Renungan

Sunday, October 18, 2009

Matnul Aqidah Al-Mursyidah oleh Al-Imam Ibnu Asakir r.anhu

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin

Amma Ba'du,

Inilah Matnul Aqidah Al-Mursyidah yang telah dibacakan akan dia oleh Al-Imam Al-Syaikh Fakhruddin Ibnu Assakir r.anhu:

"Ketahuilah olehmu (semoga Allah memberi petunjuk kepada kami dan kepada kamu), bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa ia mengetahui bahawa Allah Azza Wajalla itu Tunggal/Esa pada kerajaan-Nya. Dia lah yang telah menjadikan alam sekaliannya, sifat tinggi, rendah, Arasy, langit dan bumi dan apa yang di dalamnya dan apa yang di antaranya. Semua makhluk adalah ditakluki dengan Qudrat-Nya. Tiada yang bergerak walau satu zarah melainkan dengan Izin-Nya (yakni dengan Allah yang gerakkan, dengan Allah yang jadikan). Tiadalah bersama-Nya itu yang dapat mentadbir pada alam ini, dan tidak ada sekutu dalam kerajaan-Nya, Hidup Allah lagi berdiri dengan sendirinya, lagi yang tidak pernah mengena akan Dia oleh mengantuk dan tidur. Allah mengetahui alam ghaib dan alam nyata. Tiada yang tersembunyi atas-Nya sesuatu pun, sama ada yang di langit dan yang di bumi. Dan tiada daun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tiada satu butir bijian yang di dalam kegelapan bumi , tiada juga yag kering dan basah melainkan semuanya dalam Luh Mahfuz. Lagi meliputi segala sesuatu ilmu-Nya. Dapat mengetahui segala perkara dengan bilangan (yakni Allah tahu hitungan/bilangannya). Dan bagi-Nya sahajalah kemulian dan berkekalan. Dan bagi-Nya hukuman dan pelaksanaan hukum, dan bagi-Nya ada nama-nama yang baik. Tiada yang dapat menahan apa yang Allah telah tentukan/laksanakan, dan tiada yang dapat menghalang bagi apa yang Dia telah berikan. Allah boleh manghukum dalam penciptaan-Nya dengan apa yang Dia kehendaki. Lagi tiada Dia mengaharapkan pahala dan tidak takut kepada balasan. Tiada atas-Nya satu hak pun yang Dia mesti tunaikan, dan tiada atas-Nya hukuman.Dan tiap-tiap nikmat daripada-Nya adalah satu Kurniaan dan tiap-tiap balas siksa dari-Nya adalah suatu keadilan-Nya. Dia tidak ditanya tentang berkenaan apa yang Dia lakukan, tetapi merekalah (yakni manusia) yang akan ditanya. Tiada bagi-Nya sebelum dan selepas,dan tiada bagi-Nya di atas dan di bawah.Dan tiada Dia di kiri dan di kanan, dan tiada baginya depan dan di belakang. Dan tiada juga Dia itu satu himpunan daripada beberapa juzuk, dan tiada juga Dia sebahagian daripada satu himpunan beberapa juzuk. Dan tidak boleh dikatakan "Bilakah Dia wujud?", dan tiada boleh juga dikatakan "Bagaimanakah keadaan-Nya?", dan tidak boleh dikatakan "Dia mempunyai tempat". Dia menjadikan segala kejadian dan Dia yang telah mentadbir masa. Tiada Dia terikat dengan masa, Dan Tiada Dia tertentu dengan tempat (Allah wujud tanpa bertempat). Dan tiada yang boleh menyibukkan-Nya oleh sesuatu pekerjaan daripada mana-mana pekerjaan.
Dan tiada dapat melingkungi oleh-Nya oleh akal (akal tidak dapat memikirkan hakikat Allah). Dan Zat-Nya tidak dapat ditentukan dengan fikiran dan tidak boleh diberikan contoh/misal pada diri manusia. Dan tidak boleh Dia digambarkan dalam satu sangkaan, dan tidak boleh dirupakan-Nya . Dan tiada boleh dapat menggambarkan keadaan-Nya oleh segala sangkaan dan fikiran-fikiran sebagaimana firman Allah s.w.t. :


"Tiada yang menyerupai-Nya sesuatupun dan Dialah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Tamat Matnul Aqidah Al-Mursyidah.

Ianya dirakamkan juga dalam Risalah Al-Anwaru Sunniah Fi Maqolat Ulama' Ummat Al-Muhammadiah, pada m/s 13. Berkata Al-Hafizh Solahuddin rah.: "Ini aqidah yang memimpin umat bagi menjalani/mengarang bagi pengarangnya atas jalan yang lurus, yang mengenaia (yakni aqidah ini) pada apa yang menyucikan akan Allah yang Maha Besar."

telah memindahkan akan cerita ini oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki r.anhu di dalam kitab mahsyurnya Tabaqat As-Syafi'eyah Al-Kubra. Dan berkata Al-Imam As-Subki r.anhu pada akhir kitab matan Mursyidah, :

"inilah akhir akidah, tiada padanya apa yang diingkarkan oleh kaum Sunnah".

Selawat dan Slam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan ...Amin) beserta Ahlulbayt dan Para sahabat baginda yang sangat cinta akan mereka itu kepada Umat ini...

Dan segala puji hanya bagi Allah s.w.t. , Tuhan Empunya Sekalian Alam, Lagi Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Dan kepada-Nya jua kita dikembalikan. tiada Daya Upaya meliankan Allah s.w.t.,

Dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..Jazakallah Khairan Kathira (^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment