Renungan

Sunday, February 7, 2010

Iktikad kufur Syiah Rafidhi

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Kali ini, fakir ingin berkongsi dengan saudara sekalian akan kitab Tuhfatur Raghibin fi Bayani haqiqatil imanil Mukminin wa ma yufsiduhu min Riddatil Murtadin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari r.anhu, Alim Besar Mazhab Syafi'e. Pada m/s ke-9 pada 13 baris dari pihak bawah :

(Adapun) Kaum Rafidhi maka iaitu dua belas kaum (setengah) daripada iktikad mereka itu bahawa Sayyidina Ali r.anhu (adalah) ia turun dari langit serta keluar daripadanya awan uluhiyyah lalu masuk kepada rupa manusia (maka) dikerjakannyalah beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanan setelah itu maka naik pula ke langit (maka) iktikad itu itu Kufur seperti iktikad setengah orang Nasrani (dan) setengah mereka itu adalah iktikadnya (bahawa) Sayyidina Ali r.anhu itulah Nabi Allah (dan) Jibril membawa wahyu kepada Muhammad SAW itu tersalah (maka) iktikad yang demikian itu KUFUR kerana firman Allah SWT yang bermaksud "tiada jua Muhammad itu melainkan pesuruh Allah SWT" (dan setengah) mereka itu adalah iktikadnya bahawa Sayyidina Ali Kwh. bersyarikat dengan Muhammad SAW pada Nubuwwah (maka) iktikad itu KUFUR (dan) setengah mereka itu adalah iktikadnya bahawa khalifah itu Sayyidina Ali tiada lainnya (dan)bahawa Abu Bakar dan Umar dan Uthman jadi Kafir mereka itu tatkala menerima jadi khalifah lain daripada Ali (dan) adalah mereka itu menyumpah akan Abu Bakar (dan) Umar (dan) Uthman dan akan sahabat yang lain dilebihkan oleh mereka itu akan segala taulan Sayyidina Ali daripada sahabat Rasulullah SAW .

(dan setengah) mereka itu adalah iktikadnya bahawa ruh apabila keluar ia daripada suatu badan (maka) masuk ia kepada lembaga yang lain (maka) iktikad itu Kufur (dan setengah) mereka itu adalah iktikadnya bahawa Sayyidina Ali Kwh. lagi akan kembali ke dunia dengan hidupnya dahulu daripada hari kiamat serta mengambil segala seterunya adalah tempatnya sekarang ini pada awan (maka) guruh dan kilat adalah suara cemetinya (maka) iktikad yang demikian itu Kufur ( kerana) bersalahan dengan Quran dan Hadis dan Ijmak Ahli Sunnah wal Jama'ah (dan setengah) mereka itu adalah iktikadnya (bahawa) Allah Ta'ala terkadang Zahir ia dengan rupa manusia (maka) dinamai akandia Nabi dan Imam ialah memanggil segala manusia kepada agama yang betul (jikalau) tiada demikian nescaya sesatlah makhluk (dan setengah) mereka itu adalah iktikadnya bahawa Allah Ta'ala masuk kepada sesuatu danbersatu ia dengan dia (maka) iktikad yang demikian itu KAFIR (Syahadan) Adalah kaum Rafidhiah itu sejahat-jahat Ahli Bid'ah seperti Sabda Nabi SAW "Lagi akan jadi pada akhir zaman suatu kaum dinamai akan mereka itu Rafidhi ditinggalkan oleh mreka itu akan Agama Islam maka hendak lah kamu bunuh akan mereka itu dari kerana bahawasanya mereka itu kaum Kafir jua ".

Tamat petikan Kitab.

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment