Renungan

Sunday, September 6, 2009

Para Ulama yang Mengarang Kitab Maulid

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yg berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam moga dicurahkan Allah s.w.t. atas junjungan dan penghulu kita Sayyidina Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan baginda di tempat yg terpuji sepertimana yg Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yg mulia lagi tinggi makam mereka itu di sisi Allah Azza Wajalla..

Amma Ba'du,

Sesungguhnya kitab Maulid Nabi SAW telah dikarang oleh Para Ulama yang Tsiqah lagi menjadi Panutan Umat Islam zaman berzaman.

1) Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafiz Abdul Rahman bin Ali yang terkenal dengan gelaran Al-Hafiz Ibnul Jauzi (w. 597 H) dengan kitab maulidnya Al-Arus

2) Al-Imam Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Hafiz Abulkhattab Umar bin Ali yang terkenal dengan gelaran Ibnu Dahyatilkabi (w. 633 H) dengan kitab maulidnya At-Tanwir Fi Maulidil Basyirin Nadzir.

3) Al-Imam Syeikhul Qurra' Waimamul Qiraat pada zamannya, Al-Hafiz Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Jamie' Abulkhair Syamsuddin Muhammad bin Abdullah Al-Juzuri Al-Syafi'e (w. 660 H) dengan kitabnya 'Urfutta'rif bilmaulidis syarif.

4) Al-Imam Al-Mufti Al-Muarrikh Al-Muhaddits Al-Hafiz 'Imaduddin Ismail bin Umar bin Kathir yg terkenal dengan gelaran Ibnu Kathir (w. 774 H) dengan kitabnya telah ditanzimkan dan disyarahkan oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Salim bin Hafidz, Mufti Tarim.

5) Al-Imam Al-Kabir wal'alim Asy-Syahir , Hafizul Islam wa 'Umdatul Anam , wa Marja'il Muhaddisin Al-A'lam, Al-Hafiz Abdul Rahim ibn Husain bin Abdul Rahman Al-Misri yang terkenal dengan gelaran Al-Hafiz Al-Iraqi (725 H -808H) dengan maulidnya yang hebat Al-Mauridul Hana.

6) Al-Imam Al-Muarrikh Al-Kabir wal hafiz Asy-Syahir Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qahiri yg terkenal dengan gelaran Al-Hafiz Al-Sakhawi (831 H - 902 H) dengan kitabnya Al-Fakhrul 'Alawi Fi al-Maulid an-Nabawi

7) Al-Allamah Al-Faqih As-Sayyid Ali Zainal Abidin As-Samhudi Al-Hasani, pakar sejarah dari Madinah Al-Munawwarah (w 911 H) dengan kitabnya Al-Mawarid Al-Haniyah fi Maulid Kahiril Bariyyah.

8) Al-'Allamah Al-Faqih Al-Hujjah Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami (w 974 H), mufti Mazhab Syafi'e di Makkah Al-Mukarramah dengan kitabnya Itmamun Ni'mah 'Alal 'Alam Bimaulid Saiyidi Waladi Adam. Syaikhul Azhar ke-19 , Al-Allamah Hadrat Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri telah mensyarahkannya dalam bentuk Hasyiah dan dinamakannya Tuhfatul Basyar 'ala Maulid Ibn Hajar.

9) Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Musnid As-Sayyid Ja'far bin hasan bin Abdil Karim Al-Barzanji, Mufti Mazhab As-Syafi'e di Madinah Al-Munawwarah (khilaf tahun wafatnya 1177 H/1184 H) dengan kitab Maulid yang termahsyur dan paling luas tersebar di negara-negara Arab dan Islam, di timur dan barat. malah dihafal dan dibaca oleh orang Arab dan 'Ajam dalam perhimpunan mereka yang berbentuk kemasyarakatan iaitu Kitab Maulid Al-Barzanji.

10) Al-Alllamah Al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani (w 1350 H) dengan maulidnya Jawahirun Nazmul Badi' Fi Maulidis Syafi' diterbitkan berulangkali di Beirut, Lubnan.

Begitulah sebahagian daripada kitab-kitab Maulid yang telah disusun oleh para ulama r.anhum umat Islam yang terkenal. Kebanyakan Maulid yang ada pada hari ini dikarang oleh para huffaz, muhaddisin dan ulama yang mahsyur. Cukuplah bagi kita melihat betapa maulid ini begiru dimuliakan oleh para ulama silam r.anhum, tetapi cuba pula diingkari oleh mereka yang mengaku cerdik pandai dalam agama pada akhir zaman ini. Na'uzubillahi min dhalik.

Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Alah Tempatkan junjunagn kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin )Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia dan sangat mengasihi akan Umat Nabi Muhammad s.a.w. .

Dan kepada Allah s.w.t. jua kita dikembalikan, Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui .Segala puji hanya bagi Allah s.w.t.

Jazakallah Khairan Kathira....(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment