Renungan

Friday, November 20, 2009

Puaskan dirimu dengan Pandangan Allah kepadamu

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Fakir ingin berkongsi dengan saudara yang dimuliakan berkenaan kitab Al-Hikam karangan Al-Allamah Al-Arief Billah Al-Imam Al-Syaikh Ibnu Athoi'llah As-Sakandari r.anhu. Fakir menganjurkan kepada semua Umat Islam supaya memiliki kitab ini. Sesungguhnya kitab ini sarat dengan nasihat Iman yang sungguh terkesan di dalam hati. mari kita sama-sama renungkan nasihat Al-Syaikh r.anhu pada m/s 197:

"Hilangkan pandangan makhluk kepadamu kerana puas dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian makhluk kepadamu, kerana melihat Allah menghadap kepadamu"

Al-Ariff Billah Sahl bin Abdullah At-Tustary r.anhu berkata kepada kawan-kawannya: Seorang tidak dapat mencapai hakikat kewalian sehingga menghilangkan pandangan orang dari fikirannya, sehingga tidak melihat apa-apa di dunia hanya ia dengan Tuhan yang menjadikannya, sebab tidak ada seorangpun yang dapat menguntungkan atau merugikan. Atau menghilangkan perasaan diri (hawa nafsunya) sehingga tidak menghiraukan orang, dan tidak segan atau takut kepada mereka, apa saja yang akan terjadi.

Mengharap kepuasan dari semua manusia itu suatu tujuan yang tidak mungkintercapai, dan sebodoh-bodoh manusia siapa yang berusaha untuk mendapatkan apa yang tidak mungkin tercapai.

Luqman Al-hakim ketika memberi nasihat kepada puteranya : diajak masuk ke pasar dengan berkenderaan himar , dia yang berkenderaan dan anaknya yang menuntun. orang mencela : Orang tua kejam, dia berkenderaan dan anaknya disuruh berjalan. kemudian dia(Luqman Al-Hakim) suruh anaknya naik , tiba-tiba orang mencela: Dua orang naik satu himar. lalu turun luqman Al-hakim , dan anaknya tetap di atas , tiba-tiba ada orang mencela : Anak kurang ajar, bapak dijadikan buruh menuntun. kemudian turun keduanya menuntun himar, tiba-tiba orang mencela : Bodoh benar, himar tidak dinaiki hanya dituntun semata-mata. tujuan Luqman Al-Hakim untuk menunjukkan kepada puteranya bahawa orang yang beramal atau mengambil-ambil hati orang tidak selamat dari celaan mereka.

Kerana itu seorang yang sempurna akal fikiran di dalam beramal hanya menuju kepada hak, benar dan diredhai Allah, hanya itu sahaj yang dikerjakan.

Al-Syaikh Muhammad bin Aslam r.anhu berkata: Ada kepentingan apakah saya pada manusia padahal sejak saya dalam punggung ayah seorang diri, lalu di dalam perut ibu juga seorang diri dan keluar di dunia juga seorang diri, (yakni tidak melalui bantuan manusia) hingga mati dan masuk ke kubur juga seorang diri, dan menghadapi persoalan alam kubur kemudian menghadap kepada Allah dan masuk syurga atau neraka juga seorang diri, maka apakah keperluan saya dengan manusia?

Al-Arif Billah Al-Harits Al-muhasiby r.anhu ketika ditanya tentang tanda orang yang sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah. Jawabnya: Seorang yang benar-benar ikhlas tidak hirau dinilai apa saja oleh sesama manusia, asalkan ia sudah benar hubungannya dengan Allah dan tidak ada orang mengetahui walau sekecil debu dari amal kebaikannya, dan tidak takut jika ada orang mengetahui amal perbuatannya yang tidak baik.

Sebab jika ia merasa enggan untuk diketahui orang kebusukannya, beerti ia ingin dipuji atau besar dalam pandangan orang, dan itu tidak termasuk kelakuan atau akhlak orang yang benar-benar ikhlas.

Tamat petikan kitab....Secara peribadi, bagi fakir, kitab-kitab tasawwuf adalah buku motivasi bagi fakir, dan secara peribadinya fakir kurang berminat membaca buku motivasi sekarang ...ntahlah kenapa, sebab bila baca kitab seperti Al-Hikam Bagi Syaikh Ibnu Atho'Illah r.anhu , Mnhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali r.anhu, dan Al-Fath Ar-Rabbani bagi Sultanul Auliya' Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani r.anhu, terasa cukup bermotivasi kerana mereka sentisa dalam mana-mana perbahasan yang dibawa, menghubungkaitkan tauhid dan akidah serta kehambaan seorang manusia kepada Khaliqnya iaitu Allah Azza Wa Jalla SWT. Adapun ini pada pandangan fakir, dan fakir mengesyorkan saudara-saudara yang dimuliakan turut cube membaca kitab-kitab ini yang berunsur nasihat-nasihat yang diberikan oleh mereka yang disepakati akan Umat Islam semasa dan selepas sampailah sekarang ini sebagai Imam Panutan Umat, Keimaman dan Keilmuan serta Kearifan mereka terhadap Agama Allah tidak dipertikaikan lagi.


Akhir kata, semoga Allah s.w.t. sentiasa meletakkan kita di dalam majlis ilmu, cintakan ilmu, cintakan orang yang menyampaikan ilmu, cintakan orang yang belajar ilmu, cintakan orang yang mencintai orang yang cintakan ilmu, dan cintakan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu yang membawa keredhaan-Nya....Amin

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment