Renungan

Wednesday, January 27, 2010

Matan Aqidah Mursyidah

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,


Sebelum memanjangkan kalam, Fakir mengucapkan takziah kepada PMIUTM di atas kejadian yang berlaku di BOMI baru-baru ini. Bersabarlah, sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang bersabar. Ketahuilah, semakin banyak ujian dan dugaan dihadapi, semakin manis pulak perjuangan dirasai. Maka , bersyukurlah kepada Allah SWT atas kemanisan yang dikurniakan oleh-Nya...Alhamdulillah

Al-Imam Syaikh Fakhruddin Abu Manshur 'Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Hasan yang terkenal dengan Ibnu Asakir (Wafat 620 H) dalam risalah Asy-Syaikh Fakhruddin Ibnu Asakir atau Al-Aqidah Al-Mursyidah berkata :

"Ketahuilah, semoga kami dan engkau diberi petunjuk oleh Allah, Sesungguhnya wajib ke atas setiap mukallaf (baligh, berakal dan telah sampai kepadanya dakwah Islam) agar mengetahui bahawasanya Allah 'Azza Wajalla Maha Esa pada kekuasaan-Nya.

Allah telah menciptakan alam seluruhnya baik alam atas mahupun alam bawah, arasy, kursi,tujuh petala langit dan di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya.

Semua makhluk tunduk pada kekuasaan-Nya, tidak bergerak satu zarah pun kecuali dengan keizinan-nya, tiada yang bersama-nya sebagai pentadbir kepada makhlukNyadan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan.

(Allah) Maha Hidup, Maha Kekal, tidak mengantuk dan tidak pula tidur, Maha Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyta, tidak tersembunyi bagiNya sesuatupun di bumi dan langit.

Dia Maha Mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, dan tidak lah gugur dedaunan kecuali Dia mengetahuinya, dan tidak ada habbah (biji) dalam kegelapan di bumi ini (perut bumi) sama ada yang basah mahupun yang kering kecuali semua itu sudah tercatat di dalam Lauh Al-Mahfuz.

Ilmunya meliputi segala sesuatu, Maha Mengetahui jumlah dan bilangan segala sesuatu, maha melakukan apa yang dikehendaki.

bagiNya kekuasaan dan kekayaan (tidak memerlukan kepada segala sesuatu), bagi-Nya kekuatan dan keberkekalan, bagi-Nya ketetapan dan kepastian, dan bagiNya Asma' al Husna (nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah).

Tiada yang dapat menolak apa yang ditetapkan, tiada yang dapat mengahalang apa yang diberikan. Dia berbuat pada kerajaan-nya apa yang dikehendaki, dan Dia menetukan pada makhluk-Nya apa yang dikehendaki.

Dia tidak mengharapkan pahala (balasan kebaikan) dan tidak takut pada seksaan (balsan keburukan). Tidak ada hak ke atas-Nya (yang wajib dilaksanakan), tidak ada (aturan) hukum ke atas-Nya. Setiap nikmat dariNya adalah anugerah dan setiap nikmah (ujian/bala) adalah keadilan dariNya. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan (ditentukan) bahkan merekalah (hamba-hambanya) yang akan ditanya (dipertanggungjawabkan).

Allah ada sebelum terciptanya makhluk. Tiada bagiNya sebelum (tanpa permulaan) dan selepas (kekal abadi), bukan berada di arah atas, bawah, kanan, kiri, depan mahupun belakang (Allah Maha Suci dari berada di satu tempat atau di semua tempat)
Allah bukanlah kesuluruhan dan bukan pula sebahagian dari suatu (Allah bukan jisim).

Tidak boleh dikatakan bila adanya Allah atau di mana tempatNya atau bagaimana keadaan-Nya. Dia ada tanpa tempat, Dia mencipta makhluk dan mengatur masa (waktu), tidak terikat dengan masa dan tidak ditetapkan bagiNya tempat.

Dia tidak disibukkan oleh satu urusan dari urusan-urusan yang lain. Dia tidak boleh digambarkan dengan bayangan , tidak terjangkau dek akal, tidak boleh dibayangkan dalam hati, tidak boleh diserupakan dengan sesuatupun dan tidak boleh diimaginasikan.

Dia tidak boleh dibayangkan oleh akal, tidak terjangkau oleh sangkaan dan pemikiran kerana Firman Allah SWT "Dia Tidak Menyerupai Sesuatupun dari Makhluk-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment