaku, apa yang tidak dapat aku lakuakan kecuali Allah SWT"

Apakah mereka lebih mengetahui tauhid dan perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang dari Tauhid, daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya r.anhum ? Sikap mereka ini tidak dapat difahami oleh orang jahil, apatah lagi orang alim.

Pada m/s 560:

Maka, untuk membuka tabir kesamaran ini, (jika kesamaran itu memang ada) ialah apa yang sebenarnya diminta oleh sebahagian kaum Muslimin daripada mereka ialah menjadikannya sebagai perantaraan kepada Allah SWT bagi mendapatkan keinginan dan hajatnya. Yang demikian itu, termasuk daripada perkara-perkara yang diberi kuasa dan milik oleh Allah kepada mereka. Maka orang yang mengatakan , "Wahai Nabi Allah ! Sembuhkanlah aku, atau tolong lunaskan hutangku" , sebenarnya bermaksud , "Bantulah aku dalam mengubati penyakit, berdoalah untukku agar dapat dilunaskan hutangku, hadapkanlah kepada Allah permasalahanku ini." Jadi, mereka yang memohon bantuan kepada orang-orang soleh dan para Nabi AS itu hanya memohon apa-apa yang dikuasakan dan dimilikkan oleh Allah kepada mereka untuk melakukannya, seperti mendoakan mereka dan menjadi perantaraan mereka untuk mendapatkan pertolongan dari Allah.

Inilah yang kami yakini dan percayai terhadap orang-orang yang mengucapkan perkataan sedemikian dan atas keyakinan ini, kami mentaati Allah. Jadi, penisbahan atau penyandaran yang terdapat di dalam perkataan mereka itu sebenarnya merupakan majaz Aqli yang tidak membahayakan Tauhid orang yang mengucapkannya, seperti Firman Allah Ta'ala :

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada yang ditumbuhkan oleh bumi.." (Yaasin :36)

Begitu juga yang disabdakan junjungan Rasulullah SAW :

"Sesungguhnya apa yang tumbuh pada musim bunga daripada pelbagai tumbuh-tumbuhan boleh membawa kematian atau kembung kepada haiwan"

Terdapat banyak ungkapan yang mengandungi majaz Aqli baik di dalam Al-Quran , Hadith Nabi SAW, atau pun perkataan manusia yang khas dan awam. Ia tidak membahayakan kerana perkataan tersebut keluar daripada orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, yang menjadi qarinah bagi apa yang mereka maksudkan. Tidak terdapat di dalam perkataan tersebut perkara-perkara yang menunjukkan sikap kurang baik atau tidak beradab. Kami telah menjelaskan secara terperinci mengenai hakikat permasalahan ini di dalam perbahasan khusus mengenainya di dalam kitab ini...

Tamat....

Wallahu Yahdi ila sawaissabil

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini. Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment