Renungan

Saturday, January 30, 2010

Tabaqat Murid-Murid Imam Abu Hasan Al-Asya'ari R.A

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Adapun kemudian daripada itu, fakir ingin berkongsi dengan saudara akan buku Seminar Pemurnian Akidah 2008 anjuran Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan jabatn Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Pada halaman ke-111:

Tabaqat Murid-Murid Al-Imam Al-Akbar Abu Hasan Al-Asya'ari R.A:

Tabaqah pertama:

- Al-Imam Abu Al-Hasan Abd Aziz bin Muhammad bin Ishak Al-Tabari r.anhu (Ahli Tafsir)

- Al-Imam Muhammad bin Khafif Al-Syairazi r.anhu (Imam Mazhab Syafi'e)

- Al-Imam Zahir bin Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Sarkhasi r.anhu (Muhaddith)

Tabaqah kedua :

- Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani r.anhu

- Al-imam Muhammad bin hasan bin Farouk r.anhu

- Al-Imam Abu Abdillah Al-hakim Al-Naisaburi r.anhu

Tabaqah ketiga:

- Al-Imam Al-Juwaini Al-Naisaburi r.anhu

Tabaqah keempat:

- Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi r.anhu

- Al-Imam Abu Qasim Al-Qusyairi Al-Naisaburi r.anhu

-Al-Imam Abu Ishak Al-Syairazi Al-Fairuzabadi Al-Syafi'e r.anhu

- Al-Imam Al-Haramain Yusuf Al-juwaini Abu Al-Ma'ali r.anhu

Tabaqah kelima:

- Al-Imam Al-Hujjah Al-Islam Abu Hamid Al-Ghazali r.anhu

Mereka disebut sebagai tokoh-tokoh terbilang (abraz al-fursan)

Kethuilah kiranya Ya Saudaraku , bahawa terlalu banyak persaksian para Ulama r.anhum terhadap kebenaran golongan Asya'irah, sebahagiannya:

1. Kitab Ithaf Sadat Al-muttaqin oleh Al-Imam Al-Hafizh Murtadha Al-Zabidi r.anhu (Kitab syarah Ihya' Ulum Al-Din karangan Al-Imam Al-Ghazali r.anhu)

"Apabila disebutkan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan faham Asya'ari dan faham Abu Mansur Al-Maturidi". (hal:6 Jilid:2)

2. Kitab Risalah Al-Mu'awanah wa al Muzaharah oleh Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Abdullah 'Alawy Al-Haddad r.anhu (pengasas ratib Al-Haddad).

"Kebenaran itu jelas terpancar pada golongan yang dikenali sebagai Asya'irah" (hal:41)

3. Kitab Al-bayan oleh Al-fadhilatus Sayaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah HafizahUllah (Mufti Mesir)

"Akidah Nabi SAW dan para sahabat adalah akidah Asya'irah" (hal:138).

4. Al-Allamah Syaikh Prof. Dr. Said Ramadhan Al-Buty r.anhu dalam khutbahnya yang dipaparkan di laman web beliau yang bertajuk "Asya'irah wal al-maturidiah"

"Siapakah Asya'irah dan maturidiah? Mereka adalah lisan yang menterjemahkan "Akidah Sawad Al-Azhim" (majoriti ulama) dan Rasul SAW memerintahkan umatnya agar berpegang dengan pegangan majoriti"

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment