Renungan

Tuesday, February 2, 2010

Dewasakan Tauhidmu !!!!

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Mari kita lihat mutiara-mutiara kata didalam Kitab Yang Mahsyur lagi banyak manfaatnya kepada mereka yang rindukan kepada Khaliq-Nya , Allah Azza wa Jalla SWT Robbul Izzah Iaitu Kitab Syarah Al-Hikam oleh Al-Arief Billah Al-Imam Al-Ajal Al-Allamah Al-Fahhamah Al-Syaikh Ibnu Atha'illah r.anhu .


Apabila engkau ketika diberi merasa gembira kerana pemberian, dan jika ditolak merasa sedih kerana penolakan, maka ketahuilah yang demikian itu sebagai tanda masih adanya sifat-sifat keanak-anakan padamu, dan belum bersungguh-sungguh dalam sifat kehambaanmu kepada Allah.

Selama engkau masih selalu berubah-ubah susana hatimu ketika menerima nikmat atau ujian bala, maka nta bahawa masih dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan belum bersungguh-sungguh dalam kedudukan kehambaan kepada Allah, dan pengertian terhadap hikmat rahmat Allah terhadap sekalian makhluknya.


Jika terlanjur (terjadi) perbuatan dosa, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hatimu untuk mendapatkan istiqamah kepada Tuhan-mu, sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa terakhir yang telah ditakdirkan bagimu.


Perbuatan dosa itu tidak menyalahi istiqamah dalam kelumbaan, asalkan jangan terus menerus dan merupakan kegembiraan dalam melakukannya, tetapi bila semata-mata kerana terlanjur, dengan tidak ada sifat gembira dalam melakukan perbuatan itu, bahkan segera bertaubat daripadaNya. Sebab manusia tidak akan mungkin dapat mengelakkan diri dari takdir yang telah tertulis baginya. Kerana itu terjadinya perbuatan dosa jangan sesekali menyebabkan putus asa dari tetapnya istiqamah dalam kehambaan kepada Allah SWT.


Apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan bila engkau dibukakanbagimu pintu ketakutan, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah.


Jika engkau selalu memperhatikan kebesaran dan padanya nikmat rahmat Allah kepadamu, pasti engkau akan selalu optimis dan berharap baik atau bersangka baik, sebaliknya jika engkau selalu memperhatikan kecurangan dan kekuranganmu terhadap Allah, maka pasti timbul daripadamu rasa takut kepada Allah. Dan kedua, perasaan ini iaitu takut dan berharap kepada Allah, memang sifat-sifat yang harus ada pada tiap mukmin.


Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment