Renungan

Wednesday, October 28, 2009

Cara Nabi s.a.w. mengajar dan berdakwah

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Fakir ingin mengajak saudara pembaca yang dimuliakan sama-sama kita melihat di dalam kitab Insan kamil bg Al-Muhaddith Syaikh Prof Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al_maliki r.anhu.

Dalam mengajar dan berdakwah, Nabi s.a.w. mengikuti cara yang telah digariskan oleh Al-Quran dalam firman Allah s.w.t. :

"Ajaklah menusia kepada jalan Allah dengan hikmat dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula, sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Mengetahui tentang siapa tersesat dari jalannya dan Dialah Yang lebih Mengetahui orang yang mendapat petunjuk" (An-Nahl:125)

Ayat ini adalah gambara yang lengkap tentang cara menyampaikan ajaran Allah kepada manusia yang berbeza sifat, tabiat dan pembawaannya. Ada manusia yang memang gandrung mencari kebenaran, ada pula golongan awam, disamping mereka yang menentang dan menolak, maka menghadapi kelompok-kelompok yang beraneka ragam, perlu diterapkan cara yang sesuai dan tepat, kerana itu Rasulullah s.a.w.dalam menyampaikan sesuatu selalu menilai terlebih dahulu tingkat kecerdasan dan daya tanggap orang, dan sebelum berbicara, melihat apa dan siapa yang ada dihadapan baginda, dan kepada tiap kelompok atau golongan, baginda s.a.w. menggunakan bahasa dan tutur kata yang dapat dimengerti dan difahami sebaik-baiknya, disamping peribadi yang berwibawa, sehingga segala ucapan baginda selalu berkenan di hati dan diterima pendengar dengan minat dan perhatian.

Al-Qadhi Iyaadh rah. berkata : "Allah s.w.t telah meyelubungi segala yang diucapkan oleh Nabi s.a.w. dengan rasa cinta dan mudah diterima, indah dan sedap didengar oleh telinga, oleh kerana itu tidak selalu diulang berkali-kali, sebab tiada sekalimat pun luput atau tergelincir, dan tidak pernah kekurangan dalih yang diperlukan".

Dalam memberikan bimbingan dan penerangan agama, baginda s.a.w. selalu menjaga agar rasa jemu dan penat tidak menyelinap masuk dalam hati para pendengarnya, mereka diberinya kesempatan beristirehat, agar hati mereka tetap terbuka menerima apa yang akan disampaikan, dan cara itu pula yang dewasa ini diakui sebagai cara yang efisyien oleh lembaga-lembaga pendidikan, cara yang telah diterapkan dahulu oleh Nabi kita yang amat bijaksana.

Demikian pula bila berbicara dengan orang lain, selalu disesuaikan pembicaraannya dengan tingkat kecerdasan, dan menggunakan bahasa yang mudah difahami, dan baginda berbicara dengan setiap orang yang datang dari berbagai puak kabilah, masing-masing dengan loghat dan dialeknya, dan bila perlu mengulang perbicaraannya hingga tiga kali, untuk memperjelas dan lebih memantapkan. Dan bila melarang atau memerintahkan sesuatu tidak disampaikan sekaligus, tapi beransur-ansur sedikit demi sedikit agar tidak memberatkan.

Maka berdasarkan keterangan dan huraian yang tersebut di atas, kiranya jelaslah, bahawa nabi s.a.w. dalam mengajar dan berdakwah mempergunakan cara yang berbeza dan berlainan, namun kesemuanya itu bertujuan untuk menyampaikan seruan Ilahi, dan demi menegakkan dan mewujudkan kehidupan yang sempurna di bawah naungan agama Allah.

Maka Rasulullah s.a.w. sebagai teladan tertinggi demikian para sahabatnya r.anhum seharusnya diikuti jejaknya dan mencontohi amal usahanya kerana hanya dengan mengikuti ajaran nabi s.a.w. semata, rahmat kurnia Allah s.w.t. akan melimpah dan bercucuran baik dari langit mahupun dari bumi.

Selawat dan Salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan ...Amin) beserta Ahlulbayt dan Para sahabat baginda yang sangat cinta akan mereka itu kepada Umat ini...

Dan segala puji hanya bagi Allah s.w.t. , Tuhan Empunya Sekalian Alam, Lagi Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Dan kepada-Nya jua kita dikembalikan. tiada Daya Upaya meliankan Allah s.w.t.,

Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..Jazakallah Khairan Kathira (^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment