Renungan

Sunday, November 1, 2009

Perbuatan-Perbuatan Hamba yang diciptakan Allah s.w.t.

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Faqir mengajak saudara kali ini untuk bersama kita melihat kitab Thurath Akidah, merupakan kitab Muktabarah , Silibus Usuluddin Al-Azhar Al-Syarieff, Kitab Tuhfatul Murid Hasyiah 'Ala Matni Jauharatit Tauhid bagi Syaikhul Azhar ke-19 , Al-Allamah Hadrat Al-Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri r.anhu , satu kitab syarah bagi nazham/syair Al-Imam Al-Hujjah Ibrahim Al-Laqqani r.anhu.

Telah berkata Al-Imam Ibrahim Al-Laqqani r.anhu:

"Maka Allahlah yang menciptakan hamba-Nya dan apa-apa yang dia perbuat serta memberikan taufiq kepada siapapun yang Dia kehendaki untuk sampai (kepada redhaNya)"

Maka telah menyimpulkan oleh Syaikhul Azhar Al-Imam Al-Bajuri r.anhu :

Bahawa sesudah para ulama r.anhum sepakat mengenai penciptaan Allah sekalian hamba dan sekalian perbuatan-perbuatan mereka yang idhthirariah, mereka berbeza pendapat di dalam hal perbuatan yang ikhtiariah. Maka kita (Ahlus Sunnah) berkata: "Sesungguhnya Allah yang menciptakannya pula". Dan Muktazilah berkata : "Sesungguhnya hamba itulah yang menciptakannya dengan qudrat yang diciptakan Allah padanya."

Sesuai dengan iktikad Ahlus Sunnah bahawa semua perbuatan hamba yang ikhtiari atau yang idhthirariah, yang baik atau yang buruk adalah diciptakan oleh Allah, maka boleh saja terlintas di hati orang-orang yang masih lemah iman dan pengetahuannya bahawa di antara hujjah hamba nanti adalah dia berkata kepada Allah s.w.t. : "Kenapa Engkau mengazabku sedangkan semuanya adalah perbuatanMu?"

Dan hujjah ini tertolak kerana tidak ada satu pun soalpun yang boleh tertuju kepada Allah s.w.t. sesuai dengan firmanNya:

"Tidaklah Allah ditanya perihal apa yang Dia kerjakan"

Dan bagaimana mungkin ada bagi hamba itu hujjah sedangkan bagi Allah hujjah yang balighah yakni hujjah yang mantap dan kuat. Maka tidaklah ada yang boleh melapangkan dada kita kecuali penyerahan yang semata-mata kepada Allah s.w.t..

Dan mengenai perbuatan yang mana baik dan buruknya adalah diciptakan oleh Allah s.w.t. maka adab kita sebagai hamba adalah tidak menghubungkan kepada Allah s.w.t. kecuali perbuatan yang baik. Maka dihubungkanlah yang baik kepada Allah s.w.t. dan yang jelek kepada diri sendiri dengan jalan kasab (usaha) meski[un dihubungkan juga kepada Allah s.w.t. dengan jalan ijad (penciptaan). Allah s.w.t. berfirman:

"Apa saja yang menimpamu berupa kebaikan maka itu adalah dari Allah, dan apa saja yang menimpa berupa kejelekan maka itu adalah dari dirimu sendiri"

Yakni dirimu sendiri dengan jalan kasab sebagaimana ditafsirkan oleh firman Allah s.w.t.:

"Dan apa saja yang menimpamu berupa musibah maka itu adalah lantaran apa yang telah dikasab yakni diusahakan oleh tangan-tanganmu sendiri"

Adapun firman Allah s.w.t.: "Katakanlah bahawa semuanya itu adalah dari Allah"
Maka kembali kepada hakikat yang sebenarnya. Cubalah perhatikan kepada adabnya Nabi Khidir A.S. di mana beliau berkata sebagaimana tersebut dalam Surah Al-Kahfi:
"Maka Tuhanmu berkehendak agar keduanya menginjak usia dewasa" dan beliau berkata "Maka aku berkehendak untuk merosakkannya".

Pada dua perkataan Nabi Khidir a.s. itu dapat difahami bahawa perbuatan yang baik dihubungkan kepada Allah dan perbuatan yang jelek (yakni merosakkan) dihubungkan kepada dirinya sendiri.

Dan cubalah renungkan perkataan Nabi Ibrahim Al-Khalil a.s. :

"Dialah Allah yang menciptakan aku lantas Dia memberi petunjuk padaku dan Dialah yang memberi makan dan minum padaku dan jika aku sakit maka Dialah yang menyembuhkanku"

Di sini Nabi Ibrahim a.s. tidak mengatakan "Dan jika Allah memberi sakit kepadaku" melainkan beliau menghubungkan sakit itu kepada diri beliau sendiri kerana yang demikian itulah adab yang baik kepada Allah s.w.t.

Selawat dan Salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan ...Amin) beserta Ahlulbayt dan Para sahabat baginda yang sangat cinta akan mereka itu kepada Umat ini...

Dan segala puji hanya bagi Allah s.w.t. , Tuhan Empunya Sekalian Alam, Lagi Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Dan kepada-Nya jua kita dikembalikan. tiada Daya Upaya meliankan Allah s.w.t.,

Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..Jazakallah Khairan Kathira (^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment