Renungan

Wednesday, November 25, 2009

Sekadar Perbincangan

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Sejak ada blog ni, rasa nak sampaikan sumer yang fakir ada walaupun sikit dan taklah hebat mana ilmu di dada, tapi apabila ilmu yang dimiliki dikongsikan, kita lah yang lebih memahami dan lebih ingat kerana bak kata Hukama, "Orang yang mengajar adalah belajar 2 kali"

Walaupun fakir bukanlah berniat nak mengajar, tapi menyampaikan ilmu yang ada ini bukanlah hasil rekaan sendiri , malah ianya daripada pengajaran para Ulamak r.anhum di mana mereka telah merasai nikmat Al-Quran dan Sunnah dengan begitu dalam . Buktinya, kadang-kadang kita melihat satu-satu fatwa yang dikeluarkan Ulamak r.anhum nampak seperti bercanggah dengan ayat Al-Quran ataupun Hadis Nabi s.a.w., tapi apabila kita diterangkan oleh Ustaz2 atau ahli agama yang lebih arif dari kita, barulah sedar sebenarnya fatwa mereka tidak menyelewengpun dari Al-Quran dan Sunnah, cuma kita sahaja yang kurang Ilmu dan tidak menguasai ilmu-ilmu seperti Asbabun Nuzul, mansukh Nasikh, Sejarah, tatabahasa Arab dan ada hadis2 yang lain yang kita belum temui dalam memahami Al-Quran dan Sunnah.

Maka fakir ingatkan diri dan saudara yag dimuliakan bahawa bersikaplah tawadhuk dan sangka baik apabila melihat satu2 fatwa para ulamak r.anhum itu pada ilmu kita seolah-olah bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, padahal fatwa mereka contohnya Al-Imam As-Syafi'e r.anhum telah ditahkik dan diperhalusi oleh Ulamak-Ulamak yang datang selepasnya , seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali , Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Al-Imam Al-Bujairimi, Al-Imam Ar-Ramli, Al-Imam Zakaria Al-Anshari, Al-Imam Ahmad Ar-Rafi'e, Al-Imam Izzudin Abdussalam, Al-Imam Ibnu Kathir, Al-Imam Al-Baijuri, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad (pengasas ratib Al-haddad), Al-Imam Al-Bukhari (utk pengetahuan ,beliau bermazhab Syafi'e juga), Al-Imam Taqiyyuddin As-Subki, Al-Imam As-Suyuti, dan ramai lagi para alim ulamak yang berada di belakang Al-Imam As-Syafi'e r.anhu, dan begitu juga bagi Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dan Al-Imam Ahmad bin Hambal r.anhum, fatwa dan pendapat mereka juga turut ditahkik, diteliti oleh Ulamak-Ulamak masing-masing selepas mereka yang sememangnya ahli dan layak untuk mentahkik.

Dan ketahui juga wahai saudara yang fakir cintai, bahawa telah berkata Al-Imam Al-Hafizh As-Suyuti r.anhu dalam kitabnya yang terkenal Al-Asybah wa An-Nazhair, kitab usul fiqh mazhab Syafi'e yang muktabar:

"Adapun perbezaan pendapat-pendapat antara mazhab hanyalah berkisar di antara yang benar dengan yang paling benar"

Dan kalaulah salah sekalipun mereka ini (para ulamak yang Mujtahid) dalam memberi fatwa atau hukum, maka ketahui pula Ya Saudaraku, bahawa salah mereka juga adalah betul....Ini berdasarkan Sabda Nabi s.a.w. yang maksudnya mujtahid yang berijtihad salah, dia mendapat satu pahala, dan kalau betul dia mendapat dua pahala....Tetapi adapun kita ini (yg tidak layak untuk berijtihad kerana kurang ilmu) kalau betul pun tetap salah...dan lebih keras lagi ada disabdakan Nabi s.a.w. yang maksudnya lebih kurang "barangsiapa memberi fatwa tanpa ilmu, maka atasnya laknat Allah, laknat sekalian malaikat, dan laknat sekalian manusia"

Maka, kalau dalam keadaan kita yang memang tidak layak berijtihad, sayugianya mengikut akan Para Mujtahid dan Pemuka Mazhab di zaman Salaf adalah jauh lebih tenteram dan selamat daripada mengikut yang kemudiannya. Maka, saudaraku, berpeganglah kepada mazhab. ustaz Zaharuddin dalam ceramahnya juga ada menyatakan gurunya , Dr. Yusof Al-Qardhawi bermazhab Hanafi (tetapi beliau memang layak untuk tidak berpegang mana-mana mazhab kerana beliau adalah mujtahid).

Maka, teguhkanlah pendirian dengan mengikut mazhab, kerana orang awam yang bebas bermazhab mengikut kata-kata Hadrat Kiyai Haji Syaf'i Hazami r.anhu (Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ) adalah seperti orang yang terkena penyakit sopak, tak sayogia didekati. Ini kerana, bagi orang awam yg kurang ilmu agama, dia akan terpengaruh dengan hawa nafsunya dalam beragama. Apabila dia tinggal solat, dia akan mengambil pendapat yang mengatakan bahawa qadha solat tak wajib, bila baca Al-Quran, dia akan ambil pendapat boleh melagukan Al-Quran, dan bila nak solat, dia amik pendapat yang bercampur-campur, contohnya bila amik wudhuk pakai cenduk (maka batal di sisi Imam Ahmad), bila nak solat pegang wanita (batal di sisi Imam Syafi'e), bila solat takder toma'ninah (maka batal di sisi semua Imam kecuali Imam Abu Hanifah), bila sujud tak sentuh hidung (maka batal di sisi Imam Abu hanifah). Maka,bila dia selesai solat, takder satu imam pun yang kata solatnya sah. Inilah yang dinamakan talfiq (campur-campur dan caca merba) yang akan berlaku pada orang awam sekiranya mereka ini tidak bermazhab. Renungkanlah wahai saudaraku yang dimuliakan. untuk pengetahuan, talfiq diharamkan secara Ittifaq (Ijmak Ulamak) Ahli Sunnah wal Jama'ah.

Cukup sekadar ini dahulu, kalau kiranya ada salah dan silap , fakir mohon ampun dan maaf kerana fakir hanyalah seorang insan yang mudah lupa, terleka, malah banyak maksiatnya. Semoga Allah membalas dengan sebanyak-banyak kebaikan bagi mereka yang berusaha mahu memperbaiki fakir ini....Amin

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment