Renungan

Saturday, February 27, 2010

Penjelasan mengenai baca Al-Quran di perkuburan dengan memakai Upah

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,

Kali nie fakir ingin berkongsi dengan saudara yang dikasihi akan permasalahan membaca Al-Quran di perkuburan dengan memakai upah. Allahu Allah, zaman sekarang ini, kebenaran semakin samar-samar...benda yang asalnya harus dan shah dilakukan tiba-tiba menjadi haram malah lebih teruk dikatakan Bid'ah (Na'uzubillah).

Oleh itu, marilah kita sama-sama melihat sendiri apakah yang jawapan dari permasalahan ini yang diberikan oleh Hadratusy Syaikh Kiyai Haji Muhammad Syafi'e Hadzami R.anhu di dalam kitabnya Soal-Jawab Agama pada m/s 190 Juzu' ke-3 , pertanyaan ke-80:

Jawapan:

Upah-mengupah dengan aqad untuk pembacaan Al-Quran di perkuburan adalah, hukumnya boleh, dan shah dilakukan. Sebagaimana di dalam kitab Fathul Mu'in , pada hamisy kitab I'anatutthalibin Juz ke-3 halaman 112, menunjuk kepada kesimpulan hukum tersebut, yaitu :

"Berkata guru kami di dalam Syarhil Minhaj : Shah upah mengupah untuk pembacaan Al-Quran di perkuburan"

Itulah keterangan mengenai kesimpulan hukumnya.

Adapun dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan Hadits yang anda inginkan untuk kesimpulan hukum ini, dapatlah kami bawakan di sini Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat ke-7 :

"Dan apa-apa hal yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah olehmu akan dia"

Sedangkan Hadits yang berkenaan dengan ini, adalah hadits yang ditakhrijkan oleh Al-Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas r.anhuma bahawa Nabi SAW bersabda :

"Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upah dari padanya adalah Kitabullah"

Mungkin terfikir oleh anda, bahawa yang dimaksudkan dengan ajaran di sini bukanlah upah tetapi pahala. namun Sabda sababul wurud (sebab keluar hadis) Sabda Nabi SAW, tidak memungkinkan untuk memberi ma'ana "Ajran" di sini dengan pahala, tetapi yakin ialah upah atau bayaran. Kerana hadits yang selengkapnya adalah tersebut :

"Diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas r.anhuma bahawa segerombolan sahabat-sahabat Nabi SAW lalu pada sebuah tempat yang ada air, di mana ada orang di situ yang kena sengat, Maka datanglah kepada mereka itu oleh seorang laki-laki dari ahli kampung tempat air tiu, seraya katanya : Apakah ada di antara kamu orang dapat bermantera? Maka datang lah laki-laki dari mereka, membacakan Fatihatul kitab atas upah sehimpunan kambing. Maka datanglah ia membawa kambing-kambing itu kepada teman-temannya, tetapi mereka itu tidak menyukainya, dan mereka berkata : kamu mengambil upah untuk membaca Kitabullah ? Sampai mereka itu datnag ke Madinah, berkatalah mereka "Ya Rasulullah, Dia mengambil upah atas Kitabullah."

Maka sabda Nabi SAW : "Yang paling berhak kamu mengambil upah daripadanya, adalah Kitabullah " (H.R Bukhari)

Hadis yang sema'na dengan ini turut diriwayatkan pula Oleh Al-Jama'ah kecuali Al-Imam An-Nasai r.anhu.

Demikianlah jawapan kami atas masalah ini...Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

Tamat..

Adakah perkataan yang lain selepas Allah dan Rasul-Nya ???

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment