Renungan

Friday, October 2, 2009

Membatasi Erti Ijtihad

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empuanya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Di sini, fakir ingin nukilkan kata-kata Al-Muhaddith Syaikh Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani r.anhu, Ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah di dalam kitab beliau Insan Kamil.

Para ahli ilmu usul menegaskan, bahawa ijtihad sebagai martabat yang tinggi dalam lingkungan agama, memerlukan ilmu yang luas, persiapan cukup dan pengetahuan yang lengkap tentang berbagai macam dalil agama, maka bagi yang mengaku telah mencapai tingkat Mujtahid mutlak, perlu mewaspada diri dan berhati hati dalam pengakuannya itu, mungkin setelah meneliti dirinya dengan saksama akan diinsafi betapa jauh tingkat yang dianggapnya telah dicapai itu. Ada kalanya seorang yang suara lantang, membanggakan dirinya sebagai Mujtahid, sanggup beristinbaath mengambil terus hukum-hukum agama dari Al-kitab dan As-Sunnah yang keduanya dalam bahasa Arab, sedang membaca susunan kalimat-kalimatnya saja tidak luput dari kesalahan ilmu tata bahasa yang belum dikuasai dengan baik, yang merupakan kunci bahasa Arab.

Maka, layak dan wajarkah bagi mereka yang bertaraf demikian ini menepuk dada dan merasa mampu menarik kesimpulan hukum, terus dari kedua-dua sumbernya, dan dapatkah mereka itu disejajarkan dan dikategorikan dalam kelompok Mujtahid, para ahli hukum dari golongan As-Salaf As-Saleh?

Kami bukan termasuk dari golongan yang berpendapat, bahawa pintu ijtihad telah tertutup, pintu itu tetap terbuka terus hingga hari kiamat, tapi mereka yang ahli dan menemui syarat masyrutnya. Kurnia Allah s.w.t. memang luas, bakat dan keahlian benar-benar suatu nikmat yang diberikan Allah s.w.t. kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Dalam tubuh Islam sejak beberapa abad yang lalu, telah banyak kemunculan mereka yang gemar memecah belah persatuan umat dengan jalan merendah dan mencela atau menyindir para imam yang terdahulu, dengan sengaja menimbulkan pertentangan-pertentangan yang tidak perlu , untuk kepentingan peribadi dan mencari keuntungan kebendaan, atau sekadar memenuhi hasrat yang haus akan pimpinan, dan masyarakat yang awam memang mudah terpesona oleh semboyan-semboyan muluk, yang biasanya dilontarkan oleh mereka seperti : "bebas berfikir, hukum harus berdalil sampai pada vonis bahawa ijtihad wajib bertaklid haram, akhirnya orang awam makin bertambah bingung dan terumbang ambing tidak lagi tetap sebagai sediakala, bertaklid dalam kehidupan beragamanya, dan tidak pula di didik untuk menjadi seorang mujtahid.

Siapakah gerangan yang akan lancang berkata, bahawa ijtihad itu wajib, bagi semua orang, sedang umumnya mereka itu terdiri dari golongan awam, sebahagian besar bekerja dalam pelbagai lapangan, hidup dengan segala kesibukannya, dan kalau dalam kenyataan yang tidak dapat disangkalkan lagi adanya golongan awam yang perlu bertaklik dalam kehidupan beragamanya, maka taklik orang-orang awam itu kepada para imam yang hidup pada tiga abad hijrah pertama adalah jauh lebih tepat dan lebih aman daripada bertaklik kepada yang lain. sebagaimana tersebut dalam Hadis Sahih

"sebaik-baik guru itu ialah guruku, kemudian guru berikutnya, dan guru berikutnya lagi".

Di samping mazhab dan fatwa mereka telah dicatat dengan teliti, lengkap dan terperinci, setelah dibetulkan maka diterima oleh pengikut-pengikutnya kemudian secara sah disampaikan kepada angkatan berikutnya, dan seterusnya dari satu angkatan lain hingga masa kita ini, belum lagi niat ikhlas yang tercermin dalam ucapan dan amal perbuatan mereka. Maka layakkah mereka itu ditinggalkan menjadi ikutan, untuk berpaling kepada mereka yang belum tentu mencukupi syarat masyrut yang memungkinkan seorang menjadi mujtahid untuk beristinbaath menarik kesimpulan menentukan sesuatu hukum dengan tepat dari sumber pokoknya.

Maksud huraian ini bukan untuk mencela peribadi seseorang atau kelompok tertentu, kerana yang demikian bukan tujuan atau peri laku orang yang berakal, akan tetapi sekadar peringatan khususnya kepada mereka yang sedang menuntut ilmu, agar tertanam dalam hati rasa hormat dan penghargaan akan jasa As-Salaf As-Saleh, dan demi memlihara kekompakkan umat yang sangat penting dan harus diutamakan, di saat-saat yang sangat memerlukan terbinanya persatuan, dan tersingkirnya jauh-jauh segala benih perpecahan yang hanya akan melumpuhkan potensi dan kekuatan umat, dan membuka jalan bagi lawan-lawan serta musuh Islam untuk menjadikan umat ini hidangan yang lazat yang akan dikunyah habis dengan lahapnya. Sedang kita sendiri terus menerus hanyut dalam kelalaian.

Tamat kata-kata Al-Allamah Al-Muhaddith Syaikh Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki r.anhu. Semoga bermanfaat (^_^)

Selawat dan Salam moga dilimpahkan Allah s.w.t. atas junjungan serta Sayyid kita Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah Tempatkan Junjungan kami di tempat yang Kau janjikan ...Amin) Beserta Ahlulbayt dan para sahabat r.anhum yang mulia lagi menyayangi akan Umat Nabi s.a.w. ini.

Dan Segala Puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan Empunya sekalian Alam, Tiada berlaku sesuatu melainkan dengan Kehendak-Nya, lagi Maha Mengatur , Maha Kuasa , Tiada Daya Upaya melainkan Allah Azza Wajalla, Dan Allah s.w.t. Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah s.w.t. jua Yang Maha Mengetahui...

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment