Renungan

Monday, March 8, 2010

Mengenang Kembali Nabi Muhammad SAW !!

Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat...Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami ...Amin


Amma Ba'du,


Ketahuilah !! Betapa banyak pun buku yang ditulis oleh para penulis dalam mengungkapkan keagungan dan segi-segi kebesaran Baginda SAW, namun mereka tetap belum berhasil sepenuhnya dalam memerinci segala sifat, karakter dan budi yang memancar dan menghias peribadi Nabi SAW yang telah mencapai puncak kesempurnaan insani, dan dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran-Nya, Nabi SAW yang tidak berucap menurut kemahuan dan dorongan hawa nafsunya, kerana semua ucapan Baginda SAW tidak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya, dan satu-satunya Rasul yang dipuji oleh Allah SWT dengan Firman-Nya :

"Sesungguhnya engkau (Hai Muhammad) berbudi pekerti yang agung" (Al-Qalam :4)

Dan ayat-ayat seumpama ini banyak kita temui dalam Al-Quran yang Suci.

Maka kian meningkat maju akan umat manusia ini dalam bidang peradaban, makin dikenal dan diakui pula jasa-jasa dan kebenaran Nabi SAW itu, terhadap perikemanusiaan dan umat manusia secara keseluruhan.

Empat belas abad sudah berlalu sejak pemergian Nabi Muhammad SAW, meninggalkan alam yang fana' ini, Namun, keagungan peribadinya tetap menawan hati, memenuhi telinga dan kenangan akan dirinya, merupakan sumber inspirasi yang tak kunjung kering, dan Baginda SAW tetap sebagai teladan tertinggi yang mulia.

Segenap umat manusia perlu menyedari , bahawa Nabi SAW yang mulia dan kasih sayang itu, adalah Rasul yang berjuang demi keselamatan mereka. Kebesaran Nabi SAW bukan bersumberkan fanatisme atau kedudukan dan harta, tidak pula kerana bangsa yang melahirkan atau kemuliaan salasilah keturunannya, tapi kegungan dan kebesaran itu justeru kerana keperibadian, keluhuran akhlak dan luas bidang yang ditangani oleh Baginda SAW.

Bagindalah SAW insan kamil yang hidup dan matinya untuk Allah SWT semata-mata. Dialah Rasul yang dipilih oleh kudrat dan kehendak Ilahi Rabbi di antara semua makhluk-Nya untuk mengembang dan menyampaikan panggilan-Nya kepada seluruh penghuni alam ini.

Baginda SAW datang di saat umat manusia terkapai-kapai di zaman fatrah di kala tali hubungan mereka dengan langit sudah lama terputus, yang pernah ditegakkan oleh para Rasul dan Para Nabi yang datang sebelumnya dengan susah payah.

Maka risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi penutup dan Rasul penyudah itu, dikehendaki agar menjadi Agama Ilahi bagi setiap insan, kerana agama yang satu ini benar-benar selari dengan fitrah dan naluri manusia . Firman Allah SWT :

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama Allah, dan tetaplah atas agama Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada agama Allah, itulah Agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (Ar-Rum : 30)

Agama yang mengajarkan Tauhid dalam erti kata yang semurni-murninya, dan menggariskan dasar bagi tertegaknya keadilan, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan antara umat. Maka nilai-nilai ini hakikatnya bertujuan meninggikan martabat manusia, di samping menganjurkan kasih sayang, tolong menolong, menyebarkan ilmu pengetahuan dan menentang kemungkaran, kemusyrikan serta hawa nafsu yangangkara murka. Yang kesemuanya itu untuk menghimpun seluruh umat manusia bernaung di bawah panji ajaran Allah dan Syariat-Nya.

Dan sebelum wafat meninggalkan dunia fana' ini, Rasulullah SAW sempat menyampaikan seruan ilahi kepada raja-raja dan para penguasa di dunia pada kala itu antaranya Raja Parsi, Amir bahrain, An-Najasyi, Raja Habsyah, Jaja Muda Mesir, dan heraclius Kaisar Rom.

Demkian pula para khalifahnya yang datang silih berganti, dengan tekun dan penuh tanggungjawab memikul dan melaksanakan tugas berat, mengumandangkan dakwah , meyebarluaskan ke seluruh pelusuk, sehingga tertegak suatu peradaban cemerlang, yang hingga kini tetap diwarisi oleh pelbagai suku bangsa, baik sebagai akidah dan akhlak mahupun dalam bidang hukum, dan diterimanya sebagai pusaka yang tak ternilai harganya , tetap terpelihara dan akan terus hidup, selama planet bumi masih dihuni oleh makhluk yang bernama manusia !!!

Wallahu Yahdi ila sawaissabil

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah s.w.t. ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad s.a.w. , (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.


Segala puji hanya bagi Allah s.w.t., Tiada Daya Upaya melainkan Allah s.w.t., Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah s.w.t. Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira...(^_^)

Al-Faqir wal Haqir Ilallah,
Salim Azham (MSA)

No comments:

Post a Comment